Aktualne:

 NOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU ZAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU m.st. WARSZAWY

 

Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków o restrukturyzację zadłużenia upłynął z dniem 29 czerwca 2021r. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z UCHWAŁĄ NR XIII/295/2019 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowanych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy w przypadku wystąpienia trudności spowodowanych COVID-19, uniemożliwiających dłużnikowi, który podpisał umowę, terminowe płacenie należności z tytułu opłat bieżących lub spłaty zadłużenia prosimy o złożenie wniosku o ustalenie nowych terminów płatności co umożliwi kontynuację zawartej umowy.

 

  1. UCHWAŁA NR XIII/295/2019 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowanych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy

 

 

Archiwalne: