STATUS NUMER POSTĘPOWANIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA TRYB POSTĘPOWANIA DATA OGŁOSZENIA TERMIN SKŁADANIA OFERT
aktualne PZ.26.2.3.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami  w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przetarg nieograniczony 17-03-2020 01-04-2020 godz. 10:00
W toku  PZ.26.2.2.2020  Pielęgnacja zieleni i koszenie trawy na terenach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2020. przetarg nieograniczony 09-03-2020 18-03-2020 godz. 10:00
rozstrzygnięte  PZ.26.2.1.2020   Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy w roku 2020, (8 pustostanów 8 części)  przetarg nieograniczony 07-02-2020  24-02-2020 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.48.2019 Konserwacja budynków wraz z pogotowiem, w branży ogólnobudowlanej w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przetarg nieograniczony 06-12-2019 23-12-2019 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.47.2019 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku dla budynków będących w administrowaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy przetarg nieograniczony 19-11-2019 28-11-2019 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.46.2019 Utrzymanie porządku i czystości na terenach i w budynkach m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy przetarg nieograniczony 18-11-2019 03-12-2019 godz. 10:00
unieważniony PZ.26.2.45.2019 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku dla budynków będących w administrowaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy przetarg nieograniczony 07-11-2019 18-11-2019 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.44.2019 Ochrona mienia - budynku wielofunkcyjnego przy ul. 1 Sierpnia 36A w Warszawie wraz z terenem przyległym – w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r przetarg nieograniczony 31-10-2019 15-11-2019 godz. 10:00
rozstrzygnięte  PZ.26.2.43.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy (3 pustostany -3 części) Część I – lokal nr 10 w budynku przy ul. Sabały 53B w Warszawie, Część II - lokal nr 10 w budynku przy ul. Czardasza 19 w Warszawie, Część III – lokal nr 11 w budynku przy ul. Wspólnej 57 w Warszawie, w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych przetarg nieograniczony 29-10-2019 13-11-2019 godz. 11:00 
rozstrzygnięte PZ.26.2.42.2019 Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Krańcowej 12 w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, w zakresie robót ogólnobudowlanych przetarg nieograniczony 25-10-2019 12-11-2019 godz. 11:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.41.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania nieruchomościami w Dzielnicy Włochy, (2 pustostany -2 części) Część I – lokal nr 49 w budynku przy ul. Naukowej 6 w Warszawie, Część II - lokal nr 6 w budynku przy ul. Popularnej 64 w Warszawie, w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych. przetarg nieograniczony 24-10-2019 08-11-2019
godz. 10:00
po zmianie
12-11-2019
godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.40.2019 Wymiana istniejących pieców na paliwo stałe, na elektryczne grzejniki konwektorowe z robotami towarzyszącymi budowlanymi i elektrycznymi w lokalach mieszkalnych budynków znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. przetarg nieograniczony 15-10-2019 30-10-2019 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.39.2019 Pielęgnacja terenów zielonych i drzewostanów na terenach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy przetarg nieograniczony 09-10-2019 24-10-2019 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.38.2019 Wymiana istniejących pieców na paliwo stałe, na elektryczne grzejniki konwektorowe z robotami towarzyszącymi budowlanymi i elektrycznymi w lokalach mieszkalnych budynków znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przetarg nieograniczony 07-10-2019 23-10-2019 godz. 10:00
unieważniony PZ.26.2.37.2019 Wymiana istniejących pieców na paliwo stałe, na elektryczne grzejniki konwektorowe z robotami towarzyszącymi budowlanymi i elektrycznymi w lokalach mieszkalnych budynków znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przetarg nieograniczony 19-09-2019 04-10-2019 godz. 12:00
unieważniony PZ.26.2.36.2019 Wymiana istniejących pieców na paliwo stałe, na elektryczne grzejniki konwektorowe z robotami towarzyszącymi budowlanymi i elektrycznymi w lokalach mieszkalnych budynków znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przetarg nieograniczony 11-09-2019 26-09-2019 godz. 12:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.35.2019 Wymiana istniejących pieców na paliwo stałe, na ogrzewanie etażowe kotły elektryczne z instalacją centralnego ogrzewania, grzejnikami i robotami towarzyszącymi budowlanymi, sanitarnymi i elektrycznymi w lokalach mieszkalnych budynków znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przetarg nieograniczony 11-09-2019

