NUMER POSTĘPOWANIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DATA OGŁOSZENIA TERMIN SKŁADANIA OFERT
PZ.26.1.184.2019 Konserwacja budynków wraz z pogotowiem w branży sanitarnej w zasobach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w 2020 roku. 30-12-2019 10-01-2019 godz. 10.00
PZ.26.1.159.2019 Konserwację i utrzymanie w ruchu ciągłym w 2020 r. dźwigów hydraulicznych, platform do przemieszczania się osób niepełnosprawnych, konserwację i przegląd transporterów schodowych dla osób niepełnosprawnych oraz usługę pogotowia dźwigowego 19-12-2019 27-12-2019 godz. 10.00
PZ.26.1.170.2019 Konserwację budynków wraz z pogotowiem w branży sanitarnej w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania nieruchomościami w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku 09-12-2019 19-12-2019 godz 11.00
PZ.26.1.169.2019 Konserwację budynków wraz z pogotowiem w branży elektrycznej w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania nieruchomościami w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku 09-12-2019 19-12-2019 godz. 10.00
PZ.26.1.163.2019 Wykonanie bieżącej obsługi w zakresie bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bhp ( Dz.U. Nr 109,poz. 704 ze zm.) wraz ze szkoleniem pracowników w zakresie bhp ( szkolenia wstępne i okresowe) w 2020 r.” 03-12-2019 13-12-2019 godz. 10:00
PZ.26.1.151.2019 Wykonanie Usługi bieżącej konserwacji, utrzymanie w stałej sprawności technicznej oraz wykonywanie koniecznych napraw 7 szt. bram wjazdowych do garażu podziemnego oraz 4 szt. bram wjazdowych na nieruchomościach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku 29-11-2019 09-12-2019 godz. 10.00
PZ.26.1.144.2019 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualny zwrot na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w terminie od 01.01.2020r do 31.12.2020 r. 27-11-2019

09-12-2019 godz. 11.00
zmiana
11-12-2019 godz 11.00

PZ.26.1.143.2019 Zakup z dostawą talonów upominkowych finansowanych ze środków finansowanych z funduszu socjalnego dla pracowników i dzieci pracowników ZGN w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2019 r. 19-11-2019 25-11-2019 godz. 10.00
PZ.26.1.142.2019 Usługi dezynsekcji, deratyzacji i dezynfekcji w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w okresie od 01.01.2020r. – do 31.12.2020r. 13-11-2019 25-11-2019 godz. 12:00
PZ.26.1.140.2019 Wynajem i serwis kabin sanitarnych (toalet WC) w okresie od 01.01.2020r. – do 31.12.2020r. 13-11-2019 25-11-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.138.2019 Wywóz nieczystości płynnych z budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w okresie od 01.01.2020r. – do 31.12.2020r. 13-11-2019 25-11-2019 godz. 10:00
PZ.26.1.131.2019 Wykonanie usługi w zakresie wynikającym z zaleceń pokontrolnych z przeglądu konserwacyjnego urządzeń i instalacji Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy ul. Bolesława Chrobrego 7, garażach usytuowanych w budynkach przy ul. Naukowej 4 i 6 oraz w budynku wielofunkcyjnym przy ul. 1 Sierpnia 36A oraz systemu Kontroli Dostępu w siedzibie ZGN w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 07-11-2019 14-11-2019 godz. 9.00
PZ.26.1.135.2019 Rozbiórka komórki przy ul. Borsuczej 15 07-11-2019 18-11-2019 godz.10 00
PZ.26.1.126.2019 Remont Instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku przy ul. Potrzebnej 18 w Warszawie 29-10-2019 06-11-2019 godz. 10:00
PZ.26.1.121.2019 Dostawę do siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszaw sprzętu informatycznego i biurowego oraz akcesoriów 29-10-2019 06-11-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.123.2019 Remont cokołu budynku przy ul. 1 Sierpnia 36 A 23-10-2019 31-10-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.120.2019 Wykonanie robót budowlanych przy ul. Sabały 53 A i B polegających na remoncie bram i furtki wraz z montażem częściowym ogrodzenia na posesji Sabały 53 A i Sabały 53 B 17-10-2019 22-10-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.119.2019 Usuwanie nieprawidłowości przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach administrowanych przez ZGN stwierdzonych w protokołach okresowej rocznej kontroli przewodów kominowych 11-10-2019 22-10-2019 godz. 10.00
PZ.26.1.117.2019 Dostawę artykułów biurowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy 09-10-2019 21-10-2019 godz. 09:00
PZ.26.1.116.2019 „Dostarczenie do siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy sprzętu informatycznego oraz akcesoriów” 09-10-2019 21-10-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.114.2019 Wykonanie ekspertyzy po pożarze budynku przy ul. Popularnej 27 w Warszawie 02-10-2019 11-10-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.113.2019 Projekt instalacji elektrycznej w siedzibie ZGN 02-10-2019 11-10-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.112.2019 Rozbiórka nieużytkowanych komórek i ustępów na nieruchomościach przy ul. Analitycznej 11, Sycowskiej 44, Wszemirowskiej 14, Łuczek 10 administrowanych przez ZGN 27-09-2019

