ULGA W SPŁACIE ZADŁUZENIA W POSTACI ROZŁOŻENIE NA RATY/UMORZENIE/ODROCZENIE TERMINU SPŁATY

O ulgę w spłacie zadłużenia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które zajmują lub zajmowały lokal mieszkalny/użytkowy, garaż/miejsce postojowe wchodzące w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego m. st. Warszawy lub posiadają zadłużenie w tytułu dzierżawy terenu m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy i posiadają zadłużenie w opłatach.

Informacje o pracach, które mogą być wykonywane przez dłużnika można uzyskać w siedzibie ZGN Włochy przy ul. Bolesława Chrobrego 7 (wejście od ul. Milanowskiej 8A) w pokoju nr 6 lub pod numerem telefonu (22) 8635524 wew. 21.

Jak skorzystać z ulgi?
1.    Należy zgłosić się do ZGN Włochy i złożyć wniosek dłużnika o udzielenie ulgi w spłacie należności.
2.    Podpisać porozumienie
3.    W czasie trwania porozumienia należy wnosić regularnie i w pełnej wysokości comiesięczny czynsz oraz określoną w porozumieniu kwotę raty.