ZGŁOSZENIA AWARII
BUDYNKI KOMUNALNE ORAZ LOKALE KOMUNALNE W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

W godzinach pracy Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, tj.: poniedziałek - piątek od 7:00 do 15:00 zgłoszenia o awariach przyjmowane są w Dziale Nadzoru Technicznego oraz Dziale Administracji (lokale mieszkalne i części wspólne) lub Dziale Eksploatacji i Organizacji (lokale użytkowe):


tel. 22 863 55 24


W święta i wszystkie dni wolne od pracy (całą dobę̨) oraz we wszystkie dni robocze poza w/w godzinami pracy, zgłoszenia należy kierować́ do właściwego branżowo pogotowia technicznego:

  Pogotowie elektryczne ZGN

  tel. 535 556 541

  Kotłownie   tel. 606 129 717
  Pogotowie Sanitarne

  tel. (22) 666-17-14
  tel. 517-497-512
  tel. 698 920 431

  Budowlane   tel. 601-812-665
  Pogotowie/konserwacja dźwigów

(1 sierpnia 36a - wejście główne)

  tel. 501-037-803
  tel. 501-037-803
  tel. (22) 813 90 13

  Konserwacja bram garażowych   tel. 603-523-664






 

 

 

 

 

 

 

o awariach instalacji zewnętrznych:

 MPWIK
 tel. 994
 gazowe
 tel. 992
 elektryczne
 tel. 991

 

Poradnik postępowania w sytuacjach zagrożeń (LINK DO PDF)

   tel. (22) 813 90 13