NUMER POSTĘPOWANIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DATA OGŁOSZENIA TERMIN SKŁADANIA OFERT
ZP.26.1.151.2018 Wykonanie robót budowlanych inwestycyjnych polegających na wykonaniu ogrodzenia terenu i posesji przy ul. Ryżowej 15 w Warszawie. 14-09-2018 25-09-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.149.2018 Wykonanie wewnętrznej  instalacji gazowej w budynku przy ul. Techników 22 w Warszawie, zgodnie z projektem budowlanym. 14-09-2018 25-09-2018 godz. 12.00
ZP.26.1.145.2018 Remont balkonów budynku przy ul. Naukowej 34 zgodnie z ekspertyzą według załączonego przedmiaru 03-09-2018 14-09-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.142.2018 Okresowa roczna kontrola instalacji gazowej w 677 lokalach w tym w 18 kotłowniach w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy. 31-08-2018 11-09-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.139.2018 Wykonanie usługi okresowej konserwacji systemu Telewizji przemysłowej (monitoringu) dot. nieruchomości: Naukowa 4 i 6, 1 Sierpnia 36A, Bolesława Chrobrego 7 (siedziba ZGN w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy) oraz kontroli dostępu w siedzibie ZGN w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy przy ul. Bolesława Chrobrego 7 w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2018r 24-08-2018 05-09-2018
godz. 08.30
ZP.26.1.141.2018 Wykonanie robót budowlanych remontowych polegających na wykonaniu ogrodzenia nieruchomości z wykonaniem furtki i bramy wjazdowej od ul. Ryżowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ul. Kleszczowej 2 w Warszawie 23-08-2018 03-09-2018
godz. 10.00
ZP.26.1.137.2018 Wykonanie robót budowlanych remontowych polegających na wykonaniu ogrodzenia nieruchomości z wykonaniem furtki i bramy wjazdowej od ul. Ryżowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ul. Kleszczowej 2 w Warszawie 10-08-2018 21-08-2018
godz. 10.00
ZP.26.1.133.2018 Opracowania w 4 egz. projektu wykonawczego zadaszenia balkonów najwyższej kondygnacji budynku przy ul. Naukowej 4, oraz 4 egz. projektu wykonawczego zadaszenia balkonów najwyższej kondygnacji budynku przy ul. Naukowej 6 wraz z kosztorysami inwestorskimi w 1 egz. i na nośniku CD. 03-08-2018 20-08-2018 godz. 12.00
ZP.26.1.129.2018 Opracowanie 4 egz. dokumentacji projektowo-wykonawczej dla naprawy przeciekającego dachu w budynku się przy ul. 1 Sierpnia 36A w Warszawie wraz z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego w 1 egz. I w postaci pliku na nośniku elektronicznym 02-08-2018 20-08-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.121.2018 Wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego w zakresie budowlanym 185 budynków administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy 27-07-2018 08-08-2018 godz. 12.00
ZP.26.1.111.2018 Remont balkonów budynku przy ul. Naukowej 34 zgodnie z ekspertyzą według załączonego pomiaru 15-06-2018 26-06-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.108.2018 Wykonanie  robót budowlanych remontowych polegających na dociepleniu stropu strychu i naprawy elementów dachu dla budynku mieszkalnego przy ul. Urszuli 29 w Warszawie. 13-06-2018 22-06-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.109.2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na Remoncie pokrycia dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Przyłęckiej 19 w Warszawie. 13-06-2018 22-06-2018 godz. 12.00
ZP.26.1.107.2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na częściowym remoncie pokrycia dachu nad strychem na budynku mieszkalnym przy ul. Rybnickiej 28 w Warszawie. 13-06-2018 22-06-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.106.2018 Wykonanie 4 egz. dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji papierowej i na nośniku CD,
z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień w Zakładzie Energetycznym.
Na wymianę instalacji elektrycznej: t/j wymiana przewodów wewnętrznych linii zasilających - zasilenie rozdzielnic piętrowych, mieszkaniowych. Wymiana rozdzielnic: głównej (wyłącznik główny p/poż, zabezpieczenia główne wlz), mieszkaniowych, administracyjnej (zabezpieczenia
i aparaty instalacji elektrycznej części wspólnej). Wyniesienie liczników energii elektrycznej
z lokali mieszkalnych. Wymiana, modernizacja instalacji oświetleniowej, dzwonkowej, teletechnicznych t/j domofony, anteny w części wspólnej budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szuberta 74 w Warszawie.
W  realizacji umowy Wykonawca wykona dokumentację techniczną zgodnie odpowiednimi    przepisami prawa i normami, a w szczególności z przepisami rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1129) wraz z uzgodnieniem jej z wymaganymi organami oraz z Zamawiającym, oraz przeniesie prawa autorskie do tej dokumentacji.
13-06-2018 22-06-2018 godz. 08.00
ZP.26.1.105.2018 Wykonanie 4 egz. dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji papierowej i na nośniku CD,
z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień w Zakładzie Energetycznym.
Na wymianę instalacji elektrycznej: t/j wymiana przewodów wewnętrznych linii zasilających - zasilenie rozdzielnic piętrowych, mieszkaniowych. Wymiana rozdzielnic: głównej (wyłącznik główny p/poż, zabezpieczenia główne wlz), mieszkaniowych, administracyjnej (zabezpieczenia
i aparaty instalacji elektrycznej części wspólnej). Wyniesienie liczników energii elektrycznej
z lokali mieszkalnych. Wymiana, modernizacja instalacji oświetleniowej, dzwonkowej, teletechnicznych t/j domofony, anteny w części wspólnej budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Promienistej 21 w Warszawie.
W  realizacji umowy Wykonawca wykona dokumentację techniczną zgodnie odpowiednimi    przepisami prawa i normami, a w szczególności z przepisami rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1129) wraz z uzgodnieniem jej z wymaganymi organami oraz z Zamawiającym, oraz przeniesie prawa autorskie do tej dokumentacji.
