Korespondencję należy składać w Kancelarii Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy (wejście od ul. Milanowskiej 8a) w godzinach:


poniedziałek – piątek:  7:00 - 15:00


lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres:


Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
ul. Bolesława Chrobrego 7
02-479  Warszawa


O sposobie załatwienia sprawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy powiadamia zainteresowanych w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.
________________________________________
Dyrektor przyjmuje interesantów w poniedziałki.
Osoby zainteresowane proszone są o uprzednie umówienie się w Kancelarii osobiście lub telefonicznie:
tel. 22 863 55 24 (wew. 7)

________________________________________
Kierownicy Działu Administracji, Działu Organizacji i Kadr, Działu Technicznego, Działu Eksploatacji i Zamówień Publicznych oraz Działu Windykacji przyjmują interesantów w środy.
Osoby zainteresowane proszone są o uprzednie umówienie się w Kancelarii osobiście lub telefonicznie:
tel. 22 863 55 24 (wew. 7)

______________________________________
Dział Finansowo-Księgowy przyjmuje interesantów:
poniedziałek - piątek    8:00 - 12:00
tel. 22 863 55 24 (wew. 4)