STATUS NUMER POSTĘPOWANIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA TRYB POSTĘPOWANIA DATA OGŁOSZENIA TERMIN SKŁADANIA OFERT
rozstrzygnięte PZ.26.2.36.2020 Zamówienie z wolnej ręki na remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy ul. Gładkiej 9 będącego w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. przetarg nieograniczony 26-11-2020  
rozstrzygnięte PZ.26.2.35.2020 Naprawy i roboty konserwacyjne w budynkach, lokalach i na terenach wraz z pogotowiem w branży budowlanej w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2021 roku przetarg nieograniczony 20-11-2020 07-12-2020 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.34.2020 Naprawy i roboty konserwacyjne w budynkach, lokalach i na terenach wraz z pogotowiem w branży sanitarnej w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2021 roku. przetarg nieograniczony 19-11-2020 04-12-2020 godz. 11:30
rozstrzygnięte PZ.26.2.33.2020 Naprawy i roboty konserwacyjne w budynkach i na terenach wraz z pogotowiem w branży elektrycznej w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2021 roku przetarg nieograniczony 19-11-2020 04-12-2020 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.32.2020 Zamówienie z wolnej ręki na remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy: lokal nr 23 w budynku przy ul. Chrobrego 7 oraz lokal nr 13 w budynku przy ul. Słowiczej 47. przetarg nieograniczony 18-11-2020  
rozstrzygnięte PZ.26.2.31.2020 Zamówienie z wolnej ręki na remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy: lokal nr 1 w budynku przy ul. Potrzebnej 21, lokal nr 6 w budynku przy ul. Łuczek 10, lokal nr 18 w budynku przy ul. 1 Sierpnia 32a. przetarg nieograniczony 17-11-2020  
rozstrzygnięte PZ.26.2.30.2020 Usługa sprzątania budynków i terenów zewnętrznych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2021. przetarg nieograniczony 09-11-2020 24-11-2020 godz. 10:00
unieważnione PZ.26.2.29.2020 Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy ul. Gładkiej 9 będącego w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. przetarg nieograniczony 05-11-2020 20-11-2020 godz. 10:00
unieważnione PZ.26.2.28.2020 Usługa sprzątania budynków i terenów zewnętrznych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2021. przetarg nieograniczony 04-11-2020 12-11-2020 godz. 10:00
unieważnione PZ.26.2.27.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy: lokal nr 23 w budynku przy ul. Chrobrego 7 oraz lokal nr 13 w budynku przy ul. Słowiczej 47 przetarg nieograniczony 30-10-2020 16-11-2020 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.26.2020 Naprawa i roboty konserwacyjne w budynkach i na terenach wraz z pogotowiem w branży elektrycznej w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku  przetarg nieograniczony 29-10-2020 13-11-2020 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.25.2020 Ochronę mienia budynku wielofunkcyjnego przy ul. 1 Sierpnia 36A w Warszawie wraz z terenem przyległym – w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.  przetarg nieograniczony 28-10-2020 09-11-2020 godz. 12:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.24.2020 Dostawa paliwa gazowego do nieruchomości administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2021  przetarg nieograniczony 27-10-2020 12-11-2020 godz. 10:00
unieważnione PZ.26.2.23.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy: lokal nr 1 w budynku przy ul. Potrzebnej 21, lokal nr 6 w budynku przy ul. Łuczek 10, lokal nr 18 w budynku przy ul. 1 Sierpnia 32a  przetarg nieograniczony 26-10-2020 10-11-2020 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.22.2020 Likwidacja palenisk na paliwo stałe, doposażenie w pompy ciepła i instalację C.O. i C.W. w budynkach przy ul. Notecka 5, Przepiórki 44, Rękodzielnicza 7, Rybnicka 46, Stawy 8, Techników 4.  przetarg nieograniczony 19-10-2020 03-11-2020 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.21.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy: lokal nr 1 w budynku przy ul. Dziupli 9, lokal nr 4 w budynku przy ul. Koziorożca 11, lokal nr 3 w budynku przy ul. Sabały 53B  przetarg nieograniczony 16-10-2020 02-11-2020 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.20.2020 Naprawy i roboty konserwacyjne w budynkach i na terenach wraz
z pogotowiem w branży budowlanej w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku.
 przetarg nieograniczony 15-10-2020 30-10-2020 godz. 12:00
unieważnione PZ.26.2.19.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy: lokal nr 8, 9 i 10 w budynku przy ul. Żeleńskiego 4 przetarg nieograniczony 01-10-2020 16-10-2020 godz. 12:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.16.2020 Zamówienie z wolnej ręki polegające na powtórzeniu podobnych robót - Remont kotłowni gazowej wraz z wykonaniem robót konserwacyjnych i przeglądu w budynku administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy ul. 1 Sierpnia 36a przetarg nieograniczony 17-09-2020  
rozstrzygnięte PZ.26.2.18.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy: lokal nr 13 w budynku przy ul. Czardasza 19 oraz lokal nr 1 w budynku przy ul. Wagonowej 9 przetarg nieograniczony 16-09-2020 1-10-2020 godz. 12:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.17.2020 Wymianę pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. Janiszowskiej 3 w Warszawie przetarg nieograniczony 14-09-2020 29-09-2020 godz. 12:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.15.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy: lokal nr 26 w budynku przy ul. 1 Sierpnia 44, lokal nr 48 w budynku przy ul. Rejonowej 6/8 oraz lokal nr 16 w budynku przy ul. Rybnickiej 46 przetarg nieograniczony 27-08-2020 11-09-2020 godz. 12:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.14.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy: lokal nr 6 w budynku przy ul. Łopuszańska 4/6 oraz lokal nr 1 w budynku przy ul. Konewki 3 przetarg nieograniczony 24-07-2020 10-08-2020 godz. 12:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.13.2020 Remont pokrycia dachowego i infrastruktury towarzyszącej w budynku użytkowym przy ul. 1 Sierpnia 36a w Warszawie przetarg nieograniczony 17-07-2020 03-08-2020 godz. 12:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.12.2020 Remont kotłowni gazowych wraz z wykonaniem robót konserwacyjnych i przeglądu w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przetarg nieograniczony 17-07-2020 03-08-2020 godz. 9:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.11.2020 Usługę sprzątania budynków i terenów zewnętrznych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2020 przetarg nieograniczony 15-07-2020 30-07-2020 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.10.2020 Bieżące naprawy oraz konserwacja budynków wraz z pogotowiem w branży sanitarnej w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku przetarg nieograniczony 09-07-2020 24-07-2020 godz. 9:00
unieważnione PZ.26.2.9.2020 Remont pokrycia dachowego i infrastruktury towarzyszącej w budynku użytkowym przy ul. 1 Sierpnia 36a w Warszawie przetarg nieograniczony 26-06-2020 14-07-2020 godz. 12:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.8.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy: lokal nr 1 w budynku przy ul. Latarnika 9, lokal nr 34 w budynku przy ul. Drzewieckiego 3, lokal nr 27 w budynku przy Al. Krakowskiej 107, lokal nr 2 w budynku przy ul. Mikołajskiej 57 przetarg nieograniczony 12-06-2020 29-06-2020 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.7.2020 Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Sabały 53B w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przetarg nieograniczony 22-05-2020 08-06-2020 godz. 10:00
unieważnione PZ.26.2.6.2020 Usługa sprzątania budynków i terenów zewnętrznych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2020. przetarg nieograniczony 19-05-2020 03-06-2020 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.5.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy: lokal nr 21 w budynku przy ul. Chrobrego 7, lokal nr 2 w budynku przy ul. Astronautów 15, lokal nr 62 w budynku przy ul. Drzewieckiego 3, lokal nr 24 w budynku przy ul. 1 Sierpnia 36. przetarg nieograniczony 14-05-2020 29-05-2020 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.4.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy: lokal nr 5 w budynku przy ul. ul. Potrzebnej 23 oraz lokal nr 4 w budynku przy ul. Sabały 46 w Warszawie. przetarg nieograniczony 09-04-2020 24-04-2020 godz. 10:00
rozstrzygnięte PZ.26.2.3.2020 Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami  w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przetarg nieograniczony 17-03-2020 01-04-2020 godz. 10:00
rozstrzygnięte  PZ.26.2.2.2020  Pielęgnacja zieleni i koszenie trawy na terenach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2020. przetarg nieograniczony 09-03-2020 18-03-2020 godz. 10:00
rozstrzygnięte  PZ.26.2.1.2020   Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy w roku 2020, (8 pustostanów 8 części)  przetarg nieograniczony 07-02-2020  24-02-2020 godz. 10:00


ARCHIWUM Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EURO

lokal nr 26 w budynku przy ul. 1 Sierpnia 44, lokal nr 48 w budynku przy ul. Rejonowej 6/8 oraz lokal nr 16 w budynku przy ul. Rybnickiej 46