NUMER POSTĘPOWANIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DATA OGŁOSZENIA TERMIN SKŁADANIA OFERT
PZ.26.1.25.2020

Sukcesywna dostawa:

- środków BHP zgodnie z Regulaminem pracy,

- wody mineralnej na potrzeby pracowników,

- Artykułów spożywczych i wody mineralnej na potrzeby obsługi mieszkańców, spotkań i konferencji w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2020”.

25-03-2020 30-03-2020 godz. 10.00
PZ.26.1.23.2020

Sukcesywna dostawa:

- środków BHP zgodnie z Regulaminem prazy, na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,

- wody mineralnej na potrzeby pracowników,

- artykułów spożywczych i wody mineralnej na potrzeby obsługi mieszkańców, spotkań i konferencji w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2020.
19-03-2020

24-03-2020 godz. 10.00

PZ.26.1.17.2020 Dostawę artykułów biurowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku. 06-03-2020 17-03-2020 godz. 10.00
PZ.26.1.15.2020 Bieżące naprawy oraz konserwację i utrzymywanie w stałej sprawności technicznej instalacji domofonowych znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku 03-03-2020

06-03-2020 godz. 10.00

PZ.26.1.12.2020 Bieżące naprawy oraz konserwację i utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji domofonowych znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku 18-02-2020

28-02-2020
godz. 10.00

PZ.26.1.8.2020 Dostawa artykułów biurowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku 12-02-2020 24-02-2020 godz. 10.00
       
PZ.26.1.184.2019 Konserwacja budynków wraz z pogotowiem w branży sanitarnej w zasobach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w 2020 roku. 30-12-2019 10-01-2019 godz. 10.00
PZ.26.1.159.2019 Konserwację i utrzymanie w ruchu ciągłym w 2020 r. dźwigów hydraulicznych, platform do przemieszczania się osób niepełnosprawnych, konserwację i przegląd transporterów schodowych dla osób niepełnosprawnych oraz usługę pogotowia dźwigowego 19-12-2019 27-12-2019 godz. 10.00
PZ.26.1.170.2019 Konserwację budynków wraz z pogotowiem w branży sanitarnej w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania nieruchomościami w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku 09-12-2019 19-12-2019 godz 11.00
PZ.26.1.169.2019 Konserwację budynków wraz z pogotowiem w branży elektrycznej w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania nieruchomościami w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku 09-12-2019 19-12-2019 godz. 10.00
PZ.26.1.163.2019 Wykonanie bieżącej obsługi w zakresie bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bhp ( Dz.U. Nr 109,poz. 704 ze zm.) wraz ze szkoleniem pracowników w zakresie bhp ( szkolenia wstępne i okresowe) w 2020 r.” 03-12-2019 13-12-2019 godz. 10:00
PZ.26.1.151.2019 Wykonanie Usługi bieżącej konserwacji, utrzymanie w stałej sprawności technicznej oraz wykonywanie koniecznych napraw 7 szt. bram wjazdowych do garażu podziemnego oraz 4 szt. bram wjazdowych na nieruchomościach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku 29-11-2019 09-12-2019 godz. 10.00
PZ.26.1.144.2019 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualny zwrot na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w terminie od 01.01.2020r do 31.12.2020 r. 27-11-2019