07-10-2019 godz. 10:00

po zmianie 10-10-2019 godz. 11:00

PZ.26.1.110.2019 Usuwanie nieprawidłowości przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach administrowanych przez ZGN stwierdzonych w protokołach okresowej rocznej kontroli przewodów kominowych 24-09-2019 04-10-2019 godz. 10:00
PZ.26.1.107.2019 Wykonanie zaleceń pokontrolnych z okresowego przeglądu PPOŻ w 9 budynkach 100% własności miasta znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy: ul Bolesława Chrobrego 7, ul. 1 Sierpnia 36A, ul. Naukowa 4, ul. Naukowa 6, ul. Naukowa 34, ul. Flagowa 14, ul. Rybnicka 28, ul. Krańcowa 53, ul. Kleszczowa 22 oraz wymianę czujek dymu w systemie SSP w budynku wielofunkcyjnym przy ul. 1 Sierpnia 36A 19-09-2019 30-09-2019 godz. 12.00
PZ.26.1.109.2019 Opracowanie 4 egz. projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie wykonania instalacji elektrycznej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej w lokalu użytkowym siedziby ZGN Włochy przy ul. Bolesława Chrobrego 7 w Warszawie, wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem i specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robot w 1 egz. i na nośniku CD 18-09-2019  30-09-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.102.2019 Wykonanie usługi mycia elewacji szklanej budynku położonego przy ul. 1 Sierpnia 36A w Warszawie 13-09-2019 23-09-2019 godz. 09:00
PZ.26.1.98.2019 Wykonanie remontu lokalu użytkowego z przystosowaniem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w budynku przy Al. Krakowskiej 255 w Warszawie 10-09-2019 20-09-2019
godz. 10:00
PZ.26.1.96.2019 Usługa przeglądów instalacji gazowej w lokalach i budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2019 roku, stosownie do art. 62 ust.1 pkt.1 lit c) ustawy Prawo Budowlane  09-09-2019 12-09-2019 godz. 10:00
PZ.26.1.87.2019 Montaż napędu bramy przesuwanej z lampą ostrzegawczą wraz z zaprogramowaniem pilotów, montaż wkładki w furtce z dorobieniem 30 szt. kluczy i zaprogramowaniem 35 szt. transponderów do kasety domofonowej w furtce oraz malowanie ogrodzenia wraz z robotami towarzyszącymi budowlanymi i elektrycznymi na posesji przy ul. Naukowej 34 03-09-2019 13-09-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.91.2019 Wymiana opraw żarowych na oprawy LED z czujką ruchu w budynkach administrowanych przez ZGN 02-09-2019 12-09-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.82.2019 Usługi okresowych rocznych przeglądów instalacji gazowej w lokalach i budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy według załącznika nr 1 , w 2019 roku stosownie do art. 62 ust. 1 pkt. 1) lit c) ustawy Prawo Budowlane 28-08-2019 04-09-2019 godz. 12:00
PZ.26.1.81.2019 Usługa przeglądów kotłów gazowych w budynkach 100% własności miasta administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 28-08-2019 04-09-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.86.2019 Bieżące naprawy, prace konserwacyjne oraz usuwanie awarii w branży sanitarnej wraz z pogotowiem, konserwacją kotłowni gazowych i separatorów w zasobach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy (budynki i lokale mieszkalne, użytkowe, siedziba ZGN)w terminie od dnia 01.10.2019r. do dnia 31.12.2019r. 22-08-2019 02-09-2019 godz. 10:00
PZ.26.1.85.2019 Bieżące naprawy, prace konserwacyjne oraz usuwanie awarii w branży elektrycznej wraz z pogotowiem, w zasobach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy (budynki i lokale mieszkalne, użytkowe, siedziba ZGN) 22-08-2019 02-09-2019 godz. 12:00
PZ.26.1.84.2019 Postępowanie PZ.26.1.84.2019 na wymianę stolarki drzwiowej – drzwi wejściowe do klatek schodowych w budynkach administrowanych przez ZGN 22-08-2019 02-09-2019 godz. 12:00
PZ.26.1.83.2019   Wymianę opraw oświetleniowych żarowych na oprawy LED z czujką ruchu w budynkach administrowanych przez ZGN 21-08-2019 02-09-2019 godz. 11:00
 PZ.26.1.79.2019 Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 7 w Warszawie (od ul. Milanowskiej 8a), polegających na wymianie istniejącej bramy dwuskrzydłowej rozwieranej bez napędu na nową przesuwną z napędem wraz z uwzględnieniem robót elektrycznych i budowlanych towarzyszących i odnowieniem powłok malarskich przyległego do nowej bramy ogrodzenia  14-08-2019 26-08-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.77.2019 Opracowania projektu budowlanego i wykonawczego remontu elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Globusowej 26 w 4 egz. i uzyskaniem Decyzji Pozwolenia na Budowę, kosztorysem inwestorskim, przedmiarem i specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robot w 1 egz. i na nośniku CD 14-08-2019 26-08-2019 godz. 11:30
