STATUS NUMER POSTĘPOWANIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DATA OGŁOSZENIA TERMIN SKŁADANIA OFERT
rozstrzygnięte PZ.26.1.152.2020 Wykonanie przeglądów (kontroli okresowych) i utrzymanie w stałej sprawności instalacji, urządzeń i systemów ppoż. w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, w 2021 r. 18-12-2020 23-12-2020 godz. 14:30
rozstrzygnięte PZ.26.1.151.2020 Wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń i instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2021 r. 17-12-2020 22-12-2020 godz. 14:30
rozstrzygnięte PZ.26.1.149.2020 Bieżąca konserwacja i utrzymywanie w stałej sprawności technicznej oraz wykonywanie koniecznych napraw instalacji domofonowych, znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2021 r. 17-12-2020 22-12-2020 godz. 14:30
rozstrzygnięte PZ.26.1.144.2020 Bieżąca konserwacja, utrzymywanie w stałej sprawności technicznej oraz wykonywanie koniecznych napraw wraz z całodobowym pogotowiem w dźwigach oraz transporterach schodowych znajdujących się w budynkach stanowiących 100 % własności m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, w 2021 r. 14-12-2020 21-12-2020 godz. 14:30
rozstrzygnięte PZ.26.1.143.2020 Bieżąca konserwacja, utrzymywanie w stałej sprawności technicznej oraz wykonywanie koniecznych napraw bram wjazdowych i garażu podziemnego w nieruchomościach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2021 r. 14-12-2020 21-12-2020 godz. 14:30
rozstrzygnięte PZ.26.1.139.2020 Wymiana oświetlenia na oprawy energooszczędne LED w garażach w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy, w budynkach przy ul. Naukowej 4,6,34, ul. Rybnickiej 28, ul. Krańcowej 53, ul 1 Sierpnia 36A w Warszawie. 04-12-2020 08-12-2020 godz. 9:00
rozstrzygnięte PZ.26.1.133.2020 Dostawa tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. 03-12-2020 09-12-2020 godz. 9:00
rozstrzygnięte PZ.26.1.129.2020 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualny zwrot na rzecz ZGN w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, w terminie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 01-12-2020 15-12-2020 godz. 14:30
unieważnione PZ.26.1.120.2020 Przeprowadzenie profilaktycznych badań lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych) pracowników Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 26-11-2020 07-12-2020 godz. 14:30
rozstrzygnięte PZ.26.1.119.2020 Bieżąca obsługa w zakresie BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r., w sprawie służby BHP (DZ.U. 1997 r. nr, 109, poz. 704 ze zm.) wraz ze szkoleniem pracowników
w zakresie BHP (szkolenia wstępne i okresowe).
25-11-2020 07-12-2020 godz. 14:30
rozstrzygnięte PZ.26.1.115.2020

Prowadzenie obsługi bezobsługowego parkingu położonego przy Al. Krakowskiej 257 w Warszawie, polegającego na:

- wprowadzeniu i stosowaniu Regulaminu Parkingu,

- zainstalowaniu i udostępnianiu urządzeń systemu parkingowego, na który składa się szlaban wraz z automatem do rejestrowania pojazdów wjeżdżających na parking oraz wydawania biletów potwierdzających ten fakt oraz służących dokonaniu opłaty parkingowej za postój pojazdu, szlaban wraz z automatem do rejestrowania pojazdów i umożliwiający im wyjazd z Parkingu po dokonaniu opłaty parkingowej, automat samoobsługowy do dokonywania opłat za korzystanie z parkingu,

- zarządzaniu parkingiem,

- nadzorze nad prawidłową pracą  utrzymaniu we właściwym stanie technicznym urządzeń systemu parkingowego.