13-06-2018 22-06-2018 godz. 09.00
ZP.26.1.104.2018 Opracowania w 4 egz. projektu wykonawczego zadaszenia balkonów najwyższej kondygnacji budynku przy ul. Naukowej 4, oraz 4 egz. projektu wykonawczego zadaszenia balkonów najwyższej kondygnacji budynku przy ul. Naukowej 6 wraz z kosztorysami inwestorskimi w 1 egz. i na nośniku CD. 11-06-2018 21-06-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.98.2018 Opracowanie 4 egz. dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody i kotłowni gazowej wraz z modernizacja instalacji gazowej dla całego budynku przy ul. Cietrzewia 2 08-06-2018 19-06-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.101.2018 Wykonanie robót budowlanych remontowych na części więźby dachowej nad pomieszczeniem strychu, wymianę pokrycia dachowego istniejącego na dwukrotne z papy termozgrzewalnej z wymianą obróbek blacharskich( kominów, brand murów, rynien i rur spustowych) wymiany istniejących ścian tynkowanych na klinkierowe łącznie z wymianą betonowych czap głowic kominowych ponad dachem wraz z przełożeniem istniejących nasad wiatrochronnych na budynku mieszkalnym przy ul. Potrzebnej 18 w Warszawie. 06-06-2018 19-06-2018 godz. 09.00
ZP.26.1.100.2018 Wykonanie robót budowlanych remontowych istniejących balkonów, wykonanie daszka nad balkonem lokalu nr 6, wykonanie napraw uszkodzonych tynków BSO części elewacji po stronie lokali nr 7 i 8 oraz pomalowanie całej elewacji budynku farbą elewacyjną dla budynku mieszkalnego przy ul. Dymnej 25 w Warszawie. 06-06-2018 19-06-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.99.2018 Wykonanie remontu dachu, balkonów i daszku nad wejściem w budynku przy ul. Rękodzielniczej 12 w Warszawie. 06-06-2018 15-06-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.94.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji papierowej i na nośniku CD, z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień w Zakładzie Energetycznym na wymianę instalacji elektrycznej: t/j wymiana przewodów wewnętrznych linii zasilających - zasilenie rozdzielnic piętrowych, mieszkaniowych. Wymiana rozdzielnic: głównej (wyłącznik główny p/poż, zabezpieczenia główne wlz), mieszkaniowych, administracyjnej (zabezpieczenia i aparaty instalacji elektrycznej części wspólnej). Wyniesienie liczników energii elektrycznej z lokali mieszkalnych. Wymiana, modernizacja instalacji oświetleniowej, dzwonkowej, teletechnicznych t/j domofony, anteny w części wspólnej budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rejonowej 6/8 w Warszawie. Wymianę instalacji elektrycznej należy wykonać przed odnawianiem klatki schodowej. 06-06-2018 15-06-2018 godz. 12.00
ZP.26.1.92.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji papierowej i na nośniku CD, z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień w Zakładzie Energetycznym. Na wymianę instalacji elektrycznej: t/j wymiana przewodów wewnętrznych linii zasilających - zasilenie rozdzielnic piętrowych, mieszkaniowych. Wymiana rozdzielnic: głównej (wyłącznik główny p/poż, zabezpieczenia główne wlz), mieszkaniowych, administracyjnej (zabezpieczenia i aparaty instalacji elektrycznej części wspólnej). Wyniesienie liczników energii elektrycznej z lokali mieszkalnych. Wymiana, modernizacja instalacji oświetleniowej, dzwonkowej, teletechnicznych t/j domofony, anteny w części wspólnej budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rękodzielniczej 12 w Warszawie.  06-06-2018 15-06-2018 godz. 13.00
ZP.26.1.93.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji papierowej i na nośniku CD, z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień w Zakładzie Energetycznym na wymianę instalacji elektrycznej: t/j wymiana przewodów wewnętrznych linii zasilających - zasilenie rozdzielnic piętrowych, mieszkaniowych. Wymiana rozdzielnic: głównej (wyłącznik główny p/poż, zabezpieczenia główne wlz), mieszkaniowych, administracyjnej (zabezpieczenia i aparaty instalacji elektrycznej części wspólnej). Wyniesienie liczników energii elektrycznej z lokali mieszkalnych. Wymiana, modernizacja instalacji oświetleniowej, dzwonkowej, teletechnicznych t/j domofony, anteny w części wspólnej budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Potrzebnej 18 w Warszawie. Wymianę instalacji elektrycznej należy wykonać przed odnawianiem klatki schodowej. 06-06-2018 15-06-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.83.2018 Remont balkonów budynku przy ul. Naukowej 34 zgodnie z ekspertyzą według załączonego pomiaru. 05-06-2018 13-06-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.95.2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na Remoncie pokrycia dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Przyłęckiej 19 w Warszawie. 01-06-2018 13-06-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.88.2018 Wykonywanie bieżącej konserwacji i zabezpieczanie awarii oraz innych czynności usługowych stacji uzdatniania wody oligoceńskiej w zakresie hydraulicznym, elektrycznym i ciśnieniowym, niezbędnym do funkcjonowania stacji oraz obiektu uzdatniania wody pitnej przy ul. Łuczek 3, ul. Malowniczej 31 oraz przy ul. Cietrzewia (przy stawach) w Warszawie w 2018 r. wraz z uzyskaniem jakości wody odpowiadającej wymogom Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 61 poz. 417 ze zmianą z dnia 20 kwietnia 2010 r. Dz. U. Nr 72 poz. 466 ). 01-06-2018 12-06-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.82.2018 Opracowanie ekspertyzy technicznej, oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Milanowskiej 12 w Warszawie wraz z analizą opłacalności remontu 01-06-2018 12-06-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.87.2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją budynku mieszkalnego przy ul. Chrobrego 5 w Warszawie. 30-05-2018 11-06-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.90.2018 Wykonanie robót budowlanych remontowych polegających na dociepleniu stropu strychu i naprawy elementów dachu dla budynku mieszkalnego przy ul. Urszuli 29 w Warszawie.w Warszawie. 30-05-2018 11-06-2018 godz. 12.00
ZP.26.1.91.2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na częściowym remoncie pokrycia dachu nad strychem na budynku mieszkalnym przy ul. Rybnickiej 28 w Warszawie. 30-05-2018 11-06-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.85.2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie obróbek blacharskich; rynien i rur spustowych z przylegającym pasem pokrycia dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Rybnickiej 61 w Warszawie. 30-05-2018 11-06-2018 godz. 13.00
