Jeśli potrzebujesz informacji, zadzwoń na infolinię:

WARSZAWSKA INFOLINIA DLA OBYWATELI UKRAINY 505 700 701 
od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-20:00.
 

Informacja dla obywateli Ukrainy  

Офіційний сайт столиці Польщі

Informacje dla Obywateli Ukrainy

  • Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski.
  •  Po przekroczeniu granicy, jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego znajdującego się w miejscowościach przy granicy. Wykaz punktów znajduje się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina---ua(otwiera się w nowej karcie)
  • W punkcie recepcyjnym otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce, zostanie udzielona pomoc w zakresie tymczasowego zakwaterowania w Polsce, otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.
  • Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, nie martw się, że nie masz dokumentów umożliwiających wjazd do Polski. Zostaniesz wpuszczony do Polski. Zabierz ze sobą najważniejsze dokumenty – paszport wewnętrzny, paszport zagraniczny (jeśli masz), akty urodzenia dzieci, które podróżują z Tobą, dokumentację medyczną. Każdy obywatel Ukrainy będzie mógł przekroczyć granicę bez znaczenia czy posiada dokumenty do tego uprawniające.

Obywatel Ukrainy może wjechać do Polski na podstawie:

  • ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego lub wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
  • wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
  • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
  • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym w trakcie przekraczania granicy lub zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej również podczas przekraczania granicy.

Jeśli już przebywasz w Polsce, nie martw się o to, że skończy Ci się legalny pobyt. Zadbamy o to, żeby Twój legalny pobyt został przedłużony.
Obywatele Ukrainy w województwie mazowieckiem będą mogli przedłużać swoje dalsze przebywanie w Polsce w Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ul. Marszałkowska 3/5.
Tutaj otrzymasz również pomoc w zakresie informacji dotyczącej procedury związanej z legalizacją pobytu.
Wszelkie informacje w tym zakresie będą aktualizowane na bieżąco również na stronie internetowej Wydziału Spraw Cudzoziemców: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/biezace-informacje-wsc(otwiera się w nowej karcie)

oraz stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców https://www.gov.pl/web/udsc/urzad-do-spraw-cudzoziemcow(otwiera się w nowej karcie)

Jeśli przebywasz w województwie mazowieckiem i potrzebujesz pomocy, również w zakresie uzyskania noclegu możesz skorzystać z pomocy pod bezpłatnym numerem telefonu: 987 - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Jeśli potrzebujesz informacji, dotyczących szczegółowych zasad przekraczania granicy,
skontaktuj się ze Strażą Graniczną: +48 22 500 43 76.

 

Załączniki:

Informacje dla Obywateli Ukrainy pl.pdf

Informacje dla Obywateli Ukrainy ukr.pdf

Правила прийому дітей з України в польські школи