PZ.26.1.76.2019 Wykonanie robót budowlanych przy ul. Bolesława Chrobrego 7 polegających na wymianie istniejącej bramy dwuskrzydłowej wjazdowej na posesję na bramę przesuwną bez napędu mechanicznego z robotami towarzyszącymi, wykonanie robót ziemnych i betonowych dla układu nowej bramy z uzupełnieniem cokołu ogrodzenia i likwidacja elementów betonowo ceglanych starej bramy, odnowienie odcinka ogrodzenia przyległego do wymienionej bramy wykonanego z siatki w ramach z kątownika na słupkach stalowych osadzonych w cokole betonowym, naprawy nawierzchni z trylinki przy nowej bramie, śmietniku i placu. 13-08-2019 26-08-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.74.2019 Wymianę stolarki drzwiowej - drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach administrowanych przez ZGN 09-08-2019 19-08-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.75.2019 Wymiana stolarki drzwiowej – drzwi wejściowe do lokali w budynkach administrowanych przez ZGN 30-07-2019 09-08-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.73.2019 Wykonanie rocznych przeglądów budowlanych budynków 18-07-2019 29-07-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.67.2019 Wymiana odcinka poziomu kanalizacyjnego w piwnicy z przejściem przez ścianę, wykonanie wykopu z wymianą poziomu kanalizacyjnego do pierwszej komory szamba z zamontowaniem studni rewizyjnej nie włazowej na drodze spływu fekaliów przy ul. Łopuszańskiej 4/6 w Warszawie 28-06-2019 08-07-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.65.2019 Remont ogrodzenia, bramy i furtek nieruchomości przy ul. Konewki 1 od strony ulic Konewki i Popularnej 24-06-2019 08-07-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.64.2019 Wykonanie archiwizacji dokumentacji niearchiwalnej Kat B, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej Kat B, przygotowanie pism do Archiwum Państwowego o wyrażenie zgody na niszczenie dokumentacji niearchiwalnej Kat B oraz niszczenie dokumentów dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 18-06-2019 02-07-2019 godz. 12:00
PZ.26.1.63.2019 Zakup środków czystości na potrzeby utrzymania czystości w budynkach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na rok 2019 12-06-2019 24-06-2019 godz. 10:00
PZ.26.1.62.2019 Zakup narzędzi na potrzeby utrzymania czystości w budynkach i na posesjach budynków komunalnych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. 12-06-2019 24-06-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.61.2019 Wykonanie robót budowlanych pod adresem przy ul.Naukowej 34 w Warszawie:
- wymiana bramy wjazdowej dwuskrzydłowej na jednoskrzydłową przesuwną
- wykonanie instalacji domofonowej przy furtce
- wykonanie robót ziemnych i nawierzchniowych, pozwalających na położenie kabli elektrycznych pomiędzy bramą wjazdową, a budynkiem oraz pod fundament sterowania bramy przesuwnej
- wymiana zniszczonej siatki ogrodzenia posesji
12-06-2019 21-06-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.58.2019 Wykonanie konserwacji urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku użytkowym przy ul. 1 Sierpnia 36A w Warszawie, klimatyzatora w siedzibie ZGN Włochy przy ul. Bolesława Chrobrego 7 w Warszawie oraz instalacji wentylacji mechanicznej  budynkach mieszkalnych przy ulicy : Naukowej 4,6,34, Flagowej 14, Rybnickiej 28 i Krańcowej 53 w Warszawie 06-06-2019 17-06-2019 godz 11:00
PZ.26.1.53.2019 Zakup środków czystości na potrzeby utrzymania czystości w budynkach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na rok 2019 31-05-2019 11-06-2019 godz. 10:00
PZ.26.1.52.2019 Zakup narzędzi na potrzeby utrzymania czystości w budynkach i na posesjach budynków komunalnych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 31-05-2019 11-06-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.49.2019 Wykonanie robót budowlanych pod adresem przy ul. Naukowa 34 w Warszawie 30-05-2019 10-06-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.50.2019 Wykonanie remontu ogrodzenia wokół posesji zgodnie z załączonym projektem budowlanym zmiany zagospodarowania działki przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul.Konewki 1 w Warszawie 29-05-2019 07-06-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.45.2019 Zakup, dostawę i montaż mebli na potrzeby siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 22-05-2019 03-06-2019 godz. 10:00
PZ.26.1.46.2019 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie wymiany pieców i wykonania instalacji centralnego ogrzewania etażowego i ciepłej wody z kotła gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania w lokalach mieszkalnych. 22-05-2019 04-06-2019 godz. 11:00
PZ.26.41.2019 Wykonanie remontu ogrodzenia wokół posesji domu wielorodzinnego przy ul.Konewki 1 w Warszawie 17-05-2019 27-05-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.37.2019 Wykonywanie robót remontowych budowlanych w zakresie izolacji przeciw wodnych i cieplnych oraz wylewek betonowych i wykładzin gresowych dla balkonów w lokali mieszkalnych nr 7 i 13 w budynku przy ul. Flagowej 14 w Warszawie zarządzanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. 29-04-2019 06-05-2019 godz. 12:00
PZ.26.1.33.2019 Zakup, dostawa i montaż mebli na potrzeby siedziby Zakładu Gospodarowania NieruchomościamiZakup, dostawa i montaż mebli na potrzeby siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami 17-04-2019 30-04-2019 godz 09:00
PZ.26.1.32.2019 Przegląd kominów w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. 16-04-2019 29-04-2019 godz 09:00
po zmianie
06-05-2019
godz. 11:00
PZ.26.1.29.2019 Uzbrojenie przewodu kominowego rurami kwasoodpornymi dla piecyka gazowego dwufunkcyjnego w lokalu nr 2 budynku przy ul. Kleszczowej 2 w Warszawie 03-04-2019 08-04-2019 godz. 11:00
ZP.26.1.19.2019 „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów” 20-02-2019 26.02.2019  godz. 9:00
PZ.26.1.15.2019 „Wykonanie usługi bieżącej konserwacji, utrzymywania w stałej sprawności technicznej oraz wykonywania koniecznych napraw instalacji domofonowych znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w 2019 roku” 15-02-2019 22-02-2019 godz. 11:15
PZ.26.1.8.2019 „Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 71 w budynku przy ul. Drzewieckiego 3 w Warszawie”. 25-01-2019

