NUMER POSTĘPOWANIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DATA OGŁOSZENIA TERMIN SKŁADANIA OFERT
ZP.26.1.170.2018

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pcztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualny zwrot na rzecz ZGN w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w terminie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

20.11.2018 12-12-2018 godz. 09:00

ZP.26.1.190.2018

Opracowanie ekspertyzy technicznej oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krańcowej 46 w Warszawie wraz z analizą opłacalności remontu 19.11.2018 22-11-2018 godz. 13:00

ZP.26.1.189.2018

Opracowanie ekspertyzy technicznej oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyprysowej 45 w Warszawie wraz z analizą opłacalności remontu 19.11.2018 22-11-2018 godz. 12:00
ZP.26.1.182.2018 Opracowanie ekspertyzy technicznej oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Komitetu Obrony Robotników 54 w Warszawie wraz z analizą opłacalności i remontu 25.10.2018 05-11-2018 godz. 12.00
ZP.26.1.181.2018 Wykonanie remontu pomieszczenia łazienki w siedzibie ZGN Włochy 25.10.2018 05-11-2018 godz. 13.00
ZP.26.1.180.2018 Wymiana 274 szt. wodomierzy zimnej i ciepłej wody Φ 15 mm w budynkach mieszkalnych przy ul. Kleszczowej 22, Krańcowej 53 i Al. Krakowskiej 107 w Warszawie wg. załączonych przedmiarów robót 25.10.2018 30-10-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.179.2018 Wywóz nieczystości płynnych z budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy 24.10.2018 05-11-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.178.2018 Remont instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 1 położonym w budynku przy Al. Krakowskiej 22 w Warszawie 24.10.2018 31-10-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.177.2018 Opracowanie w 3 egzemplarzach ekspertyzy technicznej oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Długopolskiej14 w Warszawie wraz z analizą opłacalności remontu i na nośniku elektronicznym 23.10.2018 05-11-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.173.2018 Wymiana 274 szt. wodomierzy zimnej i ciepłej wody Φ 15 mm w budynkach mieszkalnych przy ul. Kleszczowej 22, Krańcowej 53 i Al. Krakowskiej 107 w Warszawie wg. załączonych przedmiarów robót 18.10.2018 25-10-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.171.2018 Okresowa roczna kontrola 22 sztuk kotłów gazowych w 18 kotłowniach w budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy w 2018 roku oraz sporządzenie protokołu w wersji papierowej i na nośniku CD 16.10.2018 26-10-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.165.2018 Wywóz nieczystości płynnych z budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy 10.10.2018 23-10-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.164.2018 Całodobowa ochrona mienia budynku wielofunkcyjnego przy ul. 1 Sierpnia 36A w Warszawie wraz z terenem przyległym w roku 2019 10.10.2018 22-10-2018 godz. 09.00
ZP.26.1.168.2018 Wykonanie okresowej rocznej kontroli instalacji detekcji gazu oraz hydrantów wewnętrznych w budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy w 2018 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami 10.10.2018 22-10-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.166.2018 Remont instalacji centralnego ogrzewania, w lokalach mieszkalnych położonych w budynku przy Al. Krakowskiej 22 w Warszawie. 10.10.2018 17-10-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.158.2018 Wykonanie remontu pomieszczenia łazienki w siedzibie ZGN Włochy 02-10-2018 12-10-2018 godz. 13.00
ZP.26.1.157.2018 Okresowa roczna kontrola 22 sztuk kotłów gazowych w 18 kotłowniach w budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy w 2018 roku oraz sporządzenie protokołu w wersji papierowej i na nośniku CD 02-10-2018 12-10-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.156.2018 Opracowanie 4 egz. dokumentacji projektowo-wykonawczej dla naprawy przeciekającego dachu w budynku się przy ul. 1 Sierpnia 36A w Warszawie wraz z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego w 1 egz. I w postaci pliku na nośniku elektronicznym 28-09-2018 02-10-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.154.2018 Wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Potrzebnej 18 w Warszawie, zgodnie z projektem budowlanym 21-09-2018 01-10-2018 godz. 12.00