09-12-2019 godz. 11.00
zmiana
11-12-2019 godz 11.00

PZ.26.1.143.2019 Zakup z dostawą talonów upominkowych finansowanych ze środków finansowanych z funduszu socjalnego dla pracowników i dzieci pracowników ZGN w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2019 r. 19-11-2019 25-11-2019 godz. 10.00
PZ.26.1.142.2019 Usługi dezynsekcji, deratyzacji i dezynfekcji w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w okresie od 01.01.2020r. – do 31.12.2020r. 13-11-2019 25-11-2019 godz. 12:00
PZ.26.1.140.2019 Wynajem i serwis kabin sanitarnych (toalet WC) w okresie od 01.01.2020r. – do 31.12.2020r. 13-11-2019 25-11-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.138.2019 Wywóz nieczystości płynnych z budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w okresie od 01.01.2020r. – do 31.12.2020r. 13-11-2019 25-11-2019 godz. 10:00
PZ.26.1.131.2019 Wykonanie usługi w zakresie wynikającym z zaleceń pokontrolnych z przeglądu konserwacyjnego urządzeń i instalacji Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy ul. Bolesława Chrobrego 7, garażach usytuowanych w budynkach przy ul. Naukowej 4 i 6 oraz w budynku wielofunkcyjnym przy ul. 1 Sierpnia 36A oraz systemu Kontroli Dostępu w siedzibie ZGN w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 07-11-2019 14-11-2019 godz. 9.00
PZ.26.1.135.2019 Rozbiórka komórki przy ul. Borsuczej 15 07-11-2019 18-11-2019 godz.10 00
PZ.26.1.126.2019 Remont Instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku przy ul. Potrzebnej 18 w Warszawie 29-10-2019 06-11-2019 godz. 10:00
PZ.26.1.121.2019 Dostawę do siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszaw sprzętu informatycznego i biurowego oraz akcesoriów 29-10-2019 06-11-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.123.2019 Remont cokołu budynku przy ul. 1 Sierpnia 36 A 23-10-2019 31-10-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.120.2019 Wykonanie robót budowlanych przy ul. Sabały 53 A i B polegających na remoncie bram i furtki wraz z montażem częściowym ogrodzenia na posesji Sabały 53 A i Sabały 53 B 17-10-2019 22-10-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.119.2019 Usuwanie nieprawidłowości przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach administrowanych przez ZGN stwierdzonych w protokołach okresowej rocznej kontroli przewodów kominowych 11-10-2019 22-10-2019 godz. 10.00
PZ.26.1.117.2019 Dostawę artykułów biurowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy 09-10-2019 21-10-2019 godz. 09:00
PZ.26.1.116.2019 „Dostarczenie do siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy sprzętu informatycznego oraz akcesoriów” 09-10-2019 21-10-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.114.2019 Wykonanie ekspertyzy po pożarze budynku przy ul. Popularnej 27 w Warszawie 02-10-2019 11-10-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.113.2019 Projekt instalacji elektrycznej w siedzibie ZGN 02-10-2019 11-10-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.112.2019 Rozbiórka nieużytkowanych komórek i ustępów na nieruchomościach przy ul. Analitycznej 11, Sycowskiej 44, Wszemirowskiej 14, Łuczek 10 administrowanych przez ZGN 27-09-2019