29-01-2019 godz. 11:00

PZ.26.1.7.2019 „Usługę konserwacji i serwisowania, włącznie z pogotowiem awaryjnym na:
• dwa dźwigi hydrauliczne o udźwigu 1000 kg i 650 kg w budynku wielofunkcyjnym przy ul. 1 Sierpnia 36A w Warszawie;
• dwie platformy typu T80 i SSLB o udźwigu 300 kg i 225 kg do przemieszczania się osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Rybnickiej 28 w Warszawie;
•dwa transportery schodowe dla osób niepełnosprawnych w budynkach przy ul. Naukowej 4 i Naukowej 6 w Warszawie”.
18-01-2019 29-01-2019 godz. 10:00
PZ.26.1.6.2019 „ Usługa pielęgnacji zieleni na terenach posesji będących w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w okresie do 31.12.2019r.” 15-01-2019 28-01-2019 godz. 9:00
ZP.26.1.1.2019 „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w okresie do 31.12.2019r.” 03-01-2019 15-01-2019 godz. 9:00
ZP.26.1.217.2018 Bieżące naprawy, prace konserwacyjne oraz usuwanie awarii w branży sanitarnej wraz z pogotowiem, konserwacją kotłowni gazowych, i separatorów w zasobach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy (budynki i lokale mieszkalne, użytkowe, siedziba ZGN) w miesiącach: styczeń-wrzesień 2019 r. 18-12-2018 27-12-2018 godz. 11:00
ZP.26.1.218.2018 Bieżące naprawy, prace konserwacyjne oraz usuwanie awarii w branży elektrycznej wraz z pogotowiem, w zasobach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy (budynki i lokale mieszkalne, użytkowe, siedziba ZGN) w terminie od dnia 01.01.2019r. do dnia 30.09.2019r. 18-12-2018 27-12-2018 godz. 13:00
ZP.26.1.215.2018 Usługa bieżącej konserwacji, utrzymania w stałej sprawności technicznej oraz wykonywanie koniecznych napraw 7 szt. Bram wjazdowych do garażu podziemnego oraz 4 szt. Bram wjazdowych na nieruchomościach, zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w 2019r. 18-12-2018 27-12-2018 godz. 10:00
ZP.26.1.199.2018

Dostawa narzędzi na potrzeby utrzymania czystości w budynkach i na posesjach budynków komunalnych, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

26-11-2018 04-12-2018 godz. 10:00
ZP.26.1.198.2018 Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Poziomkowej 12 zgodnie z przedmiarem 23-11-2018

28-11-2018  godz. 13:00

ZP.26.1.195.2018 Usługi dezynsekcji, deratyzacji i dezynfekcji w lokalach mieszkalnych na klatkach schodowych, strychach, piwnicach oraz na terenach zewnętrznych będących w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku 23.11.2018
04-12-2018  godz. 9:00
ZP.26.1.170.2018

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pcztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualny zwrot na rzecz ZGN w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w terminie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

20.11.2018 12-12-2018 godz. 09:00

ZP.26.1.190.2018

Opracowanie ekspertyzy technicznej oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krańcowej 46 w Warszawie wraz z analizą opłacalności remontu 19.11.2018 22-11-2018 godz. 13:00