24-11-2020 04-12-2020 godz. 14:30
rozstrzygnięte PZ.26.1.111.2020 Wymiana poziomów instalacji wodnej w budynku mieszkalnym przy ul. Flagowej 14 będącym w administrowaniu przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 17-11-2020 23-11-2020 godz. 14:30
rozstrzygnięte PZ.26.1.110.2020 Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. 16-11-2020 26-11-2020 godz. 14:30
rozstrzygnięte PZ.26.1.109.2020 Zakup z dostawą talonów upominkowych finansowanych ze środków finansowych funduszy socjalnego dla pracowników i dzieci pracowników ZGN w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 12-11-2020 17-11-2020 gdz. 14:30
rozstrzygnięte PZ.26.1.108.2020 Dostawa sprzętu informatycznego i akcesoriów na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. 09-11-2020 19-11-2020 godz. 11:00
rozstrzygnięte PZ.26.1.105.2020 Wynajem i serwis kabin sanitarnych (toalet WC) w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 03-11-2020 13-11-2020 godz. 14:30
rozstrzygnięte PZ.26.1.104.2020 Usługa dezynsekcji, deratyzacji i dezynfekcji w lokalach, na klatkach schodowych, strychach, piwnicach oraz terenach zewnętrznych (łącznie z wolnostojącymi WC i komórkami) będących w zasobach ZGN Włochy. 03-11-2020 13-11-2020 godz. 14:30
rozstrzygnięte PZ.26.1.102.2020 Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. 02-11-2020 09-11-2020 godz. 11:30
rozstrzygnięte PZ.26.1.101.2020 Montaż instalacji domofonowej z pracami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych przy ul. Ryżowej 15 i ul. Globusowej 26 w Warszawie. 02-11-2020 09-11-2020 godz. 11:00
rozstrzygnięte PZ.26.1.100.2020 Montaż urządzeń przeciwzalewowych na nieruchomości przy ul. 1 Sierpnia 36A, będącej w administrowaniu przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. 02-11-2020 09-11-2020 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.1.99.2020 Wykonanie izolacji termicznej stropów ostatniej kondygnacji z pracami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Ryżowej 15 i ul. Łuczek 10, będących w administrowaniu przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. 02-11-2020 09-11-2020 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.1.98.2020 Prowadzenie obsługi bezobsługowego parkingu położonego przy Al. Krakowskiej 257 w Warszawie, polegającego na:
- wprowadzeniu i stosowaniu Regulaminu Parkingu,
- zainstalowaniu i udostępnianiu urządzeń systemu parkingowego, na który składa się szlaban wraz z automatem do rejestrowania pojazdów wjeżdżających na parking oraz wydawania biletów potwierdzających ten fakt oraz służących dokonaniu opłaty parkingowej za postój pojazdu, szlaban wraz z automatem do rejestrowania pojazdów i umożliwiający im wyjazd z Parkingu po dokonaniu opłaty parkingowej, automat samoobsługowy do dokonywania opłat za korzystanie z parkingu,
- zarządzaniu parkingiem,
- nadzorze nad prawidłową pracą utrzymaniu we właściwym stanie technicznym urządzeń systemu parkingowego.
30-10-2020 10-11-2020 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.1.97.2020 Wykonanie przeglądów instalacji, urządzeń i systemów ppoż. w kotłowniach i budynkach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. 29-10-2020 04-11-2020 godz. 14:30
rozstrzygnięte PZ.26.1.95.2020 Awaryjne zabezpieczenie budynku przy ul. Popularnej 27, wyłączonego z użytkowania w wyniku pożaru. 27-10-2020 02-11-2020 godz. 14:30
rozstrzygnięte PZ.26.1.96.2020 Awaryjna naprawa podłogi w pokoju biurowym nr 2 oraz powłok malarskich w pokoju 2 i 4, holu wejściowym wraz z przywróceniem ciepłej wody w pomieszczeniu WC (damskie) wraz z pracami towarzyszącymi w siedzibie ZGN Włochy przy ul. Bolesława Chrobrego 7 w Warszawie. 26-10-2020 02-11-2020 godz. 14:30