ZP.26.1.151.2018 Wykonanie robót budowlanych inwestycyjnych polegających na wykonaniu ogrodzenia terenu i posesji przy ul. Ryżowej 15 w Warszawie. 14-09-2018 25-09-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.149.2018 Wykonanie wewnętrznej  instalacji gazowej w budynku przy ul. Techników 22 w Warszawie, zgodnie z projektem budowlanym. 14-09-2018 25-09-2018 godz. 12.00
ZP.26.1.145.2018 Remont balkonów budynku przy ul. Naukowej 34 zgodnie z ekspertyzą według załączonego przedmiaru 03-09-2018 14-09-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.142.2018 Okresowa roczna kontrola instalacji gazowej w 677 lokalach w tym w 18 kotłowniach w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy. 31-08-2018 11-09-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.139.2018 Wykonanie usługi okresowej konserwacji systemu Telewizji przemysłowej (monitoringu) dot. nieruchomości: Naukowa 4 i 6, 1 Sierpnia 36A, Bolesława Chrobrego 7 (siedziba ZGN w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy) oraz kontroli dostępu w siedzibie ZGN w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy przy ul. Bolesława Chrobrego 7 w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2018r 24-08-2018 05-09-2018
godz. 08.30
ZP.26.1.141.2018 Wykonanie robót budowlanych remontowych polegających na wykonaniu ogrodzenia nieruchomości z wykonaniem furtki i bramy wjazdowej od ul. Ryżowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ul. Kleszczowej 2 w Warszawie 23-08-2018 03-09-2018
godz. 10.00
ZP.26.1.137.2018 Wykonanie robót budowlanych remontowych polegających na wykonaniu ogrodzenia nieruchomości z wykonaniem furtki i bramy wjazdowej od ul. Ryżowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ul. Kleszczowej 2 w Warszawie 10-08-2018 21-08-2018
godz. 10.00
ZP.26.1.133.2018 Opracowania w 4 egz. projektu wykonawczego zadaszenia balkonów najwyższej kondygnacji budynku przy ul. Naukowej 4, oraz 4 egz. projektu wykonawczego zadaszenia balkonów najwyższej kondygnacji budynku przy ul. Naukowej 6 wraz z kosztorysami inwestorskimi w 1 egz. i na nośniku CD. 03-08-2018 20-08-2018 godz. 12.00
ZP.26.1.129.2018 Opracowanie 4 egz. dokumentacji projektowo-wykonawczej dla naprawy przeciekającego dachu w budynku się przy ul. 1 Sierpnia 36A w Warszawie wraz z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego w 1 egz. I w postaci pliku na nośniku elektronicznym 02-08-2018 20-08-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.121.2018 Wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego w zakresie budowlanym 185 budynków administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy 27-07-2018 08-08-2018 godz. 12.00
ZP.26.1.111.2018 Remont balkonów budynku przy ul. Naukowej 34 zgodnie z ekspertyzą według załączonego pomiaru 15-06-2018 26-06-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.108.2018 Wykonanie  robót budowlanych remontowych polegających na dociepleniu stropu strychu i naprawy elementów dachu dla budynku mieszkalnego przy ul. Urszuli 29 w Warszawie. 13-06-2018 22-06-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.109.2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na Remoncie pokrycia dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Przyłęckiej 19 w Warszawie. 13-06-2018 22-06-2018 godz. 12.00
ZP.26.1.107.2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na częściowym remoncie pokrycia dachu nad strychem na budynku mieszkalnym przy ul. Rybnickiej 28 w Warszawie. 13-06-2018 22-06-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.106.2018 Wykonanie 4 egz. dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji papierowej i na nośniku CD,
z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień w Zakładzie Energetycznym.
