Stosownie do przepisów § 2 Uchwały nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, wyraża się zgodę przez m.st. Warszawę, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym podmiotem na czas oznaczony, której przedmiotem jest ten sam lokal, o ile podmiot ten wywiązuje się z postanowień dotychczasowej umowy, w tym zobowiązań finansowych wobec m.st. Warszawy, a lokal zostanie przeznaczony do wynajęcia na dalszy okres.

 

 

NUMER WYKAZU ADRES PRZEZNACZENIE GARAŻ/MIEJSCE POSTOJOWE DATA OGŁOSZENIA WYKAZU
24/2021 Astronautów 15B - garaż Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 30-12-2021
23/2021 Krańcowa 53 miejsce postojowe 28 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 30-12-2021
22/2021 Krańcowa 53 miejsce postojowe 27 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 30-12-2021
21/2021 Krańcowa 53 miejsce postojowe 25 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 30-12-2021
20/2021 Naukowa 6 miejsce postojowe 35 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 15-12-2021
19/2021 Naukowa 34 miejsce postojowe 7 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 15-12-2021
18/2021 Naukowa 6 miejsce postojowe 55 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 26-11-2021
17/2021 Naukowa 34 miejsce postojowe 25 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 26-11-2021
16/2021 Naukowa 4 miejsce postojowe 10 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 22-11-2021
15/2021 Krańcowa 53 miejsce postojowe 30 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 22-11-2021
14/2021 Naukowa 4 miejsce postojowe 40 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 4-11-2021
13/2021 Rybnicka 28 miejsce postojowe 5 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 28-10-2021
12/2021 Naukowa 34 miejsce postojowe 5 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 27-09-2021
11/2021 Krańcowa 53 miejsce postojowe 8 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 27-09-2021
10/2021 Krańcowa 53 miejsce postojowe 5 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 28-08-2021
9/2021 Rejonowa 6/8 garaż nr 1 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 10-06-2021
8/2021 Naukwa 4 miejsce postojowe 26 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 10-06-2021
7/2021 Naukowa 6 miejsce postojowe 34 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 20-05-2021
6/2021 Rybnicka 28 miejsce postojowe 14 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 28-04-2021
5/2021 Naukowa 6 miejsce postojowe 27 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 07-04-2021
4/2021 Naukowa 4 miejsce postojowe 47 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 07-04-2021
3/2021 Flagowa 14 miejsce postojowe 3 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 12-02-2021
2/2021 Naukowa 4 miejsce postojowe 34 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 12-02-2021
1/2021 Naukowa 4 miejsce postojowe 51 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 21-01-2021
21/2020 Naukowa 4 miejsce postojowe 20 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 10-11-2020
20/2020 Naukowa 4 miejsce postojowe 12 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 10-11-2020
19/2020 Naukowa 6 miejsce postojowe 12 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 10-11-2020
18/2020 Naukowa 6 miejsce postojowe 4 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 28-09-2020
17/2020 Naukowa 4 miejsce postojowe 11 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 28-09-2020
16/2020 Naukowa 34 miejsce postojowe 23 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 24-08-2020
15/2020 Flagowa 14 miejsce postojowe 9 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 22-07-2020
14/2020 Naukowa 4 miejsce postojowe 42 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 15-07-2020
13/2020 Naukowa 4 miejsce postojowe 27 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 15-07-2020
11/2020 Naukowa 4  miejsce postojowe 49 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 14-05-2020
10/2020 Naukowa 6 miejsce postojowe 54 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 14-05-2020
8/2020 Krańcowa 53 miejsce postojowe 40 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 26-02-2020
9/2020 Krańcowa 53 miejsce postojowe 41 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 26-02-2020
10/2020 Krańcowa 53 miejsce postojowe 42 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 26-02-2020
11/2020 Krańcowa 53 miejsce postojowe 4 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 26-02-2020
12/2020 Naukowa 6 miejsce postojowe 18 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 26-02-2020
7/2020 Naukowa 4 miejsce postojowe 43 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 22-01-2020
6/2020 Szybowcowa 5 - garaż Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 08-01-2020
5/2020 Naukowa 34 miejsce postojowe 20 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 08-01-2020
4/2020 Naukowa 6 miejsce postojowe 45 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 08-01-2020
3/2020 Naukowa 4 miejsce postojowe 35 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 08-01-2020
2/2020 Naukowa 4 miejsce postojowe 45 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 08-01-2020
1/2020 Naukowa 4 miejsce postojowe 52 Oddanie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 08-01-2020


ARCHIWUM GARAZE/MIEJSCA POSTOJOWE DO NAJMU NA RZECZ DOTYCHCZASOWYCH NAJEMCÓW 2019/2018.