STATUS NUMER POSTĘPOWANIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA TRYB POSTĘPOWANIA DATA OGŁOSZENIA TERMIN SKŁADANIA OFERT
postepowanie zatwierdzone  ZP.26.2.24.2018 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku dla budynków będących w administrowaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy przetarg nieograniczony  16-11-2018

26-11-2018 godz. 10.00

postepowanie zatwierdzone ZP.26.2.23.2018 Usługi z zakresu sprzątania i utrzymania czystości na nieruchomościach będących w zarządzie ZGN w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przetarg nieograniczony 05-11-2018 23-11-2018 godz. 9.00
postepowanie zatwierdzone ZP.26.2.22.2018 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r. dla budynków będących w administrowaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy przetarg nieograniczony 30-10-2018 16-11-2018 godz. 9.00
postepowanie zatwierdzone ZP.26.2.21.2018 Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sabały 46 w Warszawie obejmującego pionową i poziomą izolację fundamentów, docieplenie stropu piwnicy, wymianę stolarki okiennej klatki schodowej i piwnic, wymianę drzwi wejściowych do klatki schodowej przetarg nieograniczony 24-10-2018 08-11-2018 godz. 11.00
postepowanie zatwierdzone ZP.26.2.20.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych, obejmujący roboty budowlane, sanitarne i elektryczne przetarg nieograniczony 23-10-2018 07-11-2018 godz. 11.00
postepowanie zatwierdzone ZP.26.2.19.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych, obejmujący roboty budowlane, sanitarne i elektryczne przetarg nieograniczony 23-10-2018 07-11-2018 godz. 10.00
postepowanie zatwierdzone ZP.26.2.18.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych, obejmujący roboty budowlane, sanitarne i elektryczne przetarg nieograniczony 23-10-2018 07-11-2018 godz. 9.00
postepowanie zatwierdzone ZP.26.2.17.2018 Wykonanie wymiany stolarki okiennej w zasobach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy przetarg nieograniczony 11-10-2018 26-10-2018 godz. 11.00
postepowanie zatwierdzone ZP.26.2.16.2018 Remont pustostanów lokali mieszkalnych w ilości 13 szt., obejmujący roboty budowlane, sanitarne i elektryczne przetarg nieograniczony 05-10-2018 22-10-2018 godz. 9.00
postepowanie zatwierdzone ZP.26.2.15.2018 Remont instalacji elektrycznych wewnętrznych w części wspólnej budynku przy ul. Rejonowej 6/8 przetarg nieograniczony 04-10-2018 19-10-2018 godz. 9.00
postepowanie zatwierdzone ZP.26.2.14.2018 Wykonanie wymiany stolarki okiennej w zasobach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy przetarg nieograniczony 26-09-2018 10-10-2018 godz. 11.00
postepowanie zatwierdzone ZP.26.2.13.2018 Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sabały 46 w Warszawie obejmującego pionową i poziomą izolację fundamentów, docieplenie stropu piwnicy,
wymianę stolarki okiennej klatki schodowej i piwnic, wymianę drzwi wejściowych do klatki schodowej
przetarg nieograniczony 25-09-2018 09-10-2018 godz. 11.00
postepowanie zatwierdzone ZP.26.2.12.2018 Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wagonowej 9 w Warszawie obejmującego izolację fundamentów, docieplenie elewacji i stropów wraz z remontem balkonów. przetarg nieograniczony 19-07-2018 07-08-2018 godz. 12.00
postepowanie zatwierdzone ZP.26.2.11.2018 Docieplenie ścian zewnętrznych budynku, oraz remont dachu w budynku przy ul. Nike 34/36 w Warszawie przetarg nieograniczony 19-07-2018 06-08-2018 godz. 11.00
postepowanie zatwierdzone ZP.26.2.10.2018 Wymiana starych pieców węglowych na indywidualne piecyki gazowe wraz z zainstalowaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz dostosowaniem kominów w 38 lokalach komunalnych położonych w budynkach wyposażonych już w instalację gazową. przetarg nieograniczony 27-06-2018 17-07-2018 godz. 12.15
postepowanie zatwierdzone ZP.26.2.9.2018 Docieplenie ścian zewnętrznych budynku, jednokrotne pokrycie dachu z wymiana obróbek blacharskich dachowych i elewacyjnych w budynku przy ul. Kleszczowej 2 w Warszawie przetarg nieograniczony 18-06-2018 16-07-2018 godz. 12.00
postepowanie zatwierdzone ZP.26.2.8.2018 Wykonanie docieplenia ścian budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej klatek schodowych, docieplenie stropodachu i naprawa daszków nad wejściem w budynku przy ul. Rejonowej 6/8 w Warszawie przetarg nieograniczony 18-05-2018 04-06-2018 godz. 09.00
postepowanie zatwierdzone

