Aktualności

PISEMNY OGRANICZONY PRZETARG PUBLICZNY NA NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ M.ST. WARSZAWY WYBUDOWANYCH PO 1995 R. O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 80 M2.
LINK DO INFORMACJI: http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/BCBA5D22-6088-4552-8939-1B179E2C52D1,frameless.htm