ZP.26.1.81.2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie studni oligoceńskich w Warszawie przy. ul. Cietrzewia, ul. Łuczek 3. 23-05-2018 05-06-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.79.2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Czereśniowej 53 w Warszawie. 23-05-2018 04-06-2018 godz. 12.00
ZP.26.1.73.2018 Wykonanie robót budowlanych remontowych istniejących balkonów, wykonanie daszka nad balkonem lokalu nr 6, wykonanie napraw uszkodzonych tynków BSO części elewacji po stronie lokali nr 7 i 8 oraz pomalowanie całej elewacji budynku farbą elewacyjną dla budynku mieszkalnego przy ul. Dymnej 25 w Warszawie. 22-05-2018 05-06-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.74.2018 Wykonanie robót budowlanych remontowych na części więźby dachowej nad pomieszczeniem strychu, wymianę pokrycia dachowego istniejącego na dwukrotne z papy termozgrzewalnej z wymianą obróbek blacharskich( kominów, brand murów, rynien i rur spustowych) wymiany istniejących ścian tynkowanych na klinkierowe łącznie z wymianą betonowych czap głowic kominowych ponad dachem wraz z przełożeniem istniejących nasad wiatrochronnych na budynku mieszkalnym przy ul. Potrzebnej 18 w Warszawie. 21-05-2018 05-06-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.75.2018 Wykonanie remontu dachu, balkonów i daszku nad wejściem w budynku przy ul. Rekodzielniczej 12 w Warszawie. 21-05-2018 04-06-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.66.2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją budynku mieszkalnego przy Al. Krakowskiej 255 w Warszawie. 10-05-2018 21-05-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.72.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych na wykonanie remontu dla budynku mieszczącego się przy: ul. Wagonowej 9 w Dzielnicy Włochy w Warszawie 09-05-2018 23-05-2018 godz. 13.00
ZP.26.1.53.2018 Opracowanie 4 egz. dokumentacji projektowej w postaci papierowej i 1 egz. w elektronicznej, instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cietrzewia 2 w Warszawie, wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w postaci plików ath. na CD i w wydruku po 1 egz. 09-05-2018 22-05-2018 godz. 11.00
ZP.26.1 69.2018 dot. opracowanie inwentaryzacji budowlanej i geodezyjnej, wszystkich budynków na nieruchomości przy ul. Łopuszańskiej 5/7 w wersji papierowej i na nośniku CD, wraz z aktualną techniczna prawidłowości wykonanych robót i opinią rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych. 09-05-2018 21-05-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.68.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych na wykonanie remontu dla budynku mieszczącego się przy: ul. Nike 34/36 w Dzielnicy Włochy w Warszawie 09-05-2018 23-05-2018 godz. 12.00
ZP.26.1.65.2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie studni oligoceńskich w Warszawie przy. ul. Cietrzewia, ul. Łuczek 3. 09-05-2018 22-05-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.70.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych na wykonanie remontu dla budynku mieszczącego się przy: ul. Sabały 46 w Dzielnicy Włochy w Warszawie 09-05-2018 22-05-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.71.2018 Opracowania w 4 egz. dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 13 z obrębu 2-08-24 (ul. Konewki 1) w Warszawie, wraz z projektem altany śmietnikowej, ogrodzeniem posesji (z możliwością dojazdu do posesji przy ul. Konewki 3 przez posesję Konewki 1) i projektem dostosowania dojścia do lokalu użytkowego dla osób niepełnosprawnych, wraz z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego w programie Norma w 1 egz. i w postaci pliku na płycie CD. 09-05-2018 24-05-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.67.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych na wykonanie remontu dla budynku mieszczącego się przy: ul. Rybnickiej 4 w Dzielnicy Włochy w Warszawie 09-05-2018 23-05-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.58.2018 Wykonanie usługi okresowej konserwacji systemu Telewizji przemysłowej (monitoringu) dot. nieruchomości: Naukowa 4 i 6, 1 Sierpnia 36A, Bolesława Chrobrego 7 (siedziba ZGN w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy) oraz kontroli dostępu w siedzibie ZGN w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy przy ul. Bolesława Chrobrego 7 w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2018r 27-04-2018 14-05-2018 godz. 8.00
ZP.26.1.64.2018 Opracowanie w 4 egz. ekspertyzy budowlanej w wersji papierowej i na nośniku CD przeciekającego dachu w budynku wielofunkcyjnym przy ul. 1Sierpnia 36A w Warszawie ze wskazaniem przyczyn przecieków i sposobu ich usunięcia. 27-04-2018 7-05-2018 godz. 15.00
ZP.26.1.59.2018 Opracowania w 4 egz. dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 13 z obrębu 2-08-24 (ul. Konewki 1) w Warszawie, wraz z projektem altany śmietnikowej, ogrodzeniem posesji (z możliwością dojazdu do posesji przy ul. Konewki 3 przez posesję Konewki 1) i projektem dostosowania dojścia do lokalu użytkowego dla osób niepełnosprawnych, wraz z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego w programie Norma w 1 egz. i w postaci pliku na płycie CD. 27-04-2018 7-05-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.63.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych na wykonanie remontu dla budynku mieszczącego się przy: ul. NIKE 34/36 w Dzielnicy Włochy w Warszawie 27-04-2018 7-05-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.61.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych na wykonanie remontu dla budynku mieszczącego się przy: ul. Sabały 46 w Dzielnicy Włochy w Warszawie 27-04-2018 7-05-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.60.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych na wykonanie remontu dla budynku mieszczącego się przy: ul. Wagonowej 9 w Dzielnicy Włochy w Warszawie 27-04-2018 7-05-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.62.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych na wykonanie remontu dla budynku mieszczącego się przy: ul. Rybnicka 4 w Dzielnicy Włochy w Warszawie 27-04-2018 7-05-2018 godz. 9.00
 ZP.26.1.51.2018 Opracowanie inwentaryzacji budowlanej i geodezyjnej, wszystkich budynków na nieruchomości przy ul. Łopuszańskiej 5/7 w wersji papierowej i na nośniku CD, wraz z aktualną techniczna prawidłowości wykonanych robót i opinią rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych. 20-04-2018  2-05-2018 godz. 9.00 
ZP.26.1.36.2018 Opracowanie 4 egz. dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania i modernizacji instalacji kotłowni gazowej w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 7 w Warszawie, wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w postaci ath. na CD i w wydruku po 1 egz. 20-04-2018 30-04-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.25.2018 Wykonywanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami, dotyczących remontów i prac naprawczych realizowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 16-03-2018  
