L.P. ADRES NIERUCHOMOŚCI USYTUOWANIE POWIERZCHNIA WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU WADIUM PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI DATA ZŁOŻENIE PIERWSZEJ OFERTY TERMIN SKŁADANIA OFERT I ZAMKNIECIE POSTĘPOWANIA
1 Boks garażowy
ul. Władysława Żeleńskiego 4
wjazd z podwórka, nieuregulowany stan prawny nieruchomości
(dz. ew. nr  12: obręb: 2-08-20)
18,00m2 8,00zł./m2 + podatek VAT 200,00zł. Parkowanie pojazdów mechanicznych    
3 Boks garażowy
ul. Urszuli 29
Wjazd z podwórka WA1M/00136223/5
(dz. ew. nr  114: obręb: 2-08-05)
11,28m2 13,10zł./m+ podatek VAT 147,77zł. Parkowanie pojazdów mechanicznych    

 

ARCHIWUM NEGOCJACJE POZA KONKURSEM OFERT - GARAŻE

6/2019