odp dlug

 

ODPRACOWANIE  DŁUGU
Do programu mogą przystąpić osoby, które zajmują lub zajmowały lokal mieszkalny wchodzący w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego m. st. Warszawy i posiadają zadłużenie w opłatach za lokal mieszkalny.
Użytkownik lokalu może wskazać inne osoby, które będą wykonywać w jego imieniu i na jego rzecz usługi i prace.
Informacje o pracach, które mogą być wykonywane przez dłużnika można uzyskać w siedzibie ZGN Włochy przy ul. Bolesława Chrobrego 7 (wejście od ul. Milanowskiej 8A) w pokoju nr 6 lub pod numerem telefonu (22) 8635524 wew. 21

Jak skorzystać z odpracowania?
1.    Należy zgłosić się do ZGN Włochy i złożyć wniosek o zamianę świadczenia pieniężnego z tytułu zajmowania lokalu na świadczenie niepieniężne.
2.    Uzgodnić zakres prac, które dłużnik może wykonać
3.    Podpisać porozumienie
4.    Po wykonaniu w/w prac ich wartość zostanie rozliczona w formie bezgotówkowej (dotyczy wyłącznie zaległości w opłatach za lokal mieszkalny)