Aktualności

Od kwietnia 2021 r. w Warszawie obowiązują nowe zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami – stawki uzależnione są od ilości zużytej wody.

Rada m.st. Warszawy zadecydowała o wprowadzeniu metody naliczania opłaty od ilości zużytej wody - wskazywanej przez mieszkańców za najbardziej sprawiedliwą spośród rozwiązań, które przewidują przepisy.

Nowa stawka opłaty miesięcznej dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych i wielolokalowych domów jest liczona wg wzoru: 12,73 zł x 1m3*.

Opłata jest liczona na podstawie średniego zużycia wody z 6 kolejnych miesięcy wybranych z ostatnich 12 miesięcy.

* Uwaga! Zarówno w przypadku nieruchomości wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych, mieszkańcy nie zapłacą za wodę bezpowrotnie zużytą (czyli np. wykorzystywaną do podlewania ogródka), zmierzoną przez dodatkowy wodomierz. Będzie ona odliczona. W opłacie za odpady uwzględnia się ilość zużytej wody technicznej (używanej np. do mycia klatek schodowych). 

Miesięczne opłaty za odpady przy braku danych za zużycie wody

Jeśli w nieruchomości nie ma wodomierza głównego albo nie jest ona podłączona do sieci wodociągowej lub nie ma danych za zużycie wody za okres 6 kolejnych miesięcy, opłatę naliczymy według wzoru:

  • nieruchomość zamieszkana: liczba mieszkańców x 4 m3 wody x 12,73zł,
  • nieruchomość mieszana, dla części niezamieszkanej (np. delikatesy w kamienicy, salon kosmetyczny w bloku wielorodzinnym): normy zużycia wody wg załącznika do uchwały 676/2019 x 12,73 zł za 1m3.

Informujemy, że od 01.01.2021 r. zamówienia publiczne przeprowadzone będą na nowej platformie cyfrowej pod adresem: https://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną COVID -19 termin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków, szamba oraz dostawy energii cieplnej dla lokali administrowanych przez ZGN został przesunięty do 30 kwietnia 2021 roku.