• Klauzula informacyjna - Rodo
     
    Uwaga: Odbitkę z zasadniczej mapy m.st. Warszawy można zakupić w Biurze Geodezji i Katastru z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sandomierskiej 12, 02-567 Warszawa,tel.: 22 443 16 00, 22 443 16 01. Koszt zakupu mapy ponosi wnioskodawca.