07-10-2019 godz. 10:00

po zmianie 10-10-2019 godz. 11:00

PZ.26.1.110.2019 Usuwanie nieprawidłowości przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach administrowanych przez ZGN stwierdzonych w protokołach okresowej rocznej kontroli przewodów kominowych 24-09-2019 04-10-2019 godz. 10:00
PZ.26.1.107.2019 Wykonanie zaleceń pokontrolnych z okresowego przeglądu PPOŻ w 9 budynkach 100% własności miasta znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy: ul Bolesława Chrobrego 7, ul. 1 Sierpnia 36A, ul. Naukowa 4, ul. Naukowa 6, ul. Naukowa 34, ul. Flagowa 14, ul. Rybnicka 28, ul. Krańcowa 53, ul. Kleszczowa 22 oraz wymianę czujek dymu w systemie SSP w budynku wielofunkcyjnym przy ul. 1 Sierpnia 36A 19-09-2019 30-09-2019 godz. 12.00
PZ.26.1.109.2019 Opracowanie 4 egz. projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie wykonania instalacji elektrycznej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej w lokalu użytkowym siedziby ZGN Włochy przy ul. Bolesława Chrobrego 7 w Warszawie, wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem i specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robot w 1 egz. i na nośniku CD 18-09-2019  30-09-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.102.2019 Wykonanie usługi mycia elewacji szklanej budynku położonego przy ul. 1 Sierpnia 36A w Warszawie 13-09-2019 23-09-2019 godz. 09:00
PZ.26.1.98.2019 Wykonanie remontu lokalu użytkowego z przystosowaniem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w budynku przy Al. Krakowskiej 255 w Warszawie 10-09-2019 20-09-2019
godz. 10:00
PZ.26.1.96.2019 Usługa przeglądów instalacji gazowej w lokalach i budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2019 roku, stosownie do art. 62 ust.1 pkt.1 lit c) ustawy Prawo Budowlane  09-09-2019 12-09-2019 godz. 10:00
PZ.26.1.87.2019 Montaż napędu bramy przesuwanej z lampą ostrzegawczą wraz z zaprogramowaniem pilotów, montaż wkładki w furtce z dorobieniem 30 szt. kluczy i zaprogramowaniem 35 szt. transponderów do kasety domofonowej w furtce oraz malowanie ogrodzenia wraz z robotami towarzyszącymi budowlanymi i elektrycznymi na posesji przy ul. Naukowej 34 03-09-2019 13-09-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.91.2019 Wymiana opraw żarowych na oprawy LED z czujką ruchu w budynkach administrowanych przez ZGN 02-09-2019 12-09-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.82.2019 Usługi okresowych rocznych przeglądów instalacji gazowej w lokalach i budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy według załącznika nr 1 , w 2019 roku stosownie do art. 62 ust. 1 pkt. 1) lit c) ustawy Prawo Budowlane 28-08-2019 04-09-2019 godz. 12:00
PZ.26.1.81.2019 Usługa przeglądów kotłów gazowych w budynkach 100% własności miasta administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 28-08-2019 04-09-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.86.2019 Bieżące naprawy, prace konserwacyjne oraz usuwanie awarii w branży sanitarnej wraz z pogotowiem, konserwacją kotłowni gazowych i separatorów w zasobach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy (budynki i lokale mieszkalne, użytkowe, siedziba ZGN)w terminie od dnia 01.10.2019r. do dnia 31.12.2019r. 22-08-2019 02-09-2019 godz. 10:00
PZ.26.1.85.2019 Bieżące naprawy, prace konserwacyjne oraz usuwanie awarii w branży elektrycznej wraz z pogotowiem, w zasobach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy (budynki i lokale mieszkalne, użytkowe, siedziba ZGN) 22-08-2019 02-09-2019 godz. 12:00
PZ.26.1.84.2019 Postępowanie PZ.26.1.84.2019 na wymianę stolarki drzwiowej – drzwi wejściowe do klatek schodowych w budynkach administrowanych przez ZGN 22-08-2019 02-09-2019 godz. 12:00
PZ.26.1.83.2019   Wymianę opraw oświetleniowych żarowych na oprawy LED z czujką ruchu w budynkach administrowanych przez ZGN 21-08-2019 02-09-2019 godz. 11:00
 PZ.26.1.79.2019 Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 7 w Warszawie (od ul. Milanowskiej 8a), polegających na wymianie istniejącej bramy dwuskrzydłowej rozwieranej bez napędu na nową przesuwną z napędem wraz z uwzględnieniem robót elektrycznych i budowlanych towarzyszących i odnowieniem powłok malarskich przyległego do nowej bramy ogrodzenia  14-08-2019 26-08-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.77.2019 Opracowania projektu budowlanego i wykonawczego remontu elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Globusowej 26 w 4 egz. i uzyskaniem Decyzji Pozwolenia na Budowę, kosztorysem inwestorskim, przedmiarem i specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robot w 1 egz. i na nośniku CD 14-08-2019 26-08-2019 godz. 11:30
PZ.26.1.76.2019 Wykonanie robót budowlanych przy ul. Bolesława Chrobrego 7 polegających na wymianie istniejącej bramy dwuskrzydłowej wjazdowej na posesję na bramę przesuwną bez napędu mechanicznego z robotami towarzyszącymi, wykonanie robót ziemnych i betonowych dla układu nowej bramy z uzupełnieniem cokołu ogrodzenia i likwidacja elementów betonowo ceglanych starej bramy, odnowienie odcinka ogrodzenia przyległego do wymienionej bramy wykonanego z siatki w ramach z kątownika na słupkach stalowych osadzonych w cokole betonowym, naprawy nawierzchni z trylinki przy nowej bramie, śmietniku i placu. 13-08-2019 26-08-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.74.2019 Wymianę stolarki drzwiowej - drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynkach administrowanych przez ZGN 09-08-2019 19-08-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.75.2019 Wymiana stolarki drzwiowej – drzwi wejściowe do lokali w budynkach administrowanych przez ZGN 30-07-2019 09-08-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.73.2019 Wykonanie rocznych przeglądów budowlanych budynków 18-07-2019 29-07-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.67.2019 Wymiana odcinka poziomu kanalizacyjnego w piwnicy z przejściem przez ścianę, wykonanie wykopu z wymianą poziomu kanalizacyjnego do pierwszej komory szamba z zamontowaniem studni rewizyjnej nie włazowej na drodze spływu fekaliów przy ul. Łopuszańskiej 4/6 w Warszawie 28-06-2019 08-07-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.65.2019 Remont ogrodzenia, bramy i furtek nieruchomości przy ul. Konewki 1 od strony ulic Konewki i Popularnej 24-06-2019 08-07-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.64.2019 Wykonanie archiwizacji dokumentacji niearchiwalnej Kat B, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej Kat B, przygotowanie pism do Archiwum Państwowego o wyrażenie zgody na niszczenie dokumentacji niearchiwalnej Kat B oraz niszczenie dokumentów dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 18-06-2019 02-07-2019 godz. 12:00