ZP.26.1.189.2018

Opracowanie ekspertyzy technicznej oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyprysowej 45 w Warszawie wraz z analizą opłacalności remontu 19.11.2018 22-11-2018 godz. 12:00
ZP.26.1.182.2018 Opracowanie ekspertyzy technicznej oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Komitetu Obrony Robotników 54 w Warszawie wraz z analizą opłacalności i remontu 25.10.2018 05-11-2018 godz. 12.00
ZP.26.1.181.2018 Wykonanie remontu pomieszczenia łazienki w siedzibie ZGN Włochy 25.10.2018 05-11-2018 godz. 13.00
ZP.26.1.180.2018 Wymiana 274 szt. wodomierzy zimnej i ciepłej wody Φ 15 mm w budynkach mieszkalnych przy ul. Kleszczowej 22, Krańcowej 53 i Al. Krakowskiej 107 w Warszawie wg. załączonych przedmiarów robót 25.10.2018 30-10-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.179.2018 Wywóz nieczystości płynnych z budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy 24.10.2018 05-11-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.178.2018 Remont instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 1 położonym w budynku przy Al. Krakowskiej 22 w Warszawie 24.10.2018 31-10-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.177.2018 Opracowanie w 3 egzemplarzach ekspertyzy technicznej oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Długopolskiej14 w Warszawie wraz z analizą opłacalności remontu i na nośniku elektronicznym 23.10.2018 05-11-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.173.2018 Wymiana 274 szt. wodomierzy zimnej i ciepłej wody Φ 15 mm w budynkach mieszkalnych przy ul. Kleszczowej 22, Krańcowej 53 i Al. Krakowskiej 107 w Warszawie wg. załączonych przedmiarów robót 18.10.2018 25-10-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.171.2018 Okresowa roczna kontrola 22 sztuk kotłów gazowych w 18 kotłowniach w budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy w 2018 roku oraz sporządzenie protokołu w wersji papierowej i na nośniku CD 16.10.2018 26-10-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.165.2018 Wywóz nieczystości płynnych z budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy 10.10.2018 23-10-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.164.2018 Całodobowa ochrona mienia budynku wielofunkcyjnego przy ul. 1 Sierpnia 36A w Warszawie wraz z terenem przyległym w roku 2019 10.10.2018 22-10-2018 godz. 09.00
ZP.26.1.168.2018 Wykonanie okresowej rocznej kontroli instalacji detekcji gazu oraz hydrantów wewnętrznych w budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy w 2018 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami 10.10.2018 22-10-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.166.2018 Remont instalacji centralnego ogrzewania, w lokalach mieszkalnych położonych w budynku przy Al. Krakowskiej 22 w Warszawie. 10.10.2018 17-10-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.158.2018 Wykonanie remontu pomieszczenia łazienki w siedzibie ZGN Włochy 02-10-2018 12-10-2018 godz. 13.00
ZP.26.1.157.2018 Okresowa roczna kontrola 22 sztuk kotłów gazowych w 18 kotłowniach w budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy w 2018 roku oraz sporządzenie protokołu w wersji papierowej i na nośniku CD 02-10-2018 12-10-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.156.2018 Opracowanie 4 egz. dokumentacji projektowo-wykonawczej dla naprawy przeciekającego dachu w budynku się przy ul. 1 Sierpnia 36A w Warszawie wraz z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego w 1 egz. I w postaci pliku na nośniku elektronicznym 28-09-2018 02-10-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.154.2018 Wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Potrzebnej 18 w Warszawie, zgodnie z projektem budowlanym 21-09-2018 01-10-2018 godz. 12.00
ZP.26.1.151.2018 Wykonanie robót budowlanych inwestycyjnych polegających na wykonaniu ogrodzenia terenu i posesji przy ul. Ryżowej 15 w Warszawie. 14-09-2018 25-09-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.149.2018 Wykonanie wewnętrznej  instalacji gazowej w budynku przy ul. Techników 22 w Warszawie, zgodnie z projektem budowlanym. 14-09-2018 25-09-2018 godz. 12.00
ZP.26.1.145.2018 Remont balkonów budynku przy ul. Naukowej 34 zgodnie z ekspertyzą według załączonego przedmiaru 03-09-2018 14-09-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.142.2018 Okresowa roczna kontrola instalacji gazowej w 677 lokalach w tym w 18 kotłowniach w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy. 31-08-2018 11-09-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.139.2018 Wykonanie usługi okresowej konserwacji systemu Telewizji przemysłowej (monitoringu) dot. nieruchomości: Naukowa 4 i 6, 1 Sierpnia 36A, Bolesława Chrobrego 7 (siedziba ZGN w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy) oraz kontroli dostępu w siedzibie ZGN w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy przy ul. Bolesława Chrobrego 7 w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2018r 24-08-2018 05-09-2018
godz. 08.30
ZP.26.1.141.2018 Wykonanie robót budowlanych remontowych polegających na wykonaniu ogrodzenia nieruchomości z wykonaniem furtki i bramy wjazdowej od ul. Ryżowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ul. Kleszczowej 2 w Warszawie 23-08-2018 03-09-2018
godz. 10.00
ZP.26.1.137.2018 Wykonanie robót budowlanych remontowych polegających na wykonaniu ogrodzenia nieruchomości z wykonaniem furtki i bramy wjazdowej od ul. Ryżowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ul. Kleszczowej 2 w Warszawie 10-08-2018 21-08-2018
godz. 10.00
ZP.26.1.133.2018 Opracowania w 4 egz. projektu wykonawczego zadaszenia balkonów najwyższej kondygnacji budynku przy ul. Naukowej 4, oraz 4 egz. projektu wykonawczego zadaszenia balkonów najwyższej kondygnacji budynku przy ul. Naukowej 6 wraz z kosztorysami inwestorskimi w 1 egz. i na nośniku CD. 03-08-2018 20-08-2018 godz. 12.00
ZP.26.1.129.2018 Opracowanie 4 egz. dokumentacji projektowo-wykonawczej dla naprawy przeciekającego dachu w budynku się przy ul. 1 Sierpnia 36A w Warszawie wraz z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego w 1 egz. I w postaci pliku na nośniku elektronicznym 02-08-2018 20-08-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.121.2018 Wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego w zakresie budowlanym 185 budynków administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy 27-07-2018 08-08-2018 godz. 12.00
ZP.26.1.111.2018 Remont balkonów budynku przy ul. Naukowej 34 zgodnie z ekspertyzą według załączonego pomiaru 15-06-2018 26-06-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.108.2018 Wykonanie  robót budowlanych remontowych polegających na dociepleniu stropu strychu i naprawy elementów dachu dla budynku mieszkalnego przy ul. Urszuli 29 w Warszawie. 13-06-2018 22-06-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.109.2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na Remoncie pokrycia dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Przyłęckiej 19 w Warszawie. 13-06-2018 22-06-2018 godz. 12.00
