Aktualności

 

Nowy system opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów w Warszawie już od stycznia 2022 r.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy informuje, że Rada m.st. Warszawy przyjęła nową propozycję systemu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zakłada ona, że stawki mają być naliczane od gospodarstwa domowego.


18 listopada 2021 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę Nr LVI/1749/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 16 grudnia 2021r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieważność uchwały w części wprowadzającej zróżnicowanie wysokości stawek opłaty w zależności od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Z powodu ww. rozstrzygnięcia 17 grudnia 2021 r. Rada m.st. Warszawy uchwaliła zmianę metody ustalania opłaty.


W zabudowie wielolokalowej będzie obowiązywała stała wysokość opłaty – 85 zł od gospodarstwa domowego.
Mieszkańcy domów jednorodzinnych zapłacą miesięcznie 107 zł.