ZP.26.2.6.2018

Wykonanie doposażenia do 38 lokali w instalację centralnego ogrzewania z montażem kotła gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego wraz
z podłączeniem do instalacji gazowej, wody oraz uzbrojeniem przewodu kominowego w rurę ze stali kwasoodpornej
przetarg nieograniczony 11-05-2018 28-05-2018 godz. 10.00
postepowanie zatwierdzone ZP.26.2.7.2018 Wykonanie remontu do 15 pustostanów lokali usytuowanych w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2018 r. przetarg nieograniczony 10-05-2018 28-05-2018 godz. 09.00
postepowanie zatwierdzone ZP.26.2.5.2018 Wykonanie remontu do 15 pustostanów lokali usytuowanych w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2018 r. przetarg nieograniczony 26-04-2018 10-05-2018 godz. 09.00
postepowanie zatwierdzone ZP.26.2.4.2018 Wykonanie wymiany stolarki okiennej w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2018 r. przetarg nieograniczony 20-04-2018 04-05-2018 godz. 09.00
postepowanie zatwierdzone ZP.26.2.3.2018 Wykonanie remontu 25 pustostanów lokali usytuowanych w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2018 roku. przetarg nieograniczony 09-02-2018 28-02-2018 godz. 09.00
postepowanie zatwierdzone ZP.26.2.2.2018 Usługa w zakresie napraw, konserwacji i usuwanie awarii w branży ogólnobudowlanej wraz z pogotowiem w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w okresie od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r. przetarg nieograniczony 11-01-2018 26-01-2018 godz. 09.00
postepowanie zatwierdzone ZP.26.2.1.2018 Wykonanie robót budowlanych w zakresie II etapu remontu w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Rejonowej 6/8 w Warszawie na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej. przetarg nieograniczony 04-01-2018 18-01-2018 godz. 09.00
postepowanie zatwierdzone ZP.26.2.10.2017 Wywóz nieczystości płynnych z budynków zarzadzanych przez zakład gospodarowania nieruchomościami w dzielnicy włochy m.st. warszawy w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przetarg nieograniczony 01-12-2017 18.12.2017  do godz. 09:00
postepowanie zatwierdzone ZP.26.2.9.2017 Codzienne sprzątanie terenów wraz z wykonaniem usługi z zakresu sprzatania i utrzymywania w czystości w budynkach będących w zarządzaniu zakładu gospodarowania nieruchomościami w dzielnicy włochy m.st. warszawy w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przetarg nieograniczony 01-12-2017 18.12.2017  do godz. 09:00
postepowanie zatwierdzone ZP.26.2.8.2017 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. przetarg nieograniczony 01-12-2017 15.12.2017  do godz. 11:00
postepowanie zatwierdzone ZP.26.2.7.2017 Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r zamówienie z wolnej ręki 24-11-2017  
postepowanie zatwierdzone ZP.26.2.6.2017 Ochronę dwóch obiektów tj. budynek wielofunkcyjnego przy ul. 1 Sierpnia 36 A i nieruchomość się przy ul. 1 Sierpnia 30 B. przetarg nieograniczony 30-11-2017 15.12.2017  do godz. 09:00
postepowanie zatwierdzone ZP.26.2.5.2017 Wykonanie adaptacji lokalu użytkowego przy ul. Rejonowej 6/8 w Warszawie przetarg nieograniczony 03-10-2017 18.10.2017  do godz. 09:00
postepowanie zatwierdzone ZP.26.2.4.2017 Wykonania remontu elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Globusowej 26 w Warszawie. przetarg nieograniczony 08.09.2017 25.09.2017  do godz. 10:00
postepowanie zatwierdzone ZP.26.2.3.2017 Wykonanie remontu części elewacji wraz z izolacją ścian fundamentowych w budynku przy ul. Rejonowej 6/8 w Warszawie. przetarg nieograniczony 29.08.2017 13.09.2017 do godz. 13:00
postepowanie zatwierdzone ZP.26.2.2.2017  Wykonanie remontu elewacji w budynkach zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy mieszczących się przy: ul. Analitycznej 11, ul. Ryżowej 15, ul. Łuczek 10, ul. Sabały 53a i Sabały 53b (4 części) przetarg nieograniczony  30.05.2017  19.06.2017  do godz. 10:00