Na wymianę instalacji elektrycznej: t/j wymiana przewodów wewnętrznych linii zasilających - zasilenie rozdzielnic piętrowych, mieszkaniowych. Wymiana rozdzielnic: głównej (wyłącznik główny p/poż, zabezpieczenia główne wlz), mieszkaniowych, administracyjnej (zabezpieczenia
i aparaty instalacji elektrycznej części wspólnej). Wyniesienie liczników energii elektrycznej
z lokali mieszkalnych. Wymiana, modernizacja instalacji oświetleniowej, dzwonkowej, teletechnicznych t/j domofony, anteny w części wspólnej budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szuberta 74 w Warszawie.
W  realizacji umowy Wykonawca wykona dokumentację techniczną zgodnie odpowiednimi    przepisami prawa i normami, a w szczególności z przepisami rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1129) wraz z uzgodnieniem jej z wymaganymi organami oraz z Zamawiającym, oraz przeniesie prawa autorskie do tej dokumentacji.
13-06-2018 22-06-2018 godz. 08.00
ZP.26.1.105.2018 Wykonanie 4 egz. dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji papierowej i na nośniku CD,
z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień w Zakładzie Energetycznym.
Na wymianę instalacji elektrycznej: t/j wymiana przewodów wewnętrznych linii zasilających - zasilenie rozdzielnic piętrowych, mieszkaniowych. Wymiana rozdzielnic: głównej (wyłącznik główny p/poż, zabezpieczenia główne wlz), mieszkaniowych, administracyjnej (zabezpieczenia
i aparaty instalacji elektrycznej części wspólnej). Wyniesienie liczników energii elektrycznej
z lokali mieszkalnych. Wymiana, modernizacja instalacji oświetleniowej, dzwonkowej, teletechnicznych t/j domofony, anteny w części wspólnej budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Promienistej 21 w Warszawie.
W  realizacji umowy Wykonawca wykona dokumentację techniczną zgodnie odpowiednimi    przepisami prawa i normami, a w szczególności z przepisami rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1129) wraz z uzgodnieniem jej z wymaganymi organami oraz z Zamawiającym, oraz przeniesie prawa autorskie do tej dokumentacji.
13-06-2018 22-06-2018 godz. 09.00
ZP.26.1.104.2018 Opracowania w 4 egz. projektu wykonawczego zadaszenia balkonów najwyższej kondygnacji budynku przy ul. Naukowej 4, oraz 4 egz. projektu wykonawczego zadaszenia balkonów najwyższej kondygnacji budynku przy ul. Naukowej 6 wraz z kosztorysami inwestorskimi w 1 egz. i na nośniku CD. 11-06-2018 21-06-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.98.2018 Opracowanie 4 egz. dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody i kotłowni gazowej wraz z modernizacja instalacji gazowej dla całego budynku przy ul. Cietrzewia 2 08-06-2018 19-06-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.101.2018 Wykonanie robót budowlanych remontowych na części więźby dachowej nad pomieszczeniem strychu, wymianę pokrycia dachowego istniejącego na dwukrotne z papy termozgrzewalnej z wymianą obróbek blacharskich( kominów, brand murów, rynien i rur spustowych) wymiany istniejących ścian tynkowanych na klinkierowe łącznie z wymianą betonowych czap głowic kominowych ponad dachem wraz z przełożeniem istniejących nasad wiatrochronnych na budynku mieszkalnym przy ul. Potrzebnej 18 w Warszawie. 06-06-2018 19-06-2018 godz. 09.00
ZP.26.1.100.2018 Wykonanie robót budowlanych remontowych istniejących balkonów, wykonanie daszka nad balkonem lokalu nr 6, wykonanie napraw uszkodzonych tynków BSO części elewacji po stronie lokali nr 7 i 8 oraz pomalowanie całej elewacji budynku farbą elewacyjną dla budynku mieszkalnego przy ul. Dymnej 25 w Warszawie. 06-06-2018 19-06-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.99.2018 Wykonanie remontu dachu, balkonów i daszku nad wejściem w budynku przy ul. Rękodzielniczej 12 w Warszawie. 06-06-2018 15-06-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.94.