Aktualności

OD 1 MARCA 2020 ROKU ZMIANA USTALENIA SPOSOBU OBLICZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Uchwała Nr XXIIV 676 2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Uchwała Nr XXV 730 2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy