533 – Chronimy jerzyki i wróble we Włochach – montaż skrzynek lęgowych

 

Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano

Pomysł na rok 2020

Lokalizacja Włochy

Autor pomysłu autor_5cfa6cc27b9e0

Oddano 964 głosów za tym projektem.

 

Realizacja pomysłu

Projekt zrealizowany.

Skrzynki lęgowe zamontowano:

 - Słowicza 47 – 16 szt. 

 - Cienista 6 – 18 szt.

 - Sabały 23 – 18 szt.

 - Sabały 45 – 11 szt.

 - Cietrzewia 2 – 30 szt.

 - Mikołajska 57 – 16 szt.

 - Plastyczna 31 – 14 szt.

 - Krańcowa 53 – 33 szt.

 - 1 Sierpnia 36A – 44 szt.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

 

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:

dzielnicowy

Dzielnica:

Włochy

Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:

Budynki komunalne administrowane przez ZGN Włochy, stanowiące 100 % własność m.st. Warszawy, z elewacją spełniającą wymogi techniczne. Proponowane lokalizacje montażu skrzynek lęgowych to m.in.: 1 Sierpnia 36 a, Al. Krakowska 107, Al. Krakowska 255, Borsucza 15, Centralna 24, Cietrzewia 2, Cyprysowa 25, Konewki 1, Łopuszańska 89, Plastyczna 31, Sabały 23, Sabały 45, Słowicza 47.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Szczegółowy wybór lokalizacji montażu skrzynek lęgowych będzie uzależniony od opinii ornitologicznej.

Dane projektu

Opis projektu

Projekt służy stworzeniu dogodnych miejsc lęgowych dla jerzyków i wróbli, gatunków
o spadającej liczebności w Warszawie. Zakłada zakup i zawieszenie ok. 200 skrzynek lęgowych dla tych pożytecznych ptaków – na ścianach zewnętrznych budynków stanowiących 100 % własność m.st. Warszawy. Zawieszone budki lęgowe będą bezpieczne dla ptaków
i jednocześnie stanowiły uciążliwości dla mieszkańców budynków komunalnych.


W projekcie przewidziano zakup i rozwieszenie na ścianach zewnętrznych budynków administrowanych przez ZGN, stanowiących 100 % własność m.st. Warszawy. Skrzynki będą konstrukcji drewnianej, jednokomorowe, o owalnym poziomo otworze wlotowym 6,5 x 3,5 cm, dwukrotnie malowane od zewnątrz, z daszkiem szczelnie pokrytym blachą ocynkowaną. Skrzynka zostanie przytwierdzona do ściany 2 kotwami - od strony jej tyłu. Wybór konkretnych budynków, na ścianach których skrzynki zostaną zawieszone, nastąpi po sporządzeniu przewidzianej w projekcie opinii ornitologa oraz po dokonaniu uzgodnień z zarządcą nieruchomości komunalnych w Dzielnicy Włochy. Przy określaniu lokalizacji posadowienia skrzynek na ścianach zewnętrznych wyklucza się kominy, szybu windowe i tzw. "zwyżki". Poza preferencjami ptaków – zostaną uwzględnione także: wymogi bezpieczeństwa publicznego, brak uciążliwości dla użytkowników budynku, dogodna ekspozycja dla obserwacji ptaków przy skrzynkach z ziemi (z terenu ogólnodostępnego). Do zawieszenia skrzynek posłuży samochodowy podnośnik koszowy lub też praca alpinisty - tam, gdzie podnośnik taki nie będzie mógł wjechać. Obecność jerzyków i wróbli przy zawieszonych dla nich budkach będzie łatwa do spostrzeżenia, gdyż ptaki te nie są zbyt płochliwe. Będzie je można bez trudu obserwować
z ziemi w trakcie ich gniazdowania od początku maja do połowy sierpnia (jerzyki), zaś wróble – od początku marca – do końca lipca. Ponadto wróble dość często przebywają przy budkach także jesienią i zimą, gdyż w nich nocują i odpoczywają. Skrzynki zostaną rozmieszczone w taki sposób, aby ptaki przy nich przebywające można było bez przeszkód obserwować z dołu
z miejsc ogólnodostępnych.

Uzasadnienie realizacji projektu

Owadożerne jerzyki ograniczają dokuczliwe plagi owadów krwiopijnych – komarów
i meszek. Wróble w czasie wychowu piskląt również odżywiają je owadami, spożywają też nasiona chwastów. Dalszy byt tych ptaków jest w mieście zagrożony, gdyż liczne remonty,
w tym "docieplenia" ścian budynków, ograniczają pulę miejsc lęgowych dla ich bezpiecznego gniazdowania. Te pożyteczne ptaki na powodują zagrożeń sanitarnych i stanowią wdzięczny obiekt obserwacji. Doświadczenia uzyskane w realizacji budżetu partycypacyjnego w innych dzielnicach (np. na Ochocie)- rokują na pełny sukces projektu w Dzielnicy Włochy, który przyczyni się do ochrony charakterystycznych dla Warszawy gatunków ptaków.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu

Koszt jednostkowy całościowy budki lęgowej – ok. 240 zł brutto, w tym:

  • koszt budki lęgowej z modrzewia syberyjskiego, z dodatkową impregnacją (budka spełniająca wysokie wymagania odporności na warunki atmosferyczne – 59 zł brutto,
  • koszt systemu kotwiącego uwzględniający rodzaj elewacji budynku – 47,50 zł brutto,
  • koszt ekspertyzy ornitologicznej związanej z doborem miejsca montażu budki lęgowej – 15 zł brutto,
  • koszt montażu budki na wskazanym budynku – 118,50 zł brutto.

Liczba budek: 200 szt.

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 48 000 zł

Powykonawczy koszt projektu: 48 000 zł.

Skutki realizacji

Jerzyki ograniczają dokuczliwe plagi owadów takich jak komarów i meszek. Wróble w czasie wychowu piskląt również odżywiają je owadami, spożywają też nasiona chwastów.

Szczegóły projektu

Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie internetowej Budżetu obywatelskiego pod adresem: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/18193?user=