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji papierowej i na nośniku CD, z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień w Zakładzie Energetycznym na wymianę instalacji elektrycznej: t/j wymiana przewodów wewnętrznych linii zasilających - zasilenie rozdzielnic piętrowych, mieszkaniowych. Wymiana rozdzielnic: głównej (wyłącznik główny p/poż, zabezpieczenia główne wlz), mieszkaniowych, administracyjnej (zabezpieczenia i aparaty instalacji elektrycznej części wspólnej). Wyniesienie liczników energii elektrycznej z lokali mieszkalnych. Wymiana, modernizacja instalacji oświetleniowej, dzwonkowej, teletechnicznych t/j domofony, anteny w części wspólnej budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rejonowej 6/8 w Warszawie. Wymianę instalacji elektrycznej należy wykonać przed odnawianiem klatki schodowej. 06-06-2018 15-06-2018 godz. 12.00
ZP.26.1.92.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji papierowej i na nośniku CD, z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień w Zakładzie Energetycznym. Na wymianę instalacji elektrycznej: t/j wymiana przewodów wewnętrznych linii zasilających - zasilenie rozdzielnic piętrowych, mieszkaniowych. Wymiana rozdzielnic: głównej (wyłącznik główny p/poż, zabezpieczenia główne wlz), mieszkaniowych, administracyjnej (zabezpieczenia i aparaty instalacji elektrycznej części wspólnej). Wyniesienie liczników energii elektrycznej z lokali mieszkalnych. Wymiana, modernizacja instalacji oświetleniowej, dzwonkowej, teletechnicznych t/j domofony, anteny w części wspólnej budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rękodzielniczej 12 w Warszawie.  06-06-2018 15-06-2018 godz. 13.00
ZP.26.1.93.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji papierowej i na nośniku CD, z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień w Zakładzie Energetycznym na wymianę instalacji elektrycznej: t/j wymiana przewodów wewnętrznych linii zasilających - zasilenie rozdzielnic piętrowych, mieszkaniowych. Wymiana rozdzielnic: głównej (wyłącznik główny p/poż, zabezpieczenia główne wlz), mieszkaniowych, administracyjnej (zabezpieczenia i aparaty instalacji elektrycznej części wspólnej). Wyniesienie liczników energii elektrycznej z lokali mieszkalnych. Wymiana, modernizacja instalacji oświetleniowej, dzwonkowej, teletechnicznych t/j domofony, anteny w części wspólnej budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Potrzebnej 18 w Warszawie. Wymianę instalacji elektrycznej należy wykonać przed odnawianiem klatki schodowej. 06-06-2018 15-06-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.83.2018 Remont balkonów budynku przy ul. Naukowej 34 zgodnie z ekspertyzą według załączonego pomiaru. 05-06-2018 13-06-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.95.2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na Remoncie pokrycia dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Przyłęckiej 19 w Warszawie. 01-06-2018 13-06-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.88.2018 Wykonywanie bieżącej konserwacji i zabezpieczanie awarii oraz innych czynności usługowych stacji uzdatniania wody oligoceńskiej w zakresie hydraulicznym, elektrycznym i ciśnieniowym, niezbędnym do funkcjonowania stacji oraz obiektu uzdatniania wody pitnej przy ul. Łuczek 3, ul. Malowniczej 31 oraz przy ul. Cietrzewia (przy stawach) w Warszawie w 2018 r. wraz z uzyskaniem jakości wody odpowiadającej wymogom Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 61 poz. 417 ze zmianą z dnia 20 kwietnia 2010 r. Dz. U. Nr 72 poz. 466 ). 01-06-2018 12-06-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.82.2018 Opracowanie ekspertyzy technicznej, oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Milanowskiej 12 w Warszawie wraz z analizą opłacalności remontu 01-06-2018 12-06-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.87.2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją budynku mieszkalnego przy ul. Chrobrego 5 w Warszawie. 30-05-2018 11-06-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.90.2018 Wykonanie robót budowlanych remontowych polegających na dociepleniu stropu strychu i naprawy elementów dachu dla budynku mieszkalnego przy ul. Urszuli 29 w Warszawie.w Warszawie. 30-05-2018 11-06-2018 godz. 12.00
ZP.26.1.91.2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na częściowym remoncie pokrycia dachu nad strychem na budynku mieszkalnym przy ul. Rybnickiej 28 w Warszawie. 30-05-2018 11-06-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.85.2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie obróbek blacharskich; rynien i rur spustowych z przylegającym pasem pokrycia dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Rybnickiej 61 w Warszawie. 30-05-2018 11-06-2018 godz. 13.00
ZP.26.1.81.2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie studni oligoceńskich w Warszawie przy. ul. Cietrzewia, ul. Łuczek 3. 23-05-2018 05-06-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.79.2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Czereśniowej 53 w Warszawie. 23-05-2018 04-06-2018 godz. 12.00
ZP.26.1.73.2018 Wykonanie robót budowlanych remontowych istniejących balkonów, wykonanie daszka nad balkonem lokalu nr 6, wykonanie napraw uszkodzonych tynków BSO części elewacji po stronie lokali nr 7 i 8 oraz pomalowanie całej elewacji budynku farbą elewacyjną dla budynku mieszkalnego przy ul. Dymnej 25 w Warszawie. 22-05-2018 05-06-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.74.2018 Wykonanie robót budowlanych remontowych na części więźby dachowej nad pomieszczeniem strychu, wymianę pokrycia dachowego istniejącego na dwukrotne z papy termozgrzewalnej z wymianą obróbek blacharskich( kominów, brand murów, rynien i rur spustowych) wymiany istniejących ścian tynkowanych na klinkierowe łącznie z wymianą betonowych czap głowic kominowych ponad dachem wraz z przełożeniem istniejących nasad wiatrochronnych na budynku mieszkalnym przy ul. Potrzebnej 18 w Warszawie. 21-05-2018 05-06-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.75.2018 Wykonanie remontu dachu, balkonów i daszku nad wejściem w budynku przy ul. Rekodzielniczej 12 w Warszawie. 21-05-2018 04-06-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.66.2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją budynku mieszkalnego przy Al. Krakowskiej 255 w Warszawie. 10-05-2018 21-05-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.72.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych na wykonanie remontu dla budynku mieszczącego się przy: ul. Wagonowej 9 w Dzielnicy Włochy w Warszawie 09-05-2018 23-05-2018 godz. 13.00
ZP.26.1.53.2018 Opracowanie 4 egz. dokumentacji projektowej w postaci papierowej i 1 egz. w elektronicznej, instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cietrzewia 2 w Warszawie, wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w postaci plików ath. na CD i w wydruku po 1 egz. 09-05-2018 22-05-2018 godz. 11.00
ZP.26.1 69.2018 dot. opracowanie inwentaryzacji budowlanej i geodezyjnej, wszystkich budynków na nieruchomości przy ul. Łopuszańskiej 5/7 w wersji papierowej i na nośniku CD, wraz z aktualną techniczna prawidłowości wykonanych robót i opinią rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych. 09-05-2018 21-05-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.68.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych na wykonanie remontu dla budynku mieszczącego się przy: ul. Nike 34/36 w Dzielnicy Włochy w Warszawie 09-05-2018 23-05-2018 godz. 12.00
ZP.26.1.65.2018 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie studni oligoceńskich w Warszawie przy. ul. Cietrzewia, ul. Łuczek 3. 09-05-2018 22-05-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.70.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych na wykonanie remontu dla budynku mieszczącego się przy: ul. Sabały 46 w Dzielnicy Włochy w Warszawie 09-05-2018 22-05-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.71.2018 Opracowania w 4 egz. dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 13 z obrębu 2-08-24 (ul. Konewki 1) w Warszawie, wraz z projektem altany śmietnikowej, ogrodzeniem posesji (z możliwością dojazdu do posesji przy ul. Konewki 3 przez posesję Konewki 1) i projektem dostosowania dojścia do lokalu użytkowego dla osób niepełnosprawnych, wraz z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego w programie Norma w 1 egz. i w postaci pliku na płycie CD. 09-05-2018 24-05-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.67.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych na wykonanie remontu dla budynku mieszczącego się przy: ul. Rybnickiej 4 w Dzielnicy Włochy w Warszawie 09-05-2018 23-05-2018 godz. 11.00