ZP.26.1.107.2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na częściowym remoncie pokrycia dachu nad strychem na budynku mieszkalnym przy ul. Rybnickiej 28 w Warszawie. 13-06-2018 22-06-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.106.2018 Wykonanie 4 egz. dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji papierowej i na nośniku CD,
z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień w Zakładzie Energetycznym.
Na wymianę instalacji elektrycznej: t/j wymiana przewodów wewnętrznych linii zasilających - zasilenie rozdzielnic piętrowych, mieszkaniowych. Wymiana rozdzielnic: głównej (wyłącznik główny p/poż, zabezpieczenia główne wlz), mieszkaniowych, administracyjnej (zabezpieczenia
i aparaty instalacji elektrycznej części wspólnej). Wyniesienie liczników energii elektrycznej
z lokali mieszkalnych. Wymiana, modernizacja instalacji oświetleniowej, dzwonkowej, teletechnicznych t/j domofony, anteny w części wspólnej budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szuberta 74 w Warszawie.
W  realizacji umowy Wykonawca wykona dokumentację techniczną zgodnie odpowiednimi    przepisami prawa i normami, a w szczególności z przepisami rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1129) wraz z uzgodnieniem jej z wymaganymi organami oraz z Zamawiającym, oraz przeniesie prawa autorskie do tej dokumentacji.
13-06-2018 22-06-2018 godz. 08.00
ZP.26.1.105.2018 Wykonanie 4 egz. dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji papierowej i na nośniku CD,
z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień w Zakładzie Energetycznym.
Na wymianę instalacji elektrycznej: t/j wymiana przewodów wewnętrznych linii zasilających - zasilenie rozdzielnic piętrowych, mieszkaniowych. Wymiana rozdzielnic: głównej (wyłącznik główny p/poż, zabezpieczenia główne wlz), mieszkaniowych, administracyjnej (zabezpieczenia
i aparaty instalacji elektrycznej części wspólnej). Wyniesienie liczników energii elektrycznej
z lokali mieszkalnych. Wymiana, modernizacja instalacji oświetleniowej, dzwonkowej, teletechnicznych t/j domofony, anteny w części wspólnej budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Promienistej 21 w Warszawie.
W  realizacji umowy Wykonawca wykona dokumentację techniczną zgodnie odpowiednimi    przepisami prawa i normami, a w szczególności z przepisami rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1129) wraz z uzgodnieniem jej z wymaganymi organami oraz z Zamawiającym, oraz przeniesie prawa autorskie do tej dokumentacji.
13-06-2018 22-06-2018 godz. 09.00
ZP.26.1.104.2018 Opracowania w 4 egz. projektu wykonawczego zadaszenia balkonów najwyższej kondygnacji budynku przy ul. Naukowej 4, oraz 4 egz. projektu wykonawczego zadaszenia balkonów najwyższej kondygnacji budynku przy ul. Naukowej 6 wraz z kosztorysami inwestorskimi w 1 egz. i na nośniku CD. 11-06-2018 21-06-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.98.2018 Opracowanie 4 egz. dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody i kotłowni gazowej wraz z modernizacja instalacji gazowej dla całego budynku przy ul. Cietrzewia 2 08-06-2018 19-06-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.101.2018 Wykonanie robót budowlanych remontowych na części więźby dachowej nad pomieszczeniem strychu, wymianę pokrycia dachowego istniejącego na dwukrotne z papy termozgrzewalnej z wymianą obróbek blacharskich( kominów, brand murów, rynien i rur spustowych) wymiany istniejących ścian tynkowanych na klinkierowe łącznie z wymianą betonowych czap głowic kominowych ponad dachem wraz z przełożeniem istniejących nasad wiatrochronnych na budynku mieszkalnym przy ul. Potrzebnej 18 w Warszawie. 06-06-2018 19-06-2018 godz. 09.00
ZP.26.1.100.2018 Wykonanie robót budowlanych remontowych istniejących balkonów, wykonanie daszka nad balkonem lokalu nr 6, wykonanie napraw uszkodzonych tynków BSO części elewacji po stronie lokali nr 7 i 8 oraz pomalowanie całej elewacji budynku farbą elewacyjną dla budynku mieszkalnego przy ul. Dymnej 25 w Warszawie. 06-06-2018 19-06-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.99.2018 Wykonanie remontu dachu, balkonów i daszku nad wejściem w budynku przy ul. Rękodzielniczej 12 w Warszawie. 06-06-2018 15-06-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.94.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji papierowej i na nośniku CD, z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień w Zakładzie Energetycznym na wymianę instalacji elektrycznej: t/j wymiana przewodów wewnętrznych linii zasilających - zasilenie rozdzielnic piętrowych, mieszkaniowych. Wymiana rozdzielnic: głównej (wyłącznik główny p/poż, zabezpieczenia główne wlz), mieszkaniowych, administracyjnej (zabezpieczenia i aparaty instalacji elektrycznej części wspólnej). Wyniesienie liczników energii elektrycznej z lokali mieszkalnych. Wymiana, modernizacja instalacji oświetleniowej, dzwonkowej, teletechnicznych t/j domofony, anteny w części wspólnej budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rejonowej 6/8 w Warszawie. Wymianę instalacji elektrycznej należy wykonać przed odnawianiem klatki schodowej. 06-06-2018 15-06-2018 godz. 12.00
ZP.26.1.92.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji papierowej i na nośniku CD, z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień w Zakładzie Energetycznym. Na wymianę instalacji elektrycznej: t/j wymiana przewodów wewnętrznych linii zasilających - zasilenie rozdzielnic piętrowych, mieszkaniowych. Wymiana rozdzielnic: głównej (wyłącznik główny p/poż, zabezpieczenia główne wlz), mieszkaniowych, administracyjnej (zabezpieczenia i aparaty instalacji elektrycznej części wspólnej). Wyniesienie liczników energii elektrycznej z lokali mieszkalnych. Wymiana, modernizacja instalacji oświetleniowej, dzwonkowej, teletechnicznych t/j domofony, anteny w części wspólnej budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rękodzielniczej 12 w Warszawie.  06-06-2018 15-06-2018 godz. 13.00
