Aktualności

 Komunikat o wysokości podatku na 2020 rok

W związku z sytuacją epidemiczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wszystkie decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na rok 2020, będą wydawane sukcesywnie i wysyłane do Podatników za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Zobowiązanie podatkowe powstanie z chwilą doręczenia decyzji. Podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku w terminie 14 dnia od daty otrzymania decyzji. Za okres oczekiwania na decyzję, żadne odsetki nie będą naliczane.