ZP.26.1.47.2018 Opracowanie w 4 egz. projektu technicznego instalacji gazowej w budynku przy ul. Techników 22 w Warszawie, wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w wersji elektronicznej na CD i W wydruku po 1 egz. 09-04-2018 17-04-2018 godz. 8.00
ZP.26.1.46.2018  Opracowanie w 4 egz. dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 13 obr. 2-08-24 przy ul. Konewki 1 w Warszawie, wraz z projektem altany śmietnikowej, ogrodzeniem posesji (z możliwością dojazdu do posesji przy ul. Konewki 3 przez posesję Konewki 1) i projektem dostosowania dojścia do lokalu użytkowego dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w wersji elektronicznej na CD i w wydruku. 05-04-2018 16-04-2018 godz. 11.00 
ZP.26.1.21.2018 Okresową kontrola przewodów kominiarskich w budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2018 r. 15-02-2018 26-02-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.26.2018 Dostawa środków czystości w budynkach zarządzanych przez ZGN w 2018 rok 12-02-2018 22-02-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.13.2018 Usługi na nadzór techniczny i odbiór wykonywanych robót i usług konserwacyjnych elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGN W Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 09-02-2018 19-02-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.22.2018 Opracowanie w 4 egz. projektu technicznego instalacji gazowej w budynku przy ul. Potrzebnej 18 w Warszawie, wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w wersji elektronicznej na CD i W wydruku po 1 egz. 07-02-2018 19-02-2018 godz. 8.00
ZP.26.1.18.2018 Wykonanie naprawy urządzeń stacji uzdatniania wody pitnej przy ul. Malowniczej 31 w Warszawie 05-02-2018 15-02-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.24.2018 Pielęgnacja zieleni na terenach posesji będących w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w okresie do 31.12.2018r. 01-02-2018 12-02-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.12.2018 Opracowywanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót na potrzeby Działu Technicznego ZGN w Dzielnicy Włochy w zakresie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych. 22-01-2018 26-01-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.20.2018 Dostawa narzędzi na potrzeby utrzymania czystości w budynkach i na terenach zarządzanych przez ZGN. 19-01-2018 29-01-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.15.2018 Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Szczęsnej 23 w Warszawie, zgodnie z załączonym przedmiarem. 11-01-2018 17-01-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.3.2018 Konserwację i utrzymanie w ruchu ciągłym w 2018r. dwóch dźwigów hydraulicznych o udźwigu 1000 kg i 650 kg w budynku wielofunkcyjnym przy ul. 1 Sierpnia 36A w Warszawie i dwóch platform typu T80 i SSLB o udźwigu 300 kg i 225 kg do przemieszczania się osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Rybnickiej 28 w Warszawie w zakresie określonym w załączniku do umowy oraz jednorazowa roczna konserwacja i przegląd dwóch transporterów schodowych dla osób niepełnosprawnych w budynkach przy ul. Naukowej 4 i Naukowej 6 w Warszawie. 10-01-2018 22-01-2018 godz. 9.00
ZP.1.26.11.2018 Usługi dezynsekcji, deratyzacji i dezynfekcji w lokalach mieszkalnych na klatkach schodowych, strychach, piwnicach oraz na terenach zewnętrznych będących w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w okresie do 31.12.2018r. 09-01-2018 19-01-2018 godz. 10.00
ZP.1.26.10.2018 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w okresie do 31.12.2018r. 09-01-2018 22-01-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.6.2018  Sporządzenie 5 sztuk operatów szacunkowych nieruchomości przekazywanych właścicielom – określenie wartości rynkowej nakładów poniesionych na nieruchomości położone w Warszawie na terenie Dzielnicy Włochy - w celu dokonania rozliczenia finansowego nieruchomości, które pozostawały w administrowaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. 08-01-2018 19-01-2018 godz. 8.00
 ZP.26.1.2.2018 Wykonanie usług konserwacyjnych 7 szt. bram wjazdowych do garaży podziemnych i 4 szt. bram wjazdowych na posesjach będących w administrowaniu przez ZGN w 2018 r. 05-01-2018 17.01.2018 godz. 9.00 
ZP.26.1.1.2018 Wykonanie usług konserwacyjnych instalacji domofonów w 2018 r. w 18 budynkach mieszkalnych i w 360 lokalach wykazanych w załączniku 03-01-2018 17-01-2018 godz. 09.00
ZP.26.1.207.2017 Bieżące naprawy, prace konserwacyjne oraz usuwanie awarii w branży sanitarnej wraz z pogotowiem, konserwacją kotłowni gazowych i separatorów w zasobach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ( budynki i lokale mieszkalne, użytkowe, siedziba ZGN) w 2018r. 19-12-2017 27-12-2017 godz. 09.00
ZP.26.1.208.2017 Bieżące naprawy, prace konserwacyjne oraz usuwanie awarii w branży elektrycznej wraz z pogotowiem w zasobach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy (budynki i lokale mieszkalne, użytkowe, siedziba własna) w 2018 r. 19-12-2017 27-12-2017 godz. 09.00
ZP.26.1.239.2017 Wykonanie bieżących napraw, prac konserwacyjnych oraz usuwanie awarii w branży ogólnobudowlanej wraz z pogotowiem w zasobach zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 18-12-2017 27-12-2017 godz. 09.00
ZP.26.1.224.2017 Wykonanie rozbiórki komórek gospodarczych na nieruchomości przy ul. Skibickiej 25 w Warszawie, zgodnie z załączonym przedmiarem 07-12-2017 13-12-2017 godz. 09.00
ZP.26.1.231.2017 Demontaż wiaty gospodarczej na nieruchomości przy ul. Bolesława Chrobrego 7 w Warszawie wraz z przewozem i składaniem zgodnie z załączonym przedmiarem w Warszawie, zgodnie z załączonymi przedmiarami 07-12-2017 13-12-2017 godz. 09.00
ZP.26.1.221.2017 Wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Nike 24, ul. Konewki 1, ul. Noteckiej 3 w Warszawie, zgodnie z załączonymi przedmiarami 01-12-2017 06-12-2017 godz. 09.00
ZP.26.1.218.2017 Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Popularnej 27 w Warszawie, zgodnie z załączonym przedmiarem 30-11-2017 05-12-2017 godz. 09.00
ZP.26.1.213.2017 Wykonanie remontu schodowej przy ul. Poziomkowej 12 w Warszawie 30-11-2017 05-12-2017 godz. 09.00
ZP.26.1.201.2017 Wykonanie bieżących napraw w budynkach zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 30-11-2017 05-12-2017 godz. 09.00
ZP 26.1.199.2017 Opracowanie w 4 egz. dokumentacji projektowej rozbiórki budynków biurowo-magazynowych przy ul 1 Sierpnia 30 B w Warszawie wraz z kosztorysem inwestorskim w 1 egz. i na nośniku CD. 29-11-2017 05-12-2017 godz. 10.00
