ZGN Włochy - PISEMNY OGRANICZONY PRZETARG PUBLICZNY
Aktualności

Pisemny ograniczony przetarg publiczny na najem lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy wybudowanych po 1995 r. o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

Link do informacji: http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/BCBA5D22-6088-4552-8939-1B179E2C52D1,frameless.htm