L.P. ADRES NIERUCHOMOŚCI USYTUOWANIE POWIERZCHNIA WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU WADIUM PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI DATA ZŁOŻENIE PIERWSZEJ OFERTY TERMIN SKŁADANIA OFERT I ZAMKNIECIE POSTĘPOWANIA
1 Boks garażowy
ul. Sabały 38
wjazd z podwórka, nieuregulowany stan prawny nieruchomości
(dz. ew. nr  10: obręb: 2-04-06)
15,00m2 13,40zł./m2 + podatek VAT 201,00zł. Parkowanie pojazdów mechanicznych 08.04.2021 r. 15.04.2021 r.
3 Boks garażowy
ul. Urszuli 29
Wjazd z podwórka WA1M/00136223/5
(dz. ew. nr  114: obręb: 2-08-05)
11,28m2 13,10zł./m+ podatek VAT 147,77zł. Parkowanie pojazdów mechanicznych    

 

ARCHIWUM NEGOCJACJE POZA KONKURSEM OFERT - GARAŻE

6/2019