ZP.26.1.220.2017 Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów 28-11-2017 04-12-2017 godz. 10.00
ZP.26.1.197.2017 Usługi dezynsekcji, deratyzacji i dezynfekcji w lokalach mieszkalnych na klatkach schodowych, strychach, piwnicach oraz na terenach zewnętrznych będących w zasobach ZGN Włochy w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 23-11-2017 04-12-2017 godz. 10.00
ZP.26.1.194.2017 Wynajem i serwis kabin sanitarnych (toalety WC) w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. 23-11-2017 04-12-2017 godz. 10.00
ZP.26.1.196.2017 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualny zwrot na rzecz ZGN w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w terminie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku. 23-11-2017 04-12-2017 godz. 09.00
ZP.26.1.203.2017 Usługi polegające na sprawowaniu przez Wykonawcę obsługi autorsko-konserwatorskiej systemu informatycznego „Elektroniczny System Obiegu Dokumentacji – eSOD” w siedzibie Zamawiającego w 2018 roku. 23-11-2017 04-12-2017 godz. 10.00
ZP.26.1.212.2017 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w okresie od 16.12.2017r. do 15.12.2019r. z zachowaniem dotychczasowych 10 dotychczasowych numerów komórkowych oraz zakupem 7 nowych numerów komórkowych wraz z zakupem 16 nowych telefonów komórkowych, zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia. 21-11-2017 01-12-2017 godz. 09.00
ZP.26.1.195.2017 Wykonanie remontu pustostanu lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku przy ul. Sabały 44 w Warszawie, zgodnie z załączonym przedmiarem 16-11-2017 21-11-2017 godz. 10.00
ZP.26.1.189.2017 Dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów zgodnie ze specyfikacją sprzętu komputerowego uwzględnioną w załączniku nr 1 do wzoru umowy. 14-11-2017 23-11-2017 godz. 10.00
ZP.26.1.188.2017 Oczyszczeniu separatorów tłuszczu i separatora benzyny wraz z utylizacją na nieruchomości przy ul. 1 Sierpnia 36 A w Warszawie 14-11-2017 20-11-2017 godz. 10.00
ZP.26.1.184.2017 Dostawę bonów upominkowych do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w 2017r. 14-11-2017 21-11-2017 godz. 10.00
ZP.26.1.186.2017 Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych zgodnie z załączonym wykazem 14-11-2017 23-11-2017 godz. 09.00
ZP.26.1.182.2017 Dostawę i montaż artykułów biurowych, mebli biurowych i drobnego sprzętu na potrzeby siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami – zgodnie z załączonym zestawieniem 06-11-2017 13-11-2017 godz. 10.00
ZP.26.1.180.2017 Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Nike 24 w Warszawie, zgodnie z załączonym przedmiarem 03-11-2017 10-11-2017 godz. 09.00
ZP.26.1.179.2017 Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Konewki 1 w Warszawie, zgodnie z załączonym przedmiarem 03-11-2017 10-11-2017 godz. 09.00
ZP.26.1.157.2017 Wymiana przyłącza wody do budynku przy ul. Krańcowej 12 w Warszawie, zgodnie z załączonym przedmiarem. 03-11-2017 10-11-2017 godz. 10.00
ZP.26.1.185.2017 Wykonanie remontu pustostanu lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku przy ul. Sabały 44 w Warszawie, zgodnie z załączonym przedmiarem 03-11-2017 13-11-2017 godz. 09.00
ZP.26.1.181.2017 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualny zwrot na rzecz ZGN w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. 03-11-2017 10-11-2017 godz. 09.00
ZP.26.1.178.2017 Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Noteckiej 3 w Warszawie zgodnie z załączonym przedmiarem. 30-10-2017 10-11-2017 godz. 09.00
ZP.26.1.177.2017 Remont pustostanu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Przyłęckiej 19 w Warszawie zgodnie z załączonym przedmiarem. 30-10-2017 10-11-2017 godz. 09.00
ZP.26.1.171.2017 Dostawa narzędzi na potrzeby utrzymania czystości w budynkach i na posesjach budynków komunalnych zarządzanych przez ZGN- zgodnie z załączonym zestawieniem. 30-10-2017 9-11-2017 godz. 09.00
ZP.26.1.162.2017 Wymianę instalacji domofonów w budynkach przy ul. Nike 34/36 oraz ul. Szczęsnej 14 w Warszawie, wraz z centralami. 27-10-2017 6-11-2017 godz. 09.00
ZP.26.1.174.2017 Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Latarnika 9 w Warszawie, zgodnie z załączonym przedmiarem. 27-10-2017 6-11-2017 godz. 09.00
ZP.26.1.175.2017 Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Flisa 11 w Warszawie zgodnie z załączonym przedmiarem. 27-10-2017 6-11-2017 godz. 09.00
ZP.26.1.169.2017 Opracowanie w 2 egz. projektu wykonawczego zadaszenia balkonów najwyższej kondygnacji budynku przy ul. Naukowej 4, oraz 2 egz. projektu wykonawczego zadaszenia balkonów najwyższej kondygnacji budynku przy ul. Naukowej 6 wraz z kosztorysami inwestorskimi w 1 egz. I na nośniku CD 26-10-2017 7-11-2017 godz. 09.00
ZP.26.1.170.2017 Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Czereśniowej 53 w Warszawie zgodnie z załączonym przedmiarem. 18-10-2017 24-10-2017 godz. 10.00
ZP.26.1.166.2017 Wykonanie remontu pustostanu lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. 1 Sierpnia 40 w Warszawie zgodnie z załączonym przedmiarem. 18-10-2017 23-10-2017 godz. 09.00
ZP.26.1.167.2017 Wykonanie okresowej rocznej kontroli instalacji detekcji gazu, oraz podręcznego sprzętu gaśniczego tj. gaśnic i hydrantów wewnętrznych zainstalowanych w budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy w 2017r.oraz sporządzeniu protokołu w wersji papierowej i na nośniku CD. 18-10-2017 26-10-2017 godz. 10.00
ZP.26.1.168.2017 Wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Rybnickiej 4 w Warszawie zgodnie z załączonym przedmiarem 17-10-2017 20-10-2017 godz. 09.00
ZP.26.1.165.2017 Docieplenie stropu prześwitu bramowego budynku przy ul. Globusowej 26 w Warszawie zgodnie z załączony przedmiarem. 17-10-2017 23-10-2017 godz. 09.00
ZP.26.1.163.2017 Remont zapadniętej nawierzchni chodnika i wjazdu do garażu budynku przy ul. Naukowej 34 w Warszawie, zgodnie z załączonym przedmiarem 16-10-2017 20-10-2017 godz. 09.00
ZP.26.1.160.2017 Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Łuczek 10 w Warszawie zgodnie z załączonymi przedmiarami. 16-10-2017 20-10-2017 godz. 10.00
ZP.26.1.161.2017 Wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych zgodnie z załączonym wykazem. 16-10-2017 20-10-2017 godz. 09.00
ZP.26.1.158.2017 Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Konewki 1 w Warszawie, zgodnie z załączonym przedmiarem 16-10-2017 20-10-2017 godz. 09.15
ZP.26.1.150.2017 Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Popularnej 27 w Warszawie zgodnie z załączonym przedmiarem 05-10-2017 12-10-2017 godz. 10.00
ZP.26.1.152.2017 Remont dachu budynku przy ul. Popularnej 27 w Warszawie, zgodnie z załączonym przedmiarem 04-10-2017 11-10-2017 godz. 10.00