rozstrzygnięte PZ.26.1.92.2020 Awaryjna wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Kraszewskiego 38 m 2. Znajdującym się w budynku administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 22-10-2020 02-11-2020 godz. 14:30
rozstrzygnięte PZ.26.1.91.2020 Awaryjne wykonanie naprawy studzienek i instalacji deszczowej usytuowanej na zewnątrz budynku wraz z oczyszczeniem zbiornika i uszczelnieniem przejść instalacji deszczowej przez ścianę fundamentową budynku przy ul. Kleszczowej 22, administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 21-10-2020 27-10-2020 godz. 14:30
unieważnione PZ.26.1.88.2020 Awaryjna wymiana podłogi w pokoju biurowym nr 2 oraz powłok malarskich w pokoju 2,4, holu wraz z przywróceniem ciepłej wody w pomieszczeniu WC (damski) wraz z pracami towarzyszącymi w siedzibie ZGN Włochy przy ul. Bolesława Chrobrego 7 w Warszawie. 14-10-2020 22-10-2020 godz. 11:00
unieważnione PZ.26.1.75.2020 Wymiana stolarki okiennej, połaciowej w lokalu nr 10 w budynku przy ul. Centralnej 24, będącym własnością m.st. Warszawy. 26-08-2020 07-09-2020 godz. 11:00
unieważnione PZ.26.1.74.2020 Awaryjna wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych przy ul. Rękodzielniczej 12 m 4, ul. Przyłęckiej 8 m 11, ul. Urszuli 29 m 8, znajdujących się w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. 21-08-2020 31-08-2020 godz. 10:00
unieważnione PZ.26.1.69.2020 Wymiana stolarki okiennej, połaciowej w lokalu nr 10 w budynku przy ul. Centralnej 24, będącym własnością m.st. Warszawy 11-08-2020 21-08-2020 godz. 10:00
unieważnione PZ.26.1.65.2020 Awaryjna wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych przy ul. Rękodzielniczej 12 m 4, ul. Przyłęckiej 8 m 11, ul. Urszuli 29 m 8, znajdujących się w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. 04-08-2020 17-08-2020 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.1.64.2020 Wykonanie przeglądu i czynności konserwacyjnych wraz z czyszczeniem urządzeń i instalacji odwodnienia liniowego w garażach w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 28-07-2020 10-08-2020 godz. 10:00
unieważnione PZ.26.1.51.2020 Wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń i instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wochy m.st. Warszawy 23-06-2020 06-07-2020 godz. 10.00
 rozstrzygnięte PZ.26.1.53.2020   Wykonanie awaryjnych napraw w lokalach mieszkalnych nr 3, 22 i 46 w budynku przy ul. Kleszczowej 22 w Warszawie. 22-06-2020 02-07-2020 godz. 11.00
 rozstrzygnięte  PZ.26.1.52.2020  Awaryjna wymiana instalacji wody zimnej metodą odtworzeniową w budynkach administrowanych przez ZGN Włochy w Warszawie przy ul. Sabały 23 i ul. Rejonowej 6/8. 22-06-2020 02-07-2020 godz. 10.00
rozstrzygnięte PZ.26.1.49.2020 Realizacja projektu budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawy na rok 2020 pn. „Chrońmy jerzyki i wróble we Włochach – montaż skrzynek lęgowych 18-06-2020 29-06-2020 godz. 11.00
rozstrzygnięte PZ.26.1.47.2020 Realizacja projektu budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie na rok 2020 pn. „Mural Miasta-Ogrodu Włochy przy ul. Bolesława Chrobrego 7” 10-06-2020 22-06-2020 godz. 10.00
unieważnione PZ.26.1.45.2020 Wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń i instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. 08-06-2020 18-06-2020 godz. 10.00
rozstrzygnięte PZ.26.1.43.2020 Realizacja projektu budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie na rok 2020 pn. „ Chrońmy jerzyki i wróble we Włochach – montaż budek lęgowych. 01-06-2020 15-06-2020 godz. 10.00
rozstrzygnięte PZ.26.1.40.2020  Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu przeglądów technicznych rocznych ogólnobudowlanych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, w roku 2020 29-05-2020 09-06-2020 godz. 10.00
rozstrzygnięte PZ.26.1.39.2020