26-09-2019 godz. 10:00

po zmianie 30-09-2019 godz. 10:00

rozstrzygnięte PZ.26.2.34.2019 Zakup i wymiana legalizacyjna wodomierzy wody zimnej i ciepłej na wodomierze zdalnego odczytu, zakup i montaż systemu inkasenckiego bezprzewodowego wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych i użytkowych, stanowiącymi 100 % własności m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy ul. Bolesława Chrobrego 7 w Warszawie przetarg nieograniczony 05-09-2019 20-09-2019 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.33.2019 Wykonanie zadaszenia balkonów najwyższej kondygnacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naukowej 4 i 6 w Warszawie przetarg nieograniczony 30-08-2019 16-09-2019 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.32.2019 Wymiana ogrzewania w lokalach mieszkalnych nr 7 i 8 w budynku przy ul. Potrzebnej 18 i w lokalach mieszkalnych nr 1A i 2 w budynku przy ul. Techników 22 w Warszawie znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. przetarg nieograniczony 27-08-2019 11-09-2019 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.31.2019 Utrzymanie porządku i czystości na terenach i w budynkach m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy przetarg nieograniczony 26-08-2019 05-09-2019 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.30.2019 Bieżące naprawy, usuwanie awarii wraz z pogotowiem, w branży ogólnobudowlanej w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w terminie od dnia 01.10.2019r. do dnia 31.12.2019r. przetarg nieograniczony 22-08-2019 06-09-2019 godz. 10:00
unieważniony PZ.26.2.28.2019 Zakup i wymiana legalizacyjna wodomierzy wody zimnej i ciepłej na wodomierze zdalnego odczytu, zakupu i montażu systemu inkasenckiego bezprzewodowego wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych i użytkowych, stanowiącymi 100 % własności m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy ul. Bolesława Chrobrego 7 w Warszawie przetarg nieograniczony 14-08-2019 29-08-2019 godz. 11:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.29.2019 Umowa ramowa na wykonanie remontu pustostanów lokali mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy przetarg nieograniczony 14-08-2019 29-08-2019 godz. 10:00
unieważniony PZ.26.2.27.2019 Wymiana istniejących pieców na paliwo stałe, na elektryczne grzejniki elektryczne konwektorowe z robotami towarzyszącymi budowlanymi i elektrycznymi w lokalach mieszkalnych budynków znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przetarg nieograniczony 12-08-2019 27-08-2019 godz. 10:00
unieważniony PZ.26.2.26.2019 Wymiana istniejących pieców na paliwo stałe, na ogrzewanie etażowe kotły elektryczne z instalacją centralnego ogrzewania, grzejnikami i robotami towarzyszącymi budowlanymi, sanitarnymi i elektrycznymi w lokalach mieszkalnych budynków znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przetarg nieograniczony 09-08-2019 26-08-2019 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.25.2019 Wymiana istniejących pieców na paliwo stałe na ogrzewanie etażowe kotły gazowe z instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i robotami towarzyszącymi budowlanymi i elektrycznymi w lokalach mieszkalnych budynków znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przetarg nieograniczony 08-08-2019 23-08-2019 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.24.2019 „Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy
ul. Potrzebna 18 w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych”
przetarg nieograniczony 27-06-2019 12-07-2019 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.23.2019 Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Czereśniowa 118 w Warszawie w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych przetarg nieograniczony 19-06-2019 04-07-2019 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.22.2019 Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku
przy ul. Sabały 53B w Warszawie w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy,
w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych
przetarg nieograniczony 18-06-2019 03-07-2019 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.21.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy (3 pustostany -3 części)
Część I – lokal nr 3 w budynku przy ul. Krańcowa 12 w Warszawie
Część II – lokal nr 3 w budynku przy ul. Łuki Wielkie 11 w Warszawie
Część III- lokal nr 5 w budynku przy ul. Promienista 21 w Warszawie w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych.
przetarg nieograniczony 14-06-2019 01-07-2019 godz. 10.00
rozstrzygnięty PZ.26.2.20.2019 „Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy ( 2 pustostany - 2 części), Część I - lokal nr 4 w budynku przy ul. Rybnicka 31 w Warszawie, Część II – lokal nr 5 w budynku przy ul. Muszkieterów 26 w Warszawie w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych”, przetarg nieograniczony 11-06-2019 26-06-2019 godz 10:00
rozstrzygnięty PZ.26.2.19.2019 Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku przy ul. Wagonowej 9 w Warszawie w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych, w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy przetarg nieograniczony 31-05-2019 17-06-2019 godz. 10:
rozstrzygnięte PZ.26.2.18.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy (5 pustostanów -5 części)
Część I – lokal nr 3 w budynku przy ul. Krańcowa 12 w Warszawie
Część II – lokal nr 3 w budynku przy ul. Łuki Wielkie 11 w Warszawie
Część III- lokal nr 5 w budynku przy ul. Promienista 21 w Warszawie
Część IV- lokal nr 6 w budynku przy ul. Ryżowa 15 w Warszawie
Część V- lokal nr 12 w budynku przy ul. Sabały 45 w Warszawie
w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych.
przetarg nieograniczony 29-05-2019 13-06-2019 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.17.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy ( 4pustostan -4 części)Część I – lokal nr 71 w budynku przy ul. 1 Sierpnia 34A w Warszawie
Część II – lokal nr 5 w budynku przy ul. Rękodzielnicza 1 w Warszawie
Część III- lokal nr 9 w budynku przy ul. Wilczycka 28 w Warszawie
Część IV- lokal nr 4 w budynku przy ul. Rybnicka 31 w Warszawie
W zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych.
przetarg nieograniczony 17-05-2019 03-06-2019 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.16.2019 Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Przyłęcka 8 w Warszawie w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy, w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych. przetarg nieograniczony 10-05-2019 27-05-2019 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.15.2019 Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Sabały 45 w Warszawie w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy, w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych przetarg nieograniczony 29-04-2019 14-05-2019 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.14.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy (4 pustostany- 4 części) Część I – lokal nr 41 w budynku przy ul. Astronautów 15 w Warszawie, Część II – lokal nr 10 w budynku przy ul. Urszuli 27 w Warszawie, Część III – lokal nr 8 w budynku przy ul. Tomnickiej 1 w Warszawie, Część IV – lokal nr 1 w budynku przy ul. Słowiczej 47 w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych przetarg nieograniczony 25-04-2019 10-05-2019 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.13.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy (3 pustostany- 3 części) Część I – lokal nr 3 w budynku przy ul. Rybnicka 61 w Warszawie, Część II – lokal nr 8 w budynku przy ul. Potrzebna 21 w Warszawie, Część III – lokal nr 1 w budynku przy ul. Przyłęcka 8 w Warszawie, w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych. przetarg nieograniczony 17-04-2019 06-05-2019 godz. 11:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.12.2019 Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Sabały 53B w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych przetarg nieograniczony 16-04-2019 06-05-2019 godz 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.11.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy (4 pustostany- 4 części) Część I – lokal nr 15 w budynku przy ul. Naukowa 6 w Warszawie, Część II – lokal nr 6 w budynku przy ul. Flagowa 14 w Warszawie, Część III – lokal nr 24 w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 7 w Warszawie, Część IV – lokal nr 11 w budynku przy ul. Astronautów 15 w Warszawie, w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych. przetarg nieograniczony 15-04-2019 30-04-2019 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.10.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy (4 pustostany- 4 części)
Część I – lokal nr 2 w budynku przy ul. Cienista 4 w Warszawie,
Część II – lokal nr 12 w budynku przy ul. Długopolska 10 w Warszawie,
Część III – lokal nr 6 w budynku przy ul. Plastyczna 31 w Warszawie,
Część IV – lokal nr 4 w budynku przy ul. Sabały 52 w Warszawie,
w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych.
przetarg nieograniczony 03-04-2019

