NUMER WYKAZU ADRES PRZEZNACZENIE GARAŻ/MIEJSCE POSTOJOWE DATA OGŁOSZENIA WYKAZU
2/2021 Popularna 29 Oddanie w najem na okres 3 lat w drodze pisemnego konkursem ofert 27-08-2021
1/2021 Rybnicka 31 lok. 1A Oddanie w najem na okres 3 lat w drodze pisemnego konkursem ofert 19-05-2021
4/2020 Bolesława Chrobrego 5 Oddanie w najem na okres 3 lat w drodze pisemnego konkursem ofert 10-11-2020
3/2020 Sabały 23 Oddanie w najem na okres 3 lat w drodze pisemnego konkursem ofert 17-06-2020
2/2020 Rybnicka 4 Oddanie w najem na okres 3 lat w drodze pisemnego konkursem ofert 27-05-2020
1/2020 Potrzebna 1 lok. 2 Oddanie w najem na okres 3 lat w drodze pisemnego konkursem ofert 22-01-2020
2/2019 Al. Krakowska 226 lok. 2A, 3A, 4A Oddanie w najem na okres 3 lat poza konkursem ofert 19-09-2019
1/2019 Rybnicka 4a Oddanie w najem na okres 3 lat w drodze pisemnego konkursu ofert 21-08-2019