Aktualności

 zielone wsparcie

Program osłonowy "Zielone wsparcie" ma na celu wsparcie osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego, związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję.


Przyznawanie pomocy w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zwiększonych kosztów ogrzewania reguluje Zarządzenie nr 1918/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem nr 754/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 maja 2019 r.


Zasiłek celowy przyznawany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.


Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/8ABBCCB9-5FF6-4EC2-866C-18CDF960D842,frameless.htm


stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy:
http://www.ud-wlochy.waw.pl/page/25,aktualnosci.html?id=3329


oraz stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy:


https://www.opswlochy.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=187:pomoc-dla-mieszkacow-qzielone-wsparcieq&catid=19:aktualnoci&Itemid=3

Pliki do pobrania:
wniosek zielone wsparcie
załączniki do wniosku