18-04-2019 godz. 10:00

rozstrzygnięte PZ.26.2.9.2019 Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku przy ulicy 1 Sierpnia 44a, obejmującego roboty budowlane, sanitarne i elektryczne przetarg nieograniczony 25-03-2019 09-04-2019 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.8.2019 Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Potrzebnej 12 w Warszawie w zakresie robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych przetarg nieograniczony 15-03-2019 01-04-2019 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.7.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy (2 pustostany- 2 części) Część I – lokal nr 4 w budynku przy ul. 1 Sierpnia 44 w Warszawie, Część II – lokal nr 48 w budynku przy ul. 1 Sierpnia 44 w Warszawie, w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych przetarg nieograniczony 25-02-2019 13-03-2019 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.6.2019 Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy (4 pustostany - 4 części), Część I – lokal nr 10 w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 7 w Warszawie, Część II – lokal nr 26 w budynku przy ul. Naukowej 4 w Warszawie, Część III – lokal nr 7 w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 6A w Warszawie, Część IV– lokal nr 21 w budynku przy ul. Cietrzewia 2 w Warszawie w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych. przetarg nieograniczony 18-02-2019 05-03-2019 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.5.2019 „Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku przy ul. Sabały 53A w zakresie robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych” przetarg nieograniczony 04-02-2019 19-02-2019 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.4.2019 „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sabały 46 w Warszawie obejmującego docieplenie ścian, docieplenie stropu poddasza, remont dachu, kominów, remont balkonów i daszka nad wejściem oraz zszycie spękań murów” przetarg nieograniczony 23-01-2019 07-02-2019 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.3.2019 „Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych (4 pustostany - 4 części)” przetarg nieograniczony 22-01-2019 06-02-2019 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.2.2019 „Opracowanie ekspertyzy technicznej oceny stanu technicznego budynku przy ul. 17 Stycznia 58 w Warszawie wraz z analizą opłacalności remontu” przetarg nieograniczony 16-01-2019 01-02-2019 godz. 09:00
rozstrzygnięte  ZP.26.2.1.2019 Bieżące naprawy, usuwanie awarii wraz z pogotowiem, w branży ogólnobudowlanej w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy   z wolnej ręki  03-01-2019  -------------
Remont pustostanu lokalu  mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Sabały 53B  w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy  Włochy w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych


ARCHIWUM Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EURO

{ filter: grayscale(100%); -moz-filter: grayscale(100%); -webkit-filter: grayscale(100%); filter: gray; /* IE6-9 */ }