Szanowni Państwo, w przypadku chęci złożenia oferty na najem garażu lub miejsca postojowego w trybie konkursu ofert lub poza konkursem ofert, niezbędne informacje włącznie ze wzorami dokumentów umieszczone są w zakładkach
<KONKURS - GARAŻE> lub <KONKURS - MIEJSCA POSTOJOWE> oraz <NEGOCJACJE POZA KONKURSEM OFERT - GARAŻE> lub <NEGOCJACJE POZA KONKURSEM OFERT – MIEJSCA>