ZP.26.1.148.2017 Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Czereśniowej 53 w Warszawie zgodnie z załączonym przedmiarem 03-10-2017 13-10-2017 godz. 10.00
ZP.26.1.147.2017 Remont pustostanu lokalu mieszkalnego przy ul. Sabały 38 lok. 3A 03-10-2017 10-10-2017 godz. 09.00
ZP.26.1.149.2017 Remont ogrodzenia nieruchomości przy ul. Cietrzewia 2 w Warszawie, zgodnie z załączonym przedmiarem 03-10-2017 11-10-2017 godz. 09.00
ZP.26.1.144.2017 Remont pokrycia dachowego i kominów budynku przy ul. Wilczyckiej 28 w Warszawie , zgodnie z załączonym przedmiarem 29-09-2017 10-10-2017 godz. 09.00
ZP.26.1.146.2017 Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Łuczek 10 w Warszawie zgodnie z załączonymi przedmiarami 28-09-2017 10-10-2017 godz. 09.00
ZP.26.1.142.2017 Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku przy ul. Rybnickiej 46 w Warszawie, zgodnie z załączonym przedmiarem. 26-09-2017 06-10-2017 godz. 10.00
ZP.26.1.1412017 Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 22 w budynku przy ulicy Drzewieckiego 3 w Warszawie, zgodnie z załączonym przedmiarem 26-09-2017 06-10-2017 godz. 10.00
ZP.26.1.140.2017 Wykonanie okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej w 658 lokalach i w 18 kotłowniach oraz w części wspólnej w 79 budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy, oraz sporządzenie protokołu w wersji papierowej i na nośniku CD. 26-09-2017 06-10-2017 godz. 10.00
ZP.26.1.138.2017 Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 3 A w budynku przy ul. Sabały 38 w Warszawie, zgodnie z załączonym przedmiarem. 15-09-2017 26-09-2017 godz. 10.00
ZP .26.1.137.2017 Wykonanie okresowej rocznej kontroli 22 sztuk kotłów gazowych w 18 kotłowniach w budynkach admirowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy w 2017 roku oraz sporządzeniu protokołu w wersji papierowej i na nośniku CD 11-09-2017 21-09-2017 godz. 10.00
ZP.26.1.136.2017 Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku przy ul. Rybnickiej 46 w Warszawie, zgodnie z załączonym przedmiarem. 07-09-2017 18-09-2017 godz. 10.00
ZP.26.1.135.2017 Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Stawy 8 w Warszawie, zgodnie z załączonym przedmiarem. 07-09-2017 18-09-2017 godz. 10.00
ZP.26.1.134.2017 Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 22 w budynku przy ulicy Drzewieckiego 3 w Warszawie, zgodnie z załączonym przedmiarem 07-09-2017 18-09-2017 godz. 10.00
ZP.26.1.131.2017 Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Skibicka 25 w Warszawie zgodnie z załączonym przedmiarem. 24-08-2017 31-08-2017 godz. 11.00
ZP.26.1.130.2017 Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Skibicka 25 w Warszawie zgodnie z załączonym przedmiarem. 24-08-2017 31-08-2017 godz. 11.00
ZP.26.1.129.2017 Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 22 w budynku przy ul. Drzewieckiego 3 w Warszawie zgodnie z załączonym przedmiarem. 24-08-2017 31-08-2017 godz. 11.00
ZP.26.1.128.2017 Wykonanie nowej instalacji gazowej w budynku przy ul. Konewki 1 w Warszawie zgodnie z projektem i załączonym przedmiarem. 18-08-2017 29-08-2017 godz. 11.00
ZP.26.1.127.2017 Wykonanie nowej instalacji gazowej w budynku przy ul. Popularnej 27 w Warszawie zgodnie z projektem i załączonym przedmiarem. 18-08-2017 29-08-2017 godz. 11.00
ZP.26.1.126.2017 Wykonanie nowej instalacji gazowej w budynku przy ul. Janiszowskiej 3 w Warszawie zgodnie z projektem i załączonym przedmiarem. 18-08-2017 29-08-2017 godz. 11.00
ZP.26.1.123.2017 Remont lok. nr 7 w budynku przy ul. Sabały 46 w Warszawie w zakresie robót budowlanych i sanitarnych według załączonych przedmiarów. 11-08-2017 21-08-2017 godz. 11.00
ZP.26.1.119.2017 Wykonanie nowej instalacji gazowej w budynku przy ul. Konewki 1 w Warszawie zgodnie z projektem i załączonym przedmiarem. 02-08-2017 11-08-2017 godz. 11.00
ZP.26.1.120.2017 Wykonanie nowej instalacji gazowej w budynku przy ul. Popularnej 27 w Warszawie zgodnie z projektem i załączonym przedmiarem. 02-08-2017 11-08-2017 godz. 11.00
ZP.26.1.116.2017 Remont pustostanu lok. nr 4 w budynku przy ul. Przedniej 6 w Warszawie w zakresie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych według załączonych przedmiarów. 02-08-2017 10-08-2017 godz. 11.00
ZP.26.1.115.2017 Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku przy ul. Urszuli 29 w Warszawie zgodnie z załączonym przedmiarem. 18-07-2017 28-07-2017 godz. 11.00
ZP.26.1.111.2017 Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 6 A w budynku przy ul. Rybnickiej 31 w Warszawie zgodnie z załączonymi przedmiarami. 10-07-2017 20-07-2017 godz. 11.00
ZP.26.1.104.2017 Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku przy ul. Urszuli 29 w Warszawie zgodnie z załączonym przedmiarem 06-07-2017 17-07-2017 godz. 11.00
ZP.26.1.106.2017 Opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku przy ul. Wagonowej 4, do kolektora ulicznego oraz budowa tego przyłącza. 30-06-2017 11-07-2017 godz. 11.00
ZP.26.1.102.2017 Wykonanie nowej instalacji gazowej w budynku przy ul. Konewki 1 w Warszawie zgodnie z projektem i załączonym przedmiarem. 26-06-2017 06-07-2017 godz. 11.00
ZP.26.1.101.2017 Opracowanie w 4 egz. projektu budowlanego i wykonawczego zjazdu z drogi publicznej na nieruchomość przy ul. Kleszczowej 2 wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i kosztorysem inwestorskim w 1 egz. i na nośniku CD. 23-06-2017 04-07-2017 godz. 11.00
ZP.26.1. 100.2017 Wykonanie okresowej rocznej kontroli budynków administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy w 2017 r. oraz sporządzenie protokołu w wersji papierowej i na nośniku CD. 23-06-2017 04-07-2017 godz. 11.00
ZP.26.1.98.2017 Wymiana złoża filtracyjnego w kolumnie filtracyjnej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Łuczek 3 w Warszawie. 21-06-2017 03-07-2017 godz. 11.00
ZP.26.1.96.2017 Wykonanie nowej instalacji gazowej w budynku przy ul. Konewki 1 w Warszawie zgodnie z projektem i załączonym przedmiarem. 14-06-2017 23-06-2017 godz. 11.00
ZP.26.1.92.2017 Opracowanie w 4 egz. projektu budowlanego i wykonawczego zjazdu z drogi publicznej na nieruchomość przy ul. Kleszczowej 2 wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i kosztorysem inwestorskim w 1 egz. i na nośniku CD. 12-06-2017 22-06-2017 godz. 11.00
ZP.26.1.91.2017 Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Cienistej 4 w Warszawie zgodnie z załączonym przedmiarem. 06-06-2017 19-06-2017 godz. 11.00
ZP.26.1.90.2017 Wymiana złoża filtracyjnego w kolumnie filtracyjnej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Łuczek 3 w Warszawie 02-06-2017 13-06-2017 godz. 11.00
