L.P. ADRES NIERUCHOMOŚCI USYTUOWANIE POWIERZCHNIA WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU WADIUM PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI DATA ZŁOŻENIE PIERWSZEJ OFERTY TERMIN SKŁADANIA OFERT I ZAMKNIECIE POSTĘPOWANIA
1 Boks garażowy
ul. Cietrzewia 2
wjazd z podwórka WA1M/00328722/6
(dz. ew. nr  47: obręb: 2-08-24)
24,67m2 13,00zł./m2 + podatek VAT 320,71zł. Parkowanie pojazdów mechanicznych  19.06.2020 26.06.2020
2 Boks garażowy
ul. Sabały 38
wjazd z podwórka, nieuregulowany stan prawny nieruchomości
(dz. ew. nr  10: obręb: 2-04-06)
15,00m2 13,40zł./m2 + podatek VAT 201,00zł. Parkowanie pojazdów mechanicznych    
3 Boks garażowy
ul. Nastrojowa 29
wjazd z podwórka WA1M/00160357/0
(dz. ew. nr  130: obręb: 2-08-08)
17,26m2 13,19zł./m2 + podatek VAT 227,66zł. Parkowanie pojazdów mechanicznych    
4 Boks garażowy
ul. Urszuli 29
Wjazd z podwórka WA1M/00136223/5
(dz. ew. nr  114: obręb: 2-08-05)
11,28m2 13,10zł./m+ podatek VAT 147,77zł. Parkowanie pojazdów mechanicznych    
5 Boks garażowy|
ul. Cietrzewia 2
Wjazd z podwórka WA1M/00328722/6
(dz. ew. nr  47: obręb: 2-08-24)
12,00m2 12,50zł./m+ podatek VAT 150,00zł. Parkowanie pojazdów mechanicznych 19.06.2020 26.06.2020 

 

ARCHIWUM NEGOCJACJE POZA KONKURSEM OFERT - GARAŻE

6/2019