ZP.26.1.93.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji papierowej i na nośniku CD, z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień w Zakładzie Energetycznym na wymianę instalacji elektrycznej: t/j wymiana przewodów wewnętrznych linii zasilających - zasilenie rozdzielnic piętrowych, mieszkaniowych. Wymiana rozdzielnic: głównej (wyłącznik główny p/poż, zabezpieczenia główne wlz), mieszkaniowych, administracyjnej (zabezpieczenia i aparaty instalacji elektrycznej części wspólnej). Wyniesienie liczników energii elektrycznej z lokali mieszkalnych. Wymiana, modernizacja instalacji oświetleniowej, dzwonkowej, teletechnicznych t/j domofony, anteny w części wspólnej budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Potrzebnej 18 w Warszawie. Wymianę instalacji elektrycznej należy wykonać przed odnawianiem klatki schodowej. 06-06-2018 15-06-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.83.2018 Remont balkonów budynku przy ul. Naukowej 34 zgodnie z ekspertyzą według załączonego pomiaru. 05-06-2018 13-06-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.95.2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na Remoncie pokrycia dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Przyłęckiej 19 w Warszawie. 01-06-2018 13-06-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.88.2018 Wykonywanie bieżącej konserwacji i zabezpieczanie awarii oraz innych czynności usługowych stacji uzdatniania wody oligoceńskiej w zakresie hydraulicznym, elektrycznym i ciśnieniowym, niezbędnym do funkcjonowania stacji oraz obiektu uzdatniania wody pitnej przy ul. Łuczek 3, ul. Malowniczej 31 oraz przy ul. Cietrzewia (przy stawach) w Warszawie w 2018 r. wraz z uzyskaniem jakości wody odpowiadającej wymogom Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 61 poz. 417 ze zmianą z dnia 20 kwietnia 2010 r. Dz. U. Nr 72 poz. 466 ). 01-06-2018 12-06-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.82.2018 Opracowanie ekspertyzy technicznej, oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Milanowskiej 12 w Warszawie wraz z analizą opłacalności remontu 01-06-2018 12-06-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.87.2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją budynku mieszkalnego przy ul. Chrobrego 5 w Warszawie. 30-05-2018 11-06-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.90.2018 Wykonanie robót budowlanych remontowych polegających na dociepleniu stropu strychu i naprawy elementów dachu dla budynku mieszkalnego przy ul. Urszuli 29 w Warszawie.w Warszawie. 30-05-2018 11-06-2018 godz. 12.00
ZP.26.1.91.2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na częściowym remoncie pokrycia dachu nad strychem na budynku mieszkalnym przy ul. Rybnickiej 28 w Warszawie. 30-05-2018 11-06-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.85.2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie obróbek blacharskich; rynien i rur spustowych z przylegającym pasem pokrycia dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Rybnickiej 61 w Warszawie. 30-05-2018 11-06-2018 godz. 13.00
ZP.26.1.81.2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie studni oligoceńskich w Warszawie przy. ul. Cietrzewia, ul. Łuczek 3. 23-05-2018 05-06-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.79.2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Czereśniowej 53 w Warszawie. 23-05-2018 04-06-2018 godz. 12.00
ZP.26.1.73.2018 Wykonanie robót budowlanych remontowych istniejących balkonów, wykonanie daszka nad balkonem lokalu nr 6, wykonanie napraw uszkodzonych tynków BSO części elewacji po stronie lokali nr 7 i 8 oraz pomalowanie całej elewacji budynku farbą elewacyjną dla budynku mieszkalnego przy ul. Dymnej 25 w Warszawie. 22-05-2018 05-06-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.74.2018 Wykonanie robót budowlanych remontowych na części więźby dachowej nad pomieszczeniem strychu, wymianę pokrycia dachowego istniejącego na dwukrotne z papy termozgrzewalnej z wymianą obróbek blacharskich( kominów, brand murów, rynien i rur spustowych) wymiany istniejących ścian tynkowanych na klinkierowe łącznie z wymianą betonowych czap głowic kominowych ponad dachem wraz z przełożeniem istniejących nasad wiatrochronnych na budynku mieszkalnym przy ul. Potrzebnej 18 w Warszawie. 21-05-2018 05-06-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.75.2018 Wykonanie remontu dachu, balkonów i daszku nad wejściem w budynku przy ul. Rekodzielniczej 12 w Warszawie. 21-05-2018 04-06-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.66.2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją budynku mieszkalnego przy Al. Krakowskiej 255 w Warszawie. 10-05-2018 21-05-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.72.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych na wykonanie remontu dla budynku mieszczącego się przy: ul. Wagonowej 9 w Dzielnicy Włochy w Warszawie 09-05-2018 23-05-2018 godz. 13.00
ZP.26.1.53.2018 Opracowanie 4 egz. dokumentacji projektowej w postaci papierowej i 1 egz. w elektronicznej, instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cietrzewia 2 w Warszawie, wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w postaci plików ath. na CD i w wydruku po 1 egz. 09-05-2018 22-05-2018 godz. 11.00
ZP.26.1 69.2018 dot. opracowanie inwentaryzacji budowlanej i geodezyjnej, wszystkich budynków na nieruchomości przy ul. Łopuszańskiej 5/7 w wersji papierowej i na nośniku CD, wraz z aktualną techniczna prawidłowości wykonanych robót i opinią rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych. 09-05-2018 21-05-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.68.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych na wykonanie remontu dla budynku mieszczącego się przy: ul. Nike 34/36 w Dzielnicy Włochy w Warszawie 09-05-2018 23-05-2018 godz. 12.00
ZP.26.1.65.2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie studni oligoceńskich w Warszawie przy. ul. Cietrzewia, ul. Łuczek 3. 09-05-2018 22-05-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.70.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych na wykonanie remontu dla budynku mieszczącego się przy: ul. Sabały 46 w Dzielnicy Włochy w Warszawie 09-05-2018 22-05-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.71.2018 Opracowania w 4 egz. dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 13 z obrębu 2-08-24 (ul. Konewki 1) w Warszawie, wraz z projektem altany śmietnikowej, ogrodzeniem posesji (z możliwością dojazdu do posesji przy ul. Konewki 3 przez posesję Konewki 1) i projektem dostosowania dojścia do lokalu użytkowego dla osób niepełnosprawnych, wraz z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego w programie Norma w 1 egz. i w postaci pliku na płycie CD. 09-05-2018 24-05-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.67.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych na wykonanie remontu dla budynku mieszczącego się przy: ul. Rybnickiej 4 w Dzielnicy Włochy w Warszawie 09-05-2018 23-05-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.58.2018 Wykonanie usługi okresowej konserwacji systemu Telewizji przemysłowej (monitoringu) dot. nieruchomości: Naukowa 4 i 6, 1 Sierpnia 36A, Bolesława Chrobrego 7 (siedziba ZGN w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy) oraz kontroli dostępu w siedzibie ZGN w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy przy ul. Bolesława Chrobrego 7 w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2018r 27-04-2018 14-05-2018 godz. 8.00
ZP.26.1.64.2018 Opracowanie w 4 egz. ekspertyzy budowlanej w wersji papierowej i na nośniku CD przeciekającego dachu w budynku wielofunkcyjnym przy ul. 1Sierpnia 36A w Warszawie ze wskazaniem przyczyn przecieków i sposobu ich usunięcia. 27-04-2018 7-05-2018 godz. 15.00