ZP.26.1.85.2017 Opracowanie w 4 egz. projektu budowlanego i wykonawczego zjazdu z drogi publicznej na nieruchomość przy ul. Kleszczowej 2 wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i kosztorysem inwestorskim w 1 egz. i na nośniku CD. 31-05-2017 09-06-2017 godz. 11.00
ZP.26.1.86.2017 Remont cokołu i izolacji ścian piwnic w siedzibie ZGN przy ul. Bolesława Chrobrego 7 zgodnie z załączonymi przedmiarami 26-05-2017 08-06-2017 godz. 11.00
ZP.26.1.83.2017 Opracowanie w 4 egz. projektu budowlanego i wykonawczego wraz z projektami branżowymi adaptacji lokalu użytkowego w budynku przy ul. Rejonowej 6/8 w Warszawie oraz z kosztorysem inwestorskim w 1 egz. i na nośniku CD na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej zgodnie z koncepcją architektoniczną 19-05-2017 30-05-2017 godz. 11.00
ZP 26.1.77.2017 Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 18-05-2017 29-05-2017 godz. 11.00
ZP.26.1.81.2017 1. Opracowanie projektu na wykonanie zjazdu z drogi publicznej na nieruchomość przy ul. Kleszczowej 2 w Warszawie obejmującego w swoim zakresie:
    a) zjazd z drogi publicznej na teren nieruchomości,
    b) utwardzenie terenu na długości 7,00 m od bramy wjazdowej dla samochodów służb MPO,
    c) chodnik od granicy działki do klatki schodowej oraz od utwardzonej nawierzchni do miejsca gromadzenia odpadów i od klatki     schodowej do miejsca gromadzenia odpadów,
2. Budowa zjazdu z drogi publicznej z bramą, utwardzenie terenu dla samochodów służb MPO, ciągów pieszych z furtką zgodnie z projektem budowlano wykonawczym
12-05-2017 22-05-2017 godz. 11.00
ZP.26.1.76.2017 Dostawa telefonów CISCO w ilości 32 sztuk dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 04-05-2017 15-05-2017 godz. 11.00
ZP.26.1.78.2017 Remont cokołu i wykonanie Izolacji piwnic w budynku przy ul. Sabały 45 w Warszawie 27-04-2017 09-05-2017 godz. 11.00
ZP.26.1.75.2017 Opracowanie projektu i budowa zjazdu z drogi publicznej na nieruchomość przy ul. Kleszczowej 2 w Warszawie 27-04-2017 09-05-2017 godz. 11.10
ZP.26.1.73.2017 Remont 8 szt. balkonów w budynku przy ul. Naukowej 34 zgodnie z ekspertyzą i załączonym przedmiarem 24-04-2017 04-05-2017 godz. 11.10
ZP.26.1.68.2017 Opracowanie w 4 egz. dokumentacji projektowej organizacji ruchu dla terenu osiedla położonego po północnej stronie ul. 1 Sierpnia w Warszawie, tj; przedłużenie ul. Radarowej i ul. Strubiczów z uwzględnieniem dojazdu do nieruchomości przy ul. 1 Sierpnia 30 B, oraz odcinka drogi wewnętrznej po wschodniej stronie budynku przy ul. 1 Sierpnia 30 A. Projekt powinien posiadać niezbędne uzgodnienia. 07-04-2017 14-04-2017 godz. 11.00
ZP.26.1.64.2017 Wykonanie robót remontowych w stacjach uzdatniania wody :mieszczących się : przy ul. Łuczek 3, przy ul. Malowniczej 31, przy ul. Cietrzewia przy stawach 06-04-2017 18-04-2017 godz. 11.00
ZP.26.1.66.2017 Remont 8 szt. balkonów w budynku przy ul. Naukowej 34 zgodnie z ekspertyzą i załączonym przedmiarem 06-04-2017 14-04-2017 godz. 11.00
ZP.26.1.63.2017 Opracowanie w 4 egz. ekspertyzy technicznej określającej stan techniczny budynku mieszkalnego przy ul. Zbąszyńskiej 4 w Warszawie wraz z wykazem robót koniecznych do wykonania, oraz kosztorysem inwestorskim w 1 egz. i wersji elektronicznej na płycie CD, w celu doprowadzenia budynku do stanu zgodnego z prawem 27-03-2017 07-04-2017 godz. 11:00
ZP.26.1.62.2017 Utwardzenie dojścia do budynku przy ul. Łopuszańskiej 89 w Warszawie według załączonego przedmiaru. 27-03-2017 07-04-2017 godz. 11:00
ZP.26.1.59.2017 Wymiana oszklenia balustrad balkonowych w budynku przy ul. Flagowej 14 w Warszawie wg załączonych przedmiarów 21-03-2017 31-03-2017 godz. 11:00
ZP.26.1.59.2017 Remont zjazdu do garażu podziemnego budynku przy ul. Krańcowej 53 w Warszawie według załączonych przedmiarów. 21-03-2017 30.04.2017 godz. 11:00
ZP.26.1.57.2017  Dostawa środków czystości na potrzeby utrzymania czystości w budynkach i na posesjach na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2017r. 08-03-2017 22-03-2017 godz. 11:00
ZP.26.1.58.2017  Dostawa narzędzi na potrzeby utrzymania czystości w budynkach i na posesjach na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2017r. 08-03-2017  22-03-2017  godz. 11:00
ZP.26.1.56.2017 Remont pokrycia dachowego budynku warsztatowego przy ul. Łopuszańskiej 5/7 w Warszawie według załączonych przedmiarów. 07.03.2017 07.04.2017 godz. 11:00
ZP.26.1.   .2017 Remont pustostanu lok. 5 w budynku przy ul. Popularnej 27 w Warszawie w zakresie robót budowlanych sanitarnych i elektrycznych według załączonych przedmiarów 28.02.2017 14.04.2017 godz. 11:00
ZP.26.1.  .2017 Opracowanie w 4 egz. ekspertyzy technicznej określającej stan techniczny budynku mieszkalnego przy ul. Jagny 9 w Warszawie wraz z wykazem robót koniecznych do wykonania, oraz kosztorysem inwestorskim w 1 egz. i wersji elektronicznej na płycie CD, w celu doprowadzenia budynku do stanu zgodnego z prawem 24.02.2017 21.03.2017 godz. 11:00
ZP.26.1.46.2017 Opracowanie w 4 egz. dokumentacji projektowej zjazdu z drogi publicznej na posesję przy ul. Łopuszańskiej 5/7 w Warszawie. 23.02.2017 30.06.2017 godz. 11:00
ZP.26.1.41.2017 Remont pustostanu lok. 11 w budynku przy ul. Długopolskiej 10 w Warszawie w zakresie robót budowlanych sanitarnych i elektrycznych według załączonych przedmiarów 13.02.2017 20.03.2017 godz. 11:00
ZP.26.1.38.2017 Opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku przy ul. Przepiórki 44, do kolektora ulicznego oraz budowa tego przyłącza. 08.02.2017 10.10.2017 godz. 11:00
ZP.26.1.39.2017 Opracowanie w 4 egz. dokumentacji projektowej zjazdu z drogi publicznej na posesję przy ul. Łopuszańskiej 5/7 w Warszawie. 08.02.2017 25.05.2017 godz. 11:00
ZP.26.1.  .2017 Remont pustostanu lok. 5 w budynku przy ul. Noteckiej 3 w Warszawie w zakresie robót budowlanych sanitarnych i elektrycznych według załączonych przedmiarów 06.02.2017 10.03.2017 godz. 11:00
ZP.26.1.33.2017 Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej w budynku przy ul. Janiszowskiej 3 w Warszawie. Dokumentacja powinna obejmować także opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w wersji elektronicznej na CD i w wydruku po 1 egz 25.01.2017 02.02.2017 godz. 11:00
ZP.26.1.32.2017 Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej w budynku przy ul. Konewki 1 w Warszawie. Dokumentacja powinna obejmować także opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w wersji elektronicznej na CD i w wydruku po 1 egz 25.01.2017 02.02.2017 godz. 11:00
ZP.26.1.31.2017 Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej w budynku przy ul. Popularnej 27 w Warszawie. Dokumentacja powinna obejmować także opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w wersji elektronicznej na CD i w wydruku po 1 egz 25.01.2017 02.02.2017 godz. 11:00