Wykonanie dokumentacji projektowej (legalizacyjnej) istniejącego przyłącza kanalizacyjnego w budynku przy ul. Muszkieterów 26 w Warszawie.

18-05-2020 29-05-2020 godz. 10.00
rozstrzygnięte PZ.26.1.38.2020

Usunięcie uszkodzonych i odspojonych tynków na elewacji budynku przy ul. Plastycznej 9 w Warszawie.

18-05-2020 28-05-2020 godz. 11.00
rozstrzygnięte PZ.26.1.37.2020

Montaż instalacji domofonowej z pracami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. Łopuszańskiej 89 w Warszawie.

18-05-2020 28-05-2020 godz. 10.00
rozstrzygnięte PZ.26.1.35.2020 Wykonanie przeglądów (kontroli okresowych) i utrzymania w stałej sprawności instalacji, urządzeń i systemów ppoż. w budynkach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. 11-05-2020 21-05-2020 godz. 10.00
 rozstrzygnięte PZ.26.1.34.2020 Dostawa sprzętu do siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 07-05-2020 18-05-2020 godz. 10.00
rozstrzygnięte PZ.26.1.31.2020 Wykonanie przeglądów (kontroli okresowych) oraz czyszczenia przewodów wentylacyjnych dymowych i spalinowych oraz przeglądów instalacji gazu w budynkach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. 05-05-2020 15-05-2020 godz. 10.00
rozstrzygnięte PZ.26.1.29.2020 Dostawa narzędzi na potrzeby utrzymania czystości w budynkach i na posesjach budynków komunalnych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w 2020 roku. 07-04-2020 17-04-2020 godz. 10.00
rozstrzygnięte PZ.26.1.28.2020

Dostawa środków czystości na potrzeby utrzymania czystości w budynkach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku.

07-04-2020 17-04-2020 godz. 11.00
rozstrzygnięte PZ.26.1.27.2020

Sukcesywna dostawa:

1) środków BHP zgodnie z Regulaminem pracy,
2) wody mineralnej na potrzeby pracowników,
3) artykułów spożywczych i wody mineralnej na potrzeby obsługi mieszkańców, spotkań i konferencji w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2020. 

03-04-2020 07-04-2020 godz. 10.00
rozstrzygnięte PZ.26.1.25.2020

Sukcesywna dostawa:

- środków BHP zgodnie z Regulaminem pracy,

- wody mineralnej na potrzeby pracowników,

- Artykułów spożywczych i wody mineralnej na potrzeby obsługi mieszkańców, spotkań i konferencji w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2020”.

25-03-2020 30-03-2020 godz. 10.00
rozstrzygnięte PZ.26.1.23.2020

Sukcesywna dostawa:

- środków BHP zgodnie z Regulaminem prazy, na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,

- wody mineralnej na potrzeby pracowników,

- artykułów spożywczych i wody mineralnej na potrzeby obsługi mieszkańców, spotkań i konferencji w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2020.
19-03-2020

24-03-2020 godz. 10.00

rozstrzygnięte PZ.26.1.17.2020 Dostawę artykułów biurowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku. 06-03-2020 17-03-2020 godz. 10.00
rozstrzygnięte PZ.26.1.15.2020 Bieżące naprawy oraz konserwację i utrzymywanie w stałej sprawności technicznej instalacji domofonowych znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku 03-03-2020

06-03-2020 godz. 10.00

rozstrzygnięte PZ.26.1.12.2020 Bieżące naprawy oraz konserwację i utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji domofonowych znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku 18-02-2020

28-02-2020
godz. 10.00

rozstrzygnięte PZ.26.1.8.2020 Dostawa artykułów biurowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku 12-02-2020 24-02-2020 godz. 10.00

ARCHIWUM 2018/2019 Zamówień do 30 000 EURO

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]-->

09-11-2020 godz. 10:00