PZ.26.1.63.2019 Zakup środków czystości na potrzeby utrzymania czystości w budynkach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na rok 2019 12-06-2019 24-06-2019 godz. 10:00
PZ.26.1.62.2019 Zakup narzędzi na potrzeby utrzymania czystości w budynkach i na posesjach budynków komunalnych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. 12-06-2019 24-06-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.61.2019 Wykonanie robót budowlanych pod adresem przy ul.Naukowej 34 w Warszawie:
- wymiana bramy wjazdowej dwuskrzydłowej na jednoskrzydłową przesuwną
- wykonanie instalacji domofonowej przy furtce
- wykonanie robót ziemnych i nawierzchniowych, pozwalających na położenie kabli elektrycznych pomiędzy bramą wjazdową, a budynkiem oraz pod fundament sterowania bramy przesuwnej
- wymiana zniszczonej siatki ogrodzenia posesji
12-06-2019 21-06-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.58.2019 Wykonanie konserwacji urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku użytkowym przy ul. 1 Sierpnia 36A w Warszawie, klimatyzatora w siedzibie ZGN Włochy przy ul. Bolesława Chrobrego 7 w Warszawie oraz instalacji wentylacji mechanicznej  budynkach mieszkalnych przy ulicy : Naukowej 4,6,34, Flagowej 14, Rybnickiej 28 i Krańcowej 53 w Warszawie 06-06-2019 17-06-2019 godz 11:00
PZ.26.1.53.2019 Zakup środków czystości na potrzeby utrzymania czystości w budynkach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na rok 2019 31-05-2019 11-06-2019 godz. 10:00
PZ.26.1.52.2019 Zakup narzędzi na potrzeby utrzymania czystości w budynkach i na posesjach budynków komunalnych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 31-05-2019 11-06-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.49.2019 Wykonanie robót budowlanych pod adresem przy ul. Naukowa 34 w Warszawie 30-05-2019 10-06-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.50.2019 Wykonanie remontu ogrodzenia wokół posesji zgodnie z załączonym projektem budowlanym zmiany zagospodarowania działki przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul.Konewki 1 w Warszawie 29-05-2019 07-06-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.45.2019 Zakup, dostawę i montaż mebli na potrzeby siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 22-05-2019 03-06-2019 godz. 10:00
PZ.26.1.46.2019 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie wymiany pieców i wykonania instalacji centralnego ogrzewania etażowego i ciepłej wody z kotła gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania w lokalach mieszkalnych. 22-05-2019 04-06-2019 godz. 11:00
PZ.26.41.2019 Wykonanie remontu ogrodzenia wokół posesji domu wielorodzinnego przy ul.Konewki 1 w Warszawie 17-05-2019 27-05-2019 godz. 11:00
PZ.26.1.37.2019 Wykonywanie robót remontowych budowlanych w zakresie izolacji przeciw wodnych i cieplnych oraz wylewek betonowych i wykładzin gresowych dla balkonów w lokali mieszkalnych nr 7 i 13 w budynku przy ul. Flagowej 14 w Warszawie zarządzanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. 29-04-2019 06-05-2019 godz. 12:00
PZ.26.1.33.2019 Zakup, dostawa i montaż mebli na potrzeby siedziby Zakładu Gospodarowania NieruchomościamiZakup, dostawa i montaż mebli na potrzeby siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami 17-04-2019 30-04-2019 godz 09:00
PZ.26.1.32.2019 Przegląd kominów w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. 16-04-2019 29-04-2019 godz 09:00
po zmianie
06-05-2019
godz. 11:00
PZ.26.1.29.2019 Uzbrojenie przewodu kominowego rurami kwasoodpornymi dla piecyka gazowego dwufunkcyjnego w lokalu nr 2 budynku przy ul. Kleszczowej 2 w Warszawie 03-04-2019 08-04-2019 godz. 11:00
ZP.26.1.19.2019 „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów” 20-02-2019 26.02.2019  godz. 9:00
PZ.26.1.15.2019 „Wykonanie usługi bieżącej konserwacji, utrzymywania w stałej sprawności technicznej oraz wykonywania koniecznych napraw instalacji domofonowych znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w 2019 roku” 15-02-2019 22-02-2019 godz. 11:15
PZ.26.1.8.2019 „Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 71 w budynku przy ul. Drzewieckiego 3 w Warszawie”. 25-01-2019

29-01-2019 godz. 11:00

PZ.26.1.7.2019 „Usługę konserwacji i serwisowania, włącznie z pogotowiem awaryjnym na:
• dwa dźwigi hydrauliczne o udźwigu 1000 kg i 650 kg w budynku wielofunkcyjnym przy ul. 1 Sierpnia 36A w Warszawie;
• dwie platformy typu T80 i SSLB o udźwigu 300 kg i 225 kg do przemieszczania się osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Rybnickiej 28 w Warszawie;
•dwa transportery schodowe dla osób niepełnosprawnych w budynkach przy ul. Naukowej 4 i Naukowej 6 w Warszawie”.
18-01-2019 29-01-2019 godz. 10:00
PZ.26.1.6.2019 „ Usługa pielęgnacji zieleni na terenach posesji będących w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w okresie do 31.12.2019r.” 15-01-2019 28-01-2019 godz. 9:00
ZP.26.1.1.2019 „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w okresie do 31.12.2019r.” 03-01-2019 15-01-2019 godz. 9:00

ARCHIWUM 2018 Zamówień do 30 000 EURO

PZ.26.1.6.2019
{ filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -webkit-filter: grayscale(100%); filter: gray; /* IE6-9 */ }