Dokumenty:

1. Regulamin

2. Oferta

3. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

4. Oświadczenie o nie prowadzeniu działaności gospodarczej

5. Oświadczenie małżonka

6. Wzór umowy najmu

 

 

 

 L.p. ADRES NIERUCHOMOŚCI / USYTOWANIE  POWIERZCHNIA WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU  WADIUM WYPOSAŻENIE PRZEZNACZENIE NIERUCHMOŚCI I SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI DATA ZŁOŻENIA PIERWSZEJ OFERTY TERMIN SKŁADANIA OFERT I ZAMKNIECIE POSTĘPOWANIA
1 ul. Techników 10,
02 – 468
 Warszawa
Suterena  – wejście z ulicy
Nieuregulowany stan prawny nieruchomości
(KW – Brak,  dz. ew. nr 74; obręb: 2-08-14)
38,95m2 15,00zł/m2 + podatek VAT  584,25zł  Lokal wyposażony w instalacje:
1.elektryczną,
2.wodną,
3. kanalizacyjną.
 Handlowo-usługowe, biurowe    
2 al. Krakowska 226 lok. 1A,
02-219
 Warszawa
parter – wejście z ulicy
Nieuregulowany stan prawny nieruchomości
(KW  Brak, dz. ew. nr 92; obręb: 2-04-06)
26,80m2 27,00zł/m2 + podatek VAT  723,60zł  Lokal wyposażony w instalację elektryczną  Handlowo-usługowe, biurowe    
3 al. Krakowska 226 lok. 4A,
02-219
 Warszawa
parter – wejście z klatki schodowej
(KW  Brak, dz. ew. nr 92; obręb: 2-04-06)
20,92m2  13,00zł/m2 + podatek VAT 271,96zł  Lokal wyposażony w instalacje:
1.elektryczną,
2.wodną,
3. kanalizacyjną.
 Handlowo-usługowe, biurowe    

 

Archiwum negocjacje poza konkursem ofert.

LOKALE UŻYTKOWE USYTUOWANE NA TERENIE DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY - NEGOCJACJE POZA KONKURSEM OFER

T