Załącznik do ogłoszenia konkursu ofert – REGULAMIN
Załącznik nr 1 do konkursu ofert – OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z OFERTĄ
Załącznik nr 2 do konkursu ofert – OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU
Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu ofert – SZKIC
Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu ofert – OFERTA NA DZIERŻAWĘ GRUTNU
Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu ofert – WZÓR UMOWY DZIERŻAWY

 

 

STATUS NUMER DATA OGŁOSZENIA TERMIN SKŁADANIA OFERT TERMIN OTWARCIA OFERT OGŁOSZENIE WYNIKI
aktualny 1/2020 06-11-2020 20-11-2020 GODZ. 14:30 23-11-2020 GODZ. 7:00 POBIERZ  POBIERZ