ZP.26.1.58.2018 Wykonanie usługi okresowej konserwacji systemu Telewizji przemysłowej (monitoringu) dot. nieruchomości: Naukowa 4 i 6, 1 Sierpnia 36A, Bolesława Chrobrego 7 (siedziba ZGN w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy) oraz kontroli dostępu w siedzibie ZGN w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy przy ul. Bolesława Chrobrego 7 w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2018r 27-04-2018 14-05-2018 godz. 8.00
ZP.26.1.64.2018 Opracowanie w 4 egz. ekspertyzy budowlanej w wersji papierowej i na nośniku CD przeciekającego dachu w budynku wielofunkcyjnym przy ul. 1Sierpnia 36A w Warszawie ze wskazaniem przyczyn przecieków i sposobu ich usunięcia. 27-04-2018 7-05-2018 godz. 15.00
ZP.26.1.59.2018 Opracowania w 4 egz. dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 13 z obrębu 2-08-24 (ul. Konewki 1) w Warszawie, wraz z projektem altany śmietnikowej, ogrodzeniem posesji (z możliwością dojazdu do posesji przy ul. Konewki 3 przez posesję Konewki 1) i projektem dostosowania dojścia do lokalu użytkowego dla osób niepełnosprawnych, wraz z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego w programie Norma w 1 egz. i w postaci pliku na płycie CD. 27-04-2018 7-05-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.63.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych na wykonanie remontu dla budynku mieszczącego się przy: ul. NIKE 34/36 w Dzielnicy Włochy w Warszawie 27-04-2018 7-05-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.61.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych na wykonanie remontu dla budynku mieszczącego się przy: ul. Sabały 46 w Dzielnicy Włochy w Warszawie 27-04-2018 7-05-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.60.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych na wykonanie remontu dla budynku mieszczącego się przy: ul. Wagonowej 9 w Dzielnicy Włochy w Warszawie 27-04-2018 7-05-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.62.2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych na wykonanie remontu dla budynku mieszczącego się przy: ul. Rybnicka 4 w Dzielnicy Włochy w Warszawie 27-04-2018 7-05-2018 godz. 9.00
 ZP.26.1.51.2018 Opracowanie inwentaryzacji budowlanej i geodezyjnej, wszystkich budynków na nieruchomości przy ul. Łopuszańskiej 5/7 w wersji papierowej i na nośniku CD, wraz z aktualną techniczna prawidłowości wykonanych robót i opinią rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych. 20-04-2018  2-05-2018 godz. 9.00 
ZP.26.1.36.2018 Opracowanie 4 egz. dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania i modernizacji instalacji kotłowni gazowej w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 7 w Warszawie, wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w postaci ath. na CD i w wydruku po 1 egz. 20-04-2018 30-04-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.25.2018 Wykonywanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami, dotyczących remontów i prac naprawczych realizowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 16-03-2018  
ZP.26.1.47.2018 Opracowanie w 4 egz. projektu technicznego instalacji gazowej w budynku przy ul. Techników 22 w Warszawie, wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w wersji elektronicznej na CD i W wydruku po 1 egz. 09-04-2018 17-04-2018 godz. 8.00