ZP.26.1.28.2017 Wykonywanie konserwacji urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku przy ul. 1-go Sierpnia 36A, 2 szt. klimatyzatorów w siedzibie ZGN przy ul. Chrobrego 7 i wentylacji mechanicznej w budynkach przy ul. Naukowej 4 i 6 w Warszawie w 2017 r. 24.01.2017 01.02.2017 godz. 11:00
ZP.26.1.  .2017 Opracowanie w 4 egz. dokumentacji projektowej zjazdu z drogi publicznej na posesję przy ul. Łopuszańskiej 5/7 w Warszawie. Dokumentacja powinna obejmować także opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w wersji elektronicznej na CD i w wydruku po 1 egz 20.01.2017 30.01.2017 godz. 11:00
ZP.26.1.  .2017 Remont pustostanu lokalu nr 3 w budynku wielorodzinnym przy ul. Sycowskiej 44 w zakresie robót budowlanych i elektrycznych wg przedmiarów robót. 19.01.2017 27.01.2017 godz. 11:00
ZP.26.1.  .2017 Remont pustostanu lokalu nr 2 w budynku wielorodzinnym przy ul. Janiszowskiej 3 w zakresie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych wg przedmiarów robót. 18.01.2017 26.01.2017 godz. 11:00
ZP.26.1.  .2017 Opracowanie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzenia ścieków z budynku mieszkalnego przy ul. Przepiórki 44 w Warszawie do kanalizacji miejskiej MPWiK. Dokumentacja powinna obejmować także opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w wersji elektronicznej na CD i w wydruku po 1 egz. 18.01.2017 26.01.2017 godz. 11:00
ZP.26.1.  .2017 Remont pustostanu lokalu nr 2 w budynku wielorodzinnym przy ul. Janiszowskiej 3 w zakresie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych wg przedmiarów robót 18.01.2017 26.01.2017 godz. 11:00
ZP.26.1.19.2017 Dostawa artykułów biurowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w okresie do 31.12.2017 r. 18.01.2017 30.01.2017 godz. 10:00
ZP.26.1.  .2017 Budowę przykanalika kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Świerszcza 16 w Warszawie zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym i przedmiarem robót, wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji kanalizacyjnej w budynku, bez naruszania konstrukcji jezdni, metodą bezwykopową. 17.01.2017 31.01.2017 godz. 11:00
ZP.26.1.  .2017  Wykonywanie usług konserwacyjnych i utrzymanie w ruchu ciągłym trzech stacji uzdatniania wody pitnej przy ul. Łuczek 3, ul. Malowniczej 31 i przy ul. Cietrzewia (przy stawach) w Warszawie w 2017 r. wraz z zakupem i dostawą soli tabletkowej do tych stacji. 17.01.2017  25.01.2017 godz. 11:00 
ZP.26.1.  .2017  Wykonywanie konserwacji urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku przy ul. 1-go Sierpnia 36A, 2 szt. klimatyzatorów w siedzibie ZGN przy ul. Chrobrego 7 i wentylacji mechanicznej w budynkach przy ul. Naukowej 4 i 6 w Warszawie w 2017 r 16.01.2017  24.01.2017 godz. 11:00 
ZP.26.1.15.2017   Okresowa kontrola przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w 2017 r 16.01.2017  24.01.2017 godz. 11:00 
ZP.1.26.14.2017 Okresowa kontrola przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w 2017 r 13.01.2017 01.02.2017 godz. 10:00
ZP.26.1.  .2017 Opracowanie w 4 egz. ekspertyzy technicznej określającej stan techniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Flagowej 4 w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem stropodachu, wraz z wykazem robót koniecznych do wykonania, kosztorysem inwestorskim w 1 egz. i wersji elektronicznej na płycie CD, oraz dokumentacją fotograficzną, w celu doprowadzenia budynku do stanu zgodnego z prawem 05.01.2017 16.01.2017 godz. 11:00
ZP.26.1.  .2017 Opracowanie w 4 egz. ekspertyzy technicznej określającej stan techniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rękodzielniczej 17 w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem pęknięć ścian i elewacji, wraz z wykazem robót koniecznych do wykonania, kosztorysem inwestorskim w 1 egz. i wersji elektronicznej na płycie CD, oraz dokumentacją fotograficzną, w celu doprowadzenia budynku do stanu zgodnego z prawem. 05.01.2017 16.01.2017 godz. 11:00
  sporządzenie 5 sztuk operatów szacunkowych nieruchomościprzekazywanych właścicielom – określenie wartości rynkowej nakładów poniesionych na nieruchomości położone w Warszawie na terenie Dzielnicy Włochy - w celu dokonania ozliczenia finansowego nieruchomości, które pozostawały w administrowaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. 05.01.2017 16.01.2017 godz. 8:00
ZP.26.1.  .2017 Opracowywanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót na roboty budowlane, sanitarne i elektryczne na potrzeby działu Technicznego ZGN w Dzielnicy Włochy w 2017 r. w oparciu o dostarczane przez Zamawiającego protokoły typowania robót. 04.01.2017 12.01.2017 godz. 11:00
ZP.26.1.  .2017   Okresowa kontrola przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w 2017 r 03.01.2017  12.01.2017 godz. 11:00 
ZP.26.1.6.2017  Konserwacja instalacji domofonowych w 2017 roku w 20 budynkach mieszkalnych i w 381 lokalach wykazanych w załącznikuKonserwacja instalacji domofonowych w 2017 roku w 20 budynkach mieszkalnych i w 381 lokalach wykazanych w załączniku 03.01.2017  11.01.2017 godz. 11:00 
ZP.26.1.6.2017  Wykonywanie co najmniej raz w miesiącu usług konserwacyjnych 7 szt. bram wjazdowych do garaży podziemnych i 4 szt. bram wjazdowych na posesje, oraz całodobowe pogotowie awaryjnego otwierania zablokowanych bram, będących w administrowaniu przez ZGN w Dzielnicy Włochy w 2017 r. 02.01.2017  10.01.2017 godz. 11:00 
ZP.26.1.5.2017 Wykonywanie usług w zakresie nadzoru technicznego i odbioru wykonanych robót oraz usług konserwacyjnych instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy w 2017 r 02.01.2017 10.01.2017 godz. 11:00

Wykonanie 4 egz. dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji papierowej i na nośniku CD,
z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień w Zakładzie Energetycznym.

Na wymianę instalacji elektrycznej: t/j wymiana przewodów wewnętrznych linii zasilających - zasilenie rozdzielnic piętrowych, mieszkaniowych. Wymiana rozdzielnic: głównej (wyłącznik główny p/poż, zabezpieczenia główne wlz), mieszkaniowych, administracyjnej (zabezpieczenia
i aparaty instalacji elektrycznej części wspólnej). Wyniesienie liczników energii elektrycznej
z lokali mieszkalnych. Wymiana, modernizacja instalacji oświetleniowej, dzwonkowej, teletechnicznych t/j domofony, anteny w części wspólnej budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Promienistej 21 w Warszawie.

W  realizacji umowy Wykonawca wykona dokumentację techniczną zgodnie odpowiednimi    przepisami prawa i normami, a w szczególności z przepisami rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1129) wraz z uzgodnieniem jej z wymaganymi organami oraz z Zamawiającym, oraz przeniesie prawa autorskie do tej dokumentacji.