Aktualności

 

 

Warszawa, 12 stycznia 2022 r.

Warszawa wspiera mieszkańców w opłatach za mieszkanie

Wyższe opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie dotknęły wielu warszawiaków, dlatego m.st. Warszawa przygotowało miejską formę wsparcia dla mieszkańców stolicy w postaci dodatkowych funduszy na pokrycie kosztów lokalowych. Miasto będzie także przyjmowało wnioski o przyznanie rządowego dodatku osłonowego.

Warszawski system osłonowy

Już od 1 stycznia udzielane jest miejskie wsparcie w formie zasiłku celowego na pokrycie bieżących kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego lub budynku. Z dodatkowych środków będą mogły skorzystać osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe, których miesięczny dochód nie przekracza 1940 zł netto oraz na stałe mieszkają w Warszawie.

[Więcej]

 

  
ogłoszenie 

ogłoszenie

NOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU ZAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU m.st. WARSZAWY

  1. Informacja o restrukturyzacji
  2. Uchwała ws restrukturyzacji
  3. Wniosek