ZP.26.1.46.2018  Opracowanie w 4 egz. dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 13 obr. 2-08-24 przy ul. Konewki 1 w Warszawie, wraz z projektem altany śmietnikowej, ogrodzeniem posesji (z możliwością dojazdu do posesji przy ul. Konewki 3 przez posesję Konewki 1) i projektem dostosowania dojścia do lokalu użytkowego dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w wersji elektronicznej na CD i w wydruku. 05-04-2018 16-04-2018 godz. 11.00 
ZP.26.1.21.2018 Okresową kontrola przewodów kominiarskich w budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2018 r. 15-02-2018 26-02-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.26.2018 Dostawa środków czystości w budynkach zarządzanych przez ZGN w 2018 rok 12-02-2018 22-02-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.13.2018 Usługi na nadzór techniczny i odbiór wykonywanych robót i usług konserwacyjnych elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGN W Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 09-02-2018 19-02-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.22.2018 Opracowanie w 4 egz. projektu technicznego instalacji gazowej w budynku przy ul. Potrzebnej 18 w Warszawie, wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w wersji elektronicznej na CD i W wydruku po 1 egz. 07-02-2018 19-02-2018 godz. 8.00
ZP.26.1.18.2018 Wykonanie naprawy urządzeń stacji uzdatniania wody pitnej przy ul. Malowniczej 31 w Warszawie 05-02-2018 15-02-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.24.2018 Pielęgnacja zieleni na terenach posesji będących w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w okresie do 31.12.2018r. 01-02-2018 12-02-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.12.2018 Opracowywanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót na potrzeby Działu Technicznego ZGN w Dzielnicy Włochy w zakresie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych. 22-01-2018 26-01-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.20.2018 Dostawa narzędzi na potrzeby utrzymania czystości w budynkach i na terenach zarządzanych przez ZGN. 19-01-2018 29-01-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.15.2018 Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Szczęsnej 23 w Warszawie, zgodnie z załączonym przedmiarem. 11-01-2018 17-01-2018 godz. 9.00
ZP.26.1.3.2018 Konserwację i utrzymanie w ruchu ciągłym w 2018r. dwóch dźwigów hydraulicznych o udźwigu 1000 kg i 650 kg w budynku wielofunkcyjnym przy ul. 1 Sierpnia 36A w Warszawie i dwóch platform typu T80 i SSLB o udźwigu 300 kg i 225 kg do przemieszczania się osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Rybnickiej 28 w Warszawie w zakresie określonym w załączniku do umowy oraz jednorazowa roczna konserwacja i przegląd dwóch transporterów schodowych dla osób niepełnosprawnych w budynkach przy ul. Naukowej 4 i Naukowej 6 w Warszawie. 10-01-2018 22-01-2018 godz. 9.00
ZP.1.26.11.2018 Usługi dezynsekcji, deratyzacji i dezynfekcji w lokalach mieszkalnych na klatkach schodowych, strychach, piwnicach oraz na terenach zewnętrznych będących w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w okresie do 31.12.2018r. 09-01-2018 19-01-2018 godz. 10.00
ZP.1.26.10.2018 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w okresie do 31.12.2018r. 09-01-2018 22-01-2018 godz. 10.00
ZP.26.1.6.2018  Sporządzenie 5 sztuk operatów szacunkowych nieruchomości przekazywanych właścicielom – określenie wartości rynkowej nakładów poniesionych na nieruchomości położone w Warszawie na terenie Dzielnicy Włochy - w celu dokonania rozliczenia finansowego nieruchomości, które pozostawały w administrowaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. 08-01-2018 19-01-2018 godz. 8.00
 ZP.26.1.2.2018 Wykonanie usług konserwacyjnych 7 szt. bram wjazdowych do garaży podziemnych i 4 szt. bram wjazdowych na posesjach będących w administrowaniu przez ZGN w 2018 r. 05-01-2018 17.01.2018 godz. 9.00 
ZP.26.1.1.2018 Wykonanie usług konserwacyjnych instalacji domofonów w 2018 r. w 18 budynkach mieszkalnych i w 360 lokalach wykazanych w załączniku 03-01-2018 17-01-2018 godz. 09.00

ARCHIWUM Zamówień do 30 000 EURO