KONTAKT

Inspektora Ochrony Danych Osobowych – adres mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Kto jest Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych?

⎯ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (02-479), ul. Bolesława Chrobrego 7 zwany dalej Administratorem.

⎯ Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się pisemnie pod wyżej wskazanym adresem oraz za pomocą adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i telefonicznie pod numerem 22-863-55-24.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dlaczego, jakie dane i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy:

⎯ fakultatywnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. w zakresie i celu udzielonej przez Panią/Pana zgody;

⎯ art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy – umowy najmu lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu, dzierżawy;

⎯ art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w szczególności ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

⎯ organy publiczne, którym Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe na podstawie odrębnych przepisów prawa;

⎯ Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Płd. m. st. Warszawy, który dostarcza program do obsługi bazy najemców na podstawie zawartej umowy powierzenia;

⎯ podmioty świadczące usługi serwisowe, konserwatorskie, naprawcze, remontowe Pani/Pana lokalu, z którymi Administrator zawarł umowy na realizację takich usług na podstawie Pani/Pana zgody.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane osobowe do państw trzecich?

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są do czasu obowiązywania zawartej umowy najmu/dzierżawy. Po tym okresie przekazywane są do archiwum zakładowego i tam przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa. Po tym okresie dokumenty są brakowane/niszczone przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny.

Jakie prawa Pani/Panu przysługują w związku z przewarzaniem Pani/Pana danych osobowych?

Ma Pani/Pan prawo do:

⎯ dostępu do swoich danych w tym uzyskanie kopii danych*;

⎯ żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych*;

⎯ żądania usunięcia danych osobowych w zakresie udzielonej przez Panią/Pana zgody*;

⎯ żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych*;

⎯ sprzeciwu wobec przetwarzania danych*;

⎯ wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce. Jest nim Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03;

⎯ nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych*.

Czy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w sposób zautomatyzowany i czy są profilowane?

Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.

* Szczegółowe wyjaśnienia o przysługujących Pani/Panu prawach dostępne są na stronie internetowej ZGN Włochy w zakładce –

RODO - PRAWA OSÓB, KTÓRCYH DANE SĄ PRZETWARZANE