ZP.26.1.59.2018 Opracowania w 4 egz. dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 13 z obrębu 2-08-24 (ul. Konewki 1) w Warszawie, wraz z projektem altany śmietnikowej, ogrodzeniem posesji (z możliwością dojazdu do posesji przy ul. Konewki 3 przez posesję Konewki 1) i projektem dostosowania dojścia do lokalu użytkowego dla osób niepełnosprawnych, wraz z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego w programie Norma w 1 egz. i w postaci pliku na płycie CD. 27-04-2018 7-05-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.63.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych na wykonanie remontu dla budynku mieszczącego się przy: ul. NIKE 34/36 w Dzielnicy Włochy w Warszawie 27-04-2018 7-05-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.61.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych na wykonanie remontu dla budynku mieszczącego się przy: ul. Sabały 46 w Dzielnicy Włochy w Warszawie 27-04-2018 7-05-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.60.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych na wykonanie remontu dla budynku mieszczącego się przy: ul. Wagonowej 9 w Dzielnicy Włochy w Warszawie 27-04-2018 7-05-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.62.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych na wykonanie remontu dla budynku mieszczącego się przy: ul. Rybnicka 4 w Dzielnicy Włochy w Warszawie 27-04-2018 7-05-2018 godz. 9.00
 ZP.26.1.51.2018 Opracowanie inwentaryzacji budowlanej i geodezyjnej, wszystkich budynków na nieruchomości przy ul. Łopuszańskiej 5/7 w wersji papierowej i na nośniku CD, wraz z aktualną techniczna prawidłowości wykonanych robót i opinią rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych. 20-04-2018  2-05-2018 godz. 9.00 
ZP.26.1.36.2018 Opracowanie 4 egz. dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania i modernizacji instalacji kotłowni gazowej w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 7 w Warszawie, wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w postaci ath. na CD i w wydruku po 1 egz. 20-04-2018 30-04-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.25.2018 Wykonywanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami, dotyczących remontów i prac naprawczych realizowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 16-03-2018  
ZP.26.1.47.2018 Opracowanie w 4 egz. projektu technicznego instalacji gazowej w budynku przy ul. Techników 22 w Warszawie, wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w wersji elektronicznej na CD i W wydruku po 1 egz. 09-04-2018 17-04-2018 godz. 8.00
ZP.26.1.46.2018  Opracowanie w 4 egz. dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 13 obr. 2-08-24 przy ul. Konewki 1 w Warszawie, wraz z projektem altany śmietnikowej, ogrodzeniem posesji (z możliwością dojazdu do posesji przy ul. Konewki 3 przez posesję Konewki 1) i projektem dostosowania dojścia do lokalu użytkowego dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w wersji elektronicznej na CD i w wydruku. 05-04-2018 16-04-2018 godz. 11.00 
ZP.26.1.21.2018 Okresową kontrola przewodów kominiarskich w budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2018 r. 15-02-2018 26-02-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.26.2018 Dostawa środków czystości w budynkach zarządzanych przez ZGN w 2018 rok 12-02-2018 22-02-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.13.2018 Usługi na nadzór techniczny i odbiór wykonywanych robót i usług konserwacyjnych elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGN W Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 09-02-2018 19-02-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.22.2018 Opracowanie w 4 egz. projektu technicznego instalacji gazowej w budynku przy ul. Potrzebnej 18 w Warszawie, wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w wersji elektronicznej na CD i W wydruku po 1 egz. 07-02-2018 19-02-2018 godz. 8.00
ZP.26.1.18.2018 Wykonanie naprawy urządzeń stacji uzdatniania wody pitnej przy ul. Malowniczej 31 w Warszawie 05-02-2018 15-02-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.24.2018 Pielęgnacja zieleni na terenach posesji będących w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w okresie do 31.12.2018r. 01-02-2018 12-02-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.12.2018 Opracowywanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót na potrzeby Działu Technicznego ZGN w Dzielnicy Włochy w zakresie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych. 22-01-2018 26-01-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.20.2018 Dostawa narzędzi na potrzeby utrzymania czystości w budynkach i na terenach zarządzanych przez ZGN. 19-01-2018 29-01-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.15.2018 Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Szczęsnej 23 w Warszawie, zgodnie z załączonym przedmiarem. 11-01-2018 17-01-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.3.2018 Konserwację i utrzymanie w ruchu ciągłym w 2018r. dwóch dźwigów hydraulicznych o udźwigu 1000 kg i 650 kg w budynku wielofunkcyjnym przy ul. 1 Sierpnia 36A w Warszawie i dwóch platform typu T80 i SSLB o udźwigu 300 kg i 225 kg do przemieszczania się osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Rybnickiej 28 w Warszawie w zakresie określonym w załączniku do umowy oraz jednorazowa roczna konserwacja i przegląd dwóch transporterów schodowych dla osób niepełnosprawnych w budynkach przy ul. Naukowej 4 i Naukowej 6 w Warszawie. 10-01-2018 22-01-2018 godz. 9.00
ZP.1.26.11.2018 Usługi dezynsekcji, deratyzacji i dezynfekcji w lokalach mieszkalnych na klatkach schodowych, strychach, piwnicach oraz na terenach zewnętrznych będących w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w okresie do 31.12.2018r. 09-01-2018 19-01-2018 godz. 10.00
ZP.1.26.10.2018 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w okresie do 31.12.2018r. 09-01-2018 22-01-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.6.2018  Sporządzenie 5 sztuk operatów szacunkowych nieruchomości przekazywanych właścicielom – określenie wartości rynkowej nakładów poniesionych na nieruchomości położone w Warszawie na terenie Dzielnicy Włochy - w celu dokonania rozliczenia finansowego nieruchomości, które pozostawały w administrowaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. 08-01-2018 19-01-2018 godz. 8.00
 ZP.26.1.2.2018 Wykonanie usług konserwacyjnych 7 szt. bram wjazdowych do garaży podziemnych i 4 szt. bram wjazdowych na posesjach będących w administrowaniu przez ZGN w 2018 r. 05-01-2018 17.01.2018 godz. 9.00 
ZP.26.1.1.2018 Wykonanie usług konserwacyjnych instalacji domofonów w 2018 r. w 18 budynkach mieszkalnych i w 360 lokalach wykazanych w załączniku 03-01-2018 17-01-2018 godz. 09.00

ARCHIWUM Zamówień do 30 000 EURO

PZ.26.1.6.2019
{ filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -webkit-filter: grayscale(100%); filter